Grönt accelerationskontor ska öka takten i industrins omställning

Den moderatledda regeringen har beslutat om att utse industrisamordnare. Samordnarna ska leda ett grönt accelerationskontor som ska underlätta industrins omställning och större företagsinvesteringar. Arbetet ska främja koordinering mellan offentliga och privata aktörer. Genom kontoret kommer staten bli mer proaktiv och accelerera den gröna industriella omställningen.

– Vi ser ljusningar i svensk ekonomi och räknar snart med att gå in i en ny fas i svensk ekonomisk politik, mer av en tillväxtfas. En stor del av detta kommer att handla om den gröna omställningen. Vår uppgift är att det ska finnas goda förutsättningar för investeringar i grön industriell omställning i Sverige, säger statsminister Ulf Kristersson.

Accelerationskontoret ska utgöra en tydlig ingång för grön industri, investerare och lokala myndigheter och arbeta aktivt för att främja en ökad koordinering mellan aktörerna som deltar i samhällsomvandlingen.

Accelerationskontoret ska bland annat;

 • utveckla lösningsförslag på målkonflikter och risker som uppstår till följd av industriomställningen samt proaktivt initiera åtgärder innan sådana problem uppstår.
 • analysera olika finansieringsformer, på nationell nivå och EU-nivå, som syftar till att påskynda industrins omställning och vid behov föreslå åtgärder som kan bidra till en mer effektiv användning av befintliga medel, en mer gynnsam investeringsmiljö och mobilisering av privata investering.

Den moderatledda regeringens mål är att investeringsklimatet för både svenska och utländska företag i hela Sverige ska vara attraktivt och konkurrenskraftigt. En nära samverkan mellan myndigheter, effektivare tillståndsprocesser och bättre tillgång till internationellt tillväxtkapital bidrar till att skapa goda förutsättningar för företag att växa i Sverige. I förlängningen bidrar det även till EU:s mål för grön och digital omställning.  

M: EU behövs för att göra Sverige tryggt igen 

Den organiserade brottsligheten hotar Sveriges, och hela Europas, inre säkerhet. Gängen är att jämföra med inhemska terrorister, som dessutom har lierat sig med regimen i Iran. Moderaterna har lagt om riktning för kriminalpolitiken i Sverige. Nu vill vi använda EU för att trycka tillbaka gängen, skriver Tomas Tobé (M).

På söndag är det Europaval. Moderaterna går till val på ett fritt och säkert Europa. Ett Europa som håller ihop i stödet för Ukraina, ökar den ekonomiska tillväxten och prioriterar kampen mot den gränsöverskridande organiserade brottslighet.

Sverige har aldrig behövt EU så mycket som nu. Samarbetet är avgörande för att lösa akuta samhällsproblem och värna vår frihet och säkerhet.

Förra veckan meddelande Säkerhetspolisen att gängkriminella används av Iran för att utföra dåd i Sverige. Det visar vilket allvarligt hot som den organiserade brottsligheten utgör, och understryker behovet av fler åtgärder för att göra Sverige tryggt igen.

EU:s byrå för brottsbekämpning, Europol, har slagit fast att den organiserade brottsligheten aldrig har utgjort ett så stort hot mot våra samhällen som den gör i dag. 70 procent av de kriminella gängen i EU är verksamma i minst tre länder.

Problemet är gränsöverskridande och måste därför hanteras gemensamt i Europa. Moderaterna går till val på tre tydliga vallöften som vi kommer att prioritera under nästa mandatperiod i Europaparlamentet för att bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten.

För det första ska vi dra in den fria rörligheten för kriminella och inrätta en europeisk specialpolis som ska punktmarkera gängledare i hela Europa. Ledarskiktet i gängen ska inte längre kunna resa fritt i Europa eller styra narkotikahandeln i Sverige från den spanska solkusten. Vi vill även att Sverige ska kunna neka inresa för EU-medborgare som tidigare har dömts för grov brottslighet.

För det andra måste vi sätta press på länder utanför Europa att samarbeta för att bekämpa de kriminella gängen. Exempelvis är Turkiet med i Nato och har ett nära samarbete med EU. Det är inte aktuellt med ett turkiskt EU-medlemskap, men om landet vill bibehålla goda relationer med EU bör gängledare som gömmer sig där lämnas ut till Sverige och andra EU-länder. Speciellt om de har samarbetat med fientligt inställda stater som Iran. 

