Trygghet

Vi moderater tror på individens frihet, men för att vara fri måste man också vara trygg. Idag ökar kriminaliteten och otryggheten i Gävleborg.

Idag ökar kriminaliteten och otryggheten i Gävleborg. Skjutningar sker på öppen gata, andel barn som rånas ökar och andelen våld mot kvinnor är högst i landet. Polisen behöver stärkas och få utökade resurser att utföra sitt viktiga arbete och straffen måste skärpas. Mängdrabatten ska slopas, rabatt är någonting du får på ICA – inte något du får genom att begå fler brott.

Det ska vara kännbart att vara kriminell i Gävleborg. Vid våld mot kvinnor ska gärningsmannen straffas, inte offret. Tryggheten för de utsatta kvinnorna ska återupprättas och straffen för gärningsmännen skärpas. Våra gator och torg ska vara trygga platser att vistas på, ingen ska behöva vara rädd för att vistas utomhus under dygnets mörkare timmar.

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i andra hjärtefrågor?