Välfärd

Välfärden i Gävleborg ska hålla hög kvalité, erbjuda valfrihet och invånarna ska känna sig trygga att de får valuta för sina skattepengar.

Våra möjligheter att verka i livet och arbetslivet beror i allt högre grad på vår egen kompetens och förmåga att ta in ny kunskap. Utbildning är och kommer vara en viktig motor i denna utveckling – från förskola till spetsutbildning. Gävleborg har idag den lägsta utbildningsnivån i landet. Det kan vi moderater aldrig vara nöjda med. Vi har samtidigt bland den högsta arbetslösheten trots att många företag saknar arbetskraft. Denna missmatch måste åtgärdas. Fler elever ska bli behöriga till gymnasiet och fler ska söka sig till högre studier vid universitet och högskolor. Det behövs också yrkesutbildningar som matchar arbetsmarknadens behov. Äldreomsorgen behöver utvecklas för att bättre möta det ökade vårdbehovet, fler läkare och sjuksköterskor ska finnas på plats i äldreomsorgen. Det finns idag problem med hög personalomsättning vilket gör att många äldre möter nya människor varje dag. Arbetsvillkoren för vård- och omsorgspersonal behöver förbättras för att personalkontinuiteten inom hemtjänsten och på äldreboenden ska förbättras.

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i andra hjärtefrågor?

Eller se allt om #Bistånd

Eller se allt om #Skola

Eller se allt om #Utbildning