Miljö

Miljöarbetet ska ses som någonting positivt som skapar förutsättningar för oss som lever och verkar i vårt län och för kommande generationer.

Omställningen går ibland för snabbt och drabbar oss bland annat genom stigande el- och bränslepriser vilket för vissa kan vara avgörande för om ekonomin går ihop eller ej. Stabil elförsörjning via kärnkraft och mindre vattenkraftverk behöver upprättas. Vi måste också vara rädda om våra naturtillgångar och livsmedel och utreda vad exempelvis konstgödningen av fisk gör med våra vattendrag så som åar och hav. Tillgången på vatten är till största del god idag men tillgången behöver säkerställas och nya metoder för vattenförsörjning arbetas fram.

Ta ställning och dela artikeln