Brott och straff

Kriminaliteten i Gävleborg ska minska och att begå brott ska vara kännbart. Gärningsmän ska ställas till svar och straffas med proportionella straff till brottet. Det ska aldrig löna sig att vara kriminell.

Kriminaliteten växer och många lockas redan i unga år in i gängkriminalitet. Unga rekryteras av gängen för att begå brott då straffen för unga idag är låga. Gängkriminaliteten breder just nu ut sig och drabbar hela samhället genom ökad otrygghet och skördar även oskyldiga liv.

Med dagens system lönar det sig att begå fler brott med anledning av mängdrabatten; ju fler brott du begår desto mer rabatt får du. Det är fel både i teori och praktik. Det är idag också för lätt att runda myndigheterna för att begå ekonomiska brott, vilket ofta är drivkraften bakom de brott som begås. Att småbrott inte utreds eller lagförs gör att en laglöshetkultur sprider ut sig.

Det ska vara kännbart att vara kriminell, mängdrabatten ska avskaffas för att det aldrig ska löna sig att begå brott. Minimistraffskalan i brottsbalken ska höjas, synnerligen vid våldsbrott och sexualbrott ur proportionalitetssynpunkt. Straffskärpningar krävs även kopplat till gängkriminalitet för att knäcka gängen. Här krävs krafttag på alla plan, gängkriminalitet ska förbjudas och en nolltolerans mot brott ska införas i Gävleborg.  För att minska uppgörelser mellan gäng, vilket riskerar att gå ut över oskyldiga, ska dubbla straff införas för uppgörelser med kopplingar till gängkriminalitet. För att förhindra att unga rekryteras av de kriminella gängen ska åldern för straffmyndighet sänkas och en utredning om att sänka straffmyndighetsåldern till 13 år införas. Det ska vara kännbart även för de ungdomar som begår brott, därför ska ungdomsfängelser upprättas för de under 18 år som dömts för allvarliga våldsbrott och andra grova brott. 

Det är även viktigt att komma åt det organiserade myndighetsfusket som underbygger kriminaliteten och ta bort drivkraften; pengarna. Myndighetssamverkan ska öka på lokal nivå och kommunerna ska tas upp som aktör i lagen om uppgiftsskyldighet för att tidigt kunna uppmärksamma misstanke om brott. Statliga myndigheter så som exempelvis Tullverket, Polismyndigheten, Försäkringskassan, Migrationsverket, Kronofogden och Skatteverket ska samverka mer lokalt för att förhindra, försvåra och göra det mindre attraktivt att begå brott. 

Moderaterna Gävleborg ska verka för:

 • Mer myndighetssamverkan på lokal nivå.
 • Att kommunerna tas upp som aktör i lag om uppgiftsskyldighet.
 • Att ge berörda statliga myndigheter i uppdrag att delta i det lokala brottsförebyggande arbetet
 • Att avskaffa mängdrabatten vid brott.
 • Höjda minimistraffskalan i brottsbalken, i synnerhet vid våldsbrott och sexualbrott.
 • Straffskärpningar för gängkriminella.
 • Att Införa dubbelt straff för gärningar med anknytning till uppgörelser kring gängkriminalitet.
 • Sänkt straffmyndighetsålder.
 • Att utreda en sänkning av straffmyndighetsåldern från 15 till 13 år.
 • Ungdomsfängelser för personer upp till 18 år som dömts för allvarliga våldsbrott och andra grova brott.
 • Nolltolerans mot brott.
 • Att förbjuda gängkriminalitet.

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i andra hjärtefrågor?