Idrott

I Gävleborg finns ett brett idrottsutbud som engagerar både unga och gamla, detta bidrar till en god hälsa och skapar en meningsfull tillvaro för många.

Idrotten bärs till stor del upp av ideella krafter och medel, alltför ofta stryker idrotten på foten till förmån för kulturen då det gäller offentlig finansiering.  Detta trots att Gävleborg är ett starkt idrottslän. Gävleborg har bland landets sämsta folkhälsa och stillasittandet bland barn och unga ökar ständigt.

För att minska motsättningarna mellan kultur och idrott och för att ta ett helhetsgrepp kring dessa områden ska en långsiktig plan tas fram för kulturen och idrotten. Stödet till idrotten ska öka för att stärka denna då idrotten är oerhört viktig för både det psykiska och det fysiska välmåendet. Idrottens goda effekter är många, det skapar en gemenskap och ett sammanhang och barn och unga som idrottar hamnar i mindre utsträckning i kriminalitet samt deltar i högre grad i allmänna val. Finansieringen till idrottslivet och mindre föreningar ska breddas för att öka den ekonomiska bärigheten.

Moderaterna Gävleborg ska verka för:

  • Breddning av finansieringen till idrottslivet och mindre föreningar.
  • Att ge stöd till idrottslivet.
  • En långsiktig plan för att stärka idrotten och kulturen.

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i andra hjärtefrågor?

Eller se allt om #Idrott