För det tredje kommer EU:s regelverk behöva anpassas för att öka effektiviteten i brottsbekämpningen. Exempelvis måste polisen ges möjlighet att använda ny teknik som AI för att bekämpa terrorism. Dessutom bör regelverket för hur stora mängder kontanter man får transportera inom EU stramas upp, vilket skulle försvåra för den kriminella ekonomin. 

I Sverige genomför nu den moderatledda regeringen ett paradigmskifte för att trycka tillbaka gängen. Skärpta straff och fler poliser på gator och torg kommer att göra skillnad. Det kommer att göra Sverige tryggare.

Men ska vi verkligen komma åt brottsligheten måste även EU göra mer. Gängen är Sveriges, och hela Europas, inhemska terrorister. Alldeles för länge har de kunnat utnyttja EU:s fria rörlighet för att smuggla vapen och narkotika över våra gränser.

Det här är ett europeiskt problem. Därför måste kampen mot den organiserade brottsligheten bli en av EU:s huvuduppgifter framöver.

Tomas Tobé (M), Toppkandidat i Europavalet 

Vallöfte uppfyllt: Tillåt gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker

Många kallar gårdsförsäljning för en frihetsreform och andra ser det som en reform som kommer spela stor roll för svensk besöksnäring. Moderaterna kallar det för en frihetlig näringsreform.

Det är ett helt naturligt steg att ta. Det finns idag ingen annan bransch i Sverige än alkoholproducenter där kunder har möjlighet att besöka företaget för att sen hänvisas till en annan butik för att köpa deras produkt. Lagstiftningen måste förändras i takt med att nya näringar i Sverige utvecklas.

Förslaget som den moderatledda regeringen idag presenterat handlar om att skapa möjligheter för Sveriges idag hundratals entreprenörer som tillverkar alkoholdrycker att utveckla sin verksamhet. Det handlar om vingårdar som finns ute på landsbygden och mikrobryggerier, som många gånger också finns i storstäderna.

Den här reformen öppnar upp för en växande bransch att fortsätta utveckla sig. Företagare som med hantverk och passion drivit sin näring med begränsade möjligheter att sälja sin produkt, ska nu kunna göra just detta. Kunder som besöker vingårdar och mikrobryggerier, ska ha möjlighet att köpa med sig några flaskor hem och för svensk besöksnäring att växa.

Förslaget innebär att varje konsument får köpa:

 1. 0,7 liter spritdryck och 3 liter vardera av vin, starköl och andra jästa drycker

Samtidigt ska Systembolagets monopol värnas – och med vårt förslag kommer gårdsförsäljning att kunna samexistera sida vid sida med Systembolaget.

Det här är ett vallöfte från Moderaterna. Vi gör nu det vi har sagt.

Med det här förslaget gör vi Sverige lite mer likt resten av Europa och skapar förutsättningar för en växande bransch att fortsätta utvecklas. 

M: Så stoppar vi knark- och bedrägeripengarna

Moderaterna vill införa en gräns för hur stora mängder kontanter man får forsla in och ut ur Sverige till ett annat EU-land, utan att först anmäla detta till berörd myndighet.

Det finns idag EU-regler om att den som vill föra in eller ut mer än motsvarande 10 000 euro till ett land utanför EU måste anmäla detta till Tullverket (eller dess motsvarigheter).

Det finns dock inga motsvarande regler vid EU:s inre gränser, alltså vid forsling av kontanter från ett EU-land till ett annat. I Danmark har man översatt stora delar av EU:s regler för forsling av kontanter över yttre gräns till att också gälla de inre gränserna. Moderaterna vill att Sverige går samma väg och inför regler med liknande innebörd. Partiet anser också att man bör pröva om gränsen ska sättas lägre än motsvarande 10 000 euro.

– Den fria rörligheten inom EU ska inte gälla för svarta pengar. Vi vet att kriminella nätverk utnyttjar EU:s fria rörlighet och det måste vi motverka. Därför vill vi införa en gräns för hur mycket kontanter man får ta med sig till ett annat EU-land utan att anmäla detta till berörda mysigheter, säger Tomas Tobé som är toppkandidat i Europavalet.

Läs mer HÄR. 

Tobé: EU behöver en nollvision för ekonomisk migration

Med EU:s nya migrationspakt lyckades vi bryta det politiska dödläget som har präglat migrationspolitiken under många år och säkrade en lägre invandring till Sverige och Europa. Nu kommer vi kunna prioritera personer som har rätt att vara i Europa, i stället för ekonomiska migranter.

De senaste åren har migrationen till EU återigen ökat. Under förra året var migrationstrycket mot Europa det högsta sedan 2016. Risken är stor att det fortsätter att öka på grund av den oroliga omvärlden.

Samtidigt är över 100 miljoner människor på flykt i världen, varav en majoritet befinner sig i hemländerna. Stöd i närområdet är det som kan hjälpa flest utsatta människor.

Det är således genom bistånds-, utrikes- och säkerhetspolitiken vi kan göra skillnad på riktigt.

Inför Europavalet i juni lovar Moderaterna att vi kommer prioritera fyra viktiga förändringar av migrationspolitiken: 

 • En nollvision för ekonomisk migration
 • Volymmål på medlemsstatsnivå
 • Fler avtal med länder utanför Europa och gränsvakter i Nordafrika
 • Motverka migrationens grundorsaker

Det är dags att ta tillbaka kontrollen över invandringen. Nya folkvandringar in i Europa måste undvikas.

Tomas Tobé, Europaparlamentariker

Läs hela debattartikeln HÄR. 

Moderaternas valmanifest. 10 000 EU-poliser och indragen fri rörlighet för kriminella.

Idag, torsdagen 23/5, presenterade Moderaterna sitt valmanifest inför Europavalet. Manifestet innehåller partiets samlade politik för ett fritt och säkert Europa.

Under pressträffen lyfte toppkandidaten Tomas Tobé framför allt tre förslag för att bekämpa brottsligheten i Europa. Tobé pekade på att Moderaterna vill dra in den fria rörligheten för gängmedlemmar, neka dömda EU-medborgare inresa till Sverige och inrätta en europeisk specialpolis som ska uppgå till omkring 10 000 poliser.

 • EU:s fria rörlighet ska gälla för hederliga människor, inte för kriminella. Därför vill vi inrätta en europeisk specialpolis med 10 000 anställda som ska punktmarkera gängmedlemmar i hela Europa, säger Tobé.

Moderaterna har tidigare föreslagit att svenska medborgare med kopplingar till ett kriminellt gäng inte längre ska få semestra på den spanska solkusten samtidigt som det pågår blodiga gängkrig här hemma. I dag presenterade partiet ett nytt förslag som innebär att Sverige också ska kunna neka dömda EU-medborgare från andra länder att resa in i landet.

 • Vi vill att EU enas om att indragen fri rörlighet ska bli en del av straffet vid brott kopplade till organiserad brottslighet eller terrorism. Konkret innebär det att en EU-medborgare som döms för att exempelvis ha smugglat vapen eller narkotika också ska bli av med sin fria rörlighet. Då kan Sverige neka dessa personer att resa in i landet, säger Tobé.  

Utöver åtgärder mot brottsligheten innehåller valmanifestet även förslag för hur EU ska stödja Ukraina och stärka försvaret, sänka utsläppen genom att EU-medel ska kunna gå till kärnkraft, minska invandringen samt öka tillväxten för fler jobb och företag. Moderaterna vill också öka friheten i Europa, bland annat genom att stärka rättsstaten, trycka tillbaka antisemitismen och grundlagsskydda aborträtten i EU.

Läs förslagen om brottsligheten HÄR
Läs hela valmanifestet HÄR 

Moderaternas valmanifest: För ett fritt och säkert Europa.

På en pressträff i dag presenterade Moderaternas toppkandidat Tomas Tobé partiets valmanifest i Europavalet. Vår samlade politik för ett fritt och säkert Europa. Bärande är tre förslag för att bekämpa brottsligheten i Europa: vi vill dra in den fria rörligheten för gängmedlemmar, neka dömda EU-medborgare inresa till Sverige och inrätta en europeisk specialpolis som ska uppgå till omkring 10 000 poliser

Moderaterna går till val på ett fritt och säkert Europa. Då måste vi slå vakt om både vår yttre och inre säkerhet.

Europa ska försvaras och vi ska stödja Ukraina så länge som det krävs. Vi vill fortsätta rusta EU:s försvarsförmåga, öka produktionen av vapen och ammunition och utbilda fler ukrainska soldater.

EU:s inre säkerhet hotas av den organiserade brottsligheten. Här i Sverige är vi tyvärr smärtsamt medvetna om vad skjutningar och sprängningar gör med ett samhälle. Det är dags att göra Sverige tryggt igen.

Därför vi vill dra in den fria rörligheten för gängmedlemmar, neka dömda EU-medborgare inresa till Sverige och inrätta en europeisk specialpolis som ska uppgå till omkring 10 000 poliser.

Vi vill också se ett friare Europa. EU är en värdegemenskap, som handlar om fred och frihet, om hopp och möjligheter för alla. Nuvarande och kommande generationer ska se ljust på Europa. Vi vill trycka tillbaka antisemitismen, stå upp för hbtqi-rättigheter, stärka rättsstaten och grundlagsskydda aborträtten i hela EU.

Moderaternas valmanifest – Sammanfattning 

 • Europa är värt att försvara. Därför vill vi fortsätta stötta Ukraina, ekonomiskt, militärt och civilt så länge som det krävs. Vi vill se fler sanktioner mot Ryssland, stärka den europeiska försvarsindustrin och den civila beredskapen samt öka cybersäkerheten.

 • Sätt gränser för kriminella. Inte för polisen. Vi vill inrätta 10 000 europeiska specialpoliser, dra in den fria rörligheten för gängmedlemmar, neka dömda EU-medborgare inresa till Sverige. Vi vill stärka gränskontrollen och förstärka arbetet mot terrorism.

 • Ett friare Europa. Vi vill grundlagsskydda aborträtten i hela EU, stärka rättsstatsmekanismen och slå vakt om den akademiska friheten. Regnbågsfamiljer ska erkännas i hela EU och öronmärkta EU-medel ska gå till hågkomstresor.

 • Stoppa regelkrångel och byråkrati. Fler jobb i Sverige. Vi vill införa ett konkurrenskraftlås på all ny EU-lagstiftning, minska EU-krånglet för svenska företag med 30 procent, utveckla den inre marknaden för tjänster, få fler frihandelsavtal på plats och se till att EU blir ledande när det gäller forskning och digitalisering.

 • Mer kärnkraft. Mindre utsläpp.  Vi vill se en effektiv och ambitiös klimatpolitik där vi tar vara på ny teknik. Kärnkraften ska i praktiken jämställas med förnybar energi när det kommer till finansiering och klassificering så att vi kan investera EU-medel i ny kärnkraft. Därtill vill vi att EU:s klimatmål kompletteras med ett tillväxtmål. Och vi slår vakt om skogen och äganderätten.

 • Konkurrenskraftigt jordbruk, levande hav och ren miljö. Vi vill minska regelkrånglet för jord- och lantbrukare och tillåta ny teknik för växtförädling. Vi vill värna havs- och vattenmiljöerna och se en ambitiös kemikalielagstiftning på EU-nivå som är baserad på vetenskap.  

 • Minska invandringen till Sverige och Europa. Vi vill att EU ska samarbeta närmare med länderna i EU:s närområde, ställa om handels- och biståndspolitiken till att också beakta migration, öka återvändandet och stärka kontrollen över gränserna. Vi vill bygga ut Frontex och att Frontex ska vara på plats i länder i bland annat Nordafrika. 

 • Skogen, skatterna och snuset bestämmer vi bäst över själva. Vi vill rädda det vita snuset från ett EU-förbud, inte försvåra för laglydiga jägare och sportskyttar och vi säger nej till nya EU-skatter.

Läs hela valmanifestet HÄR 

M: Samling för Sverige i Bryssel

Sverige är ett för litet land för att ha råd att vara splittrade i EU. Utan samarbete kan vi inte få ordning på invandringen, hjälpa Ukraina, skydda den svenska arbetsmarknadsmodellen eller effektivisera EU:s budget. Därför vill vi se en samling för svenska intressen i Bryssel. De tre stora partierna – Moderaterna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna – har ett extra stort ansvar att samarbeta i Europaparlamentet för Sveriges bästa.

Den senaste tiden har vi upplevt en extrem amerikanisering av den svenska politiska debatten med ett alltmer oförsonligt tonläge. Ur detta kommer inget gott. Vi har stora och allvarliga problem som bara ett enat Europa kan lösa. Det kräver fokus på sakfrågorna och ett vuxet samtal i politiken.

Den 9 juni är det EU-val och under de kommande åren behöver vi hantera en rad riktigt svåra frågor, som också påverkar Sverige. Rysslands anfallskrig kräver en snabb upprustning och fortsatt starkt stöd till Ukraina. Den gröna omställningen kräver stora mängder fossilfri el, samtidigt som konkurrensen från USA och Asien sätter Europas näringsliv på prov.

Det här är viktigt för både Sverige och Europa. Vi moderater går därför till val bland annat på att öka stödet till Ukraina, stärka förutsättningarna för mer kärnkraft i Europa och komplettera EU:s klimatmål med ett tillväxtmål.

Men vi kommer inte få genomslag för våra förslag utan samarbete. Sverige är ett litet land som inte alltid tycker som andra och vi behöver hålla ihop i viktiga frågor. Så jobbar andra länder för sina intressen.

Därför sträcker vi moderater ut en hand till både Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna inför nästa mandatperiod i Europaparlamentet. Låt oss respektera att vi tycker olika i en del frågor, men ändå efter valet fokusera på det som enar.

Vi har inte råd med splittring om vi ska kunna få genomslag för Sveriges syn på invandringen, arbetsmarknadsmodellen, skogens betydelse eller den svenska jakten.

I riksdagens EU-nämnd har vi redan mer än många tror lyckats samarbeta över blockgränserna i viktiga frågor. Alla de stora partierna har enats om det långsiktiga stödet till Ukraina, om sanktionerna mot Ryssland och om EU:s nya migrationspakt. Till och med om översynen av EU:s långtidsbudget.

Varför kan inte Sverige göra samma sak i Europaparlamentet och gemensamt stå upp för genuint svenska intressen i den europeiska politiken?

Självfallet kommer det fortsatt finnas skiljelinjer och sakpolitisk debatt. Sveriges tre stora partier tycker inte lika om allt. Men vi är ju i grunden eniga om att EU måste hålla koll de yttre gränserna, att EU:s budget behöver effektiviseras och att vår arbetsmarknadsmodell ska värnas. Dessutom ser vi värdet av att Europa håller ihop i en tid när Ryssland hotar vår fred och frihet.

Det vill vi moderater ta fasta på. Vi är samlingspartiet i svensk politik som vill öka Sveriges inflytande i EU. Genom att samla de tre stora partierna i frågor som är viktiga för vårt land kan vi få maximalt genomslag i Bryssel.

I årets valrörelse är tonläget extra högt, och inte särskilt konstruktivt. Men när dammet har lagt sig förväntar sig väljarna att vi kan samarbeta i frågor som är viktiga för vårt land.

Våra tre partier har ett särskilt ansvar för att inte splittra landet. Regeringen tar sitt ansvar. Men vi vill uppmana både Magdalena Andersson och Jimmie Åkesson att noga tänka igenom vårt förslag. Vill vi få mer inflytande i EU behöver vi lite oftare agera som ”team Sweden”. Och samling för Sverige görs bäst i en vuxen samtalston.

Ulf Kristersson (M), Partiledare
Tomas Tobé (M), Europaparlamentariker 

M: Europa är värt att försvara

Under tisdagen presenterade Moderaternas toppnamn till Europavalet Tomas Tobé och Pål Jonson 15 konkreta förslag för hur europeisk säkerhet ska byggas

Moderaternas Tomas Tobé och Pål Jonson har i dag presenterat vallöften inför Europavalet på försvarsområdet. Detta kommer mot bakgrund av att Europa upplever nu det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskrigets slut. Rysslands olagliga anfallskrig mot Ukraina hotar hela Europas säkerhet och kräver att EU håller ihop. 

– Mot bakgrund av det allvarligaste säkerhetsläget sedan andra världskriget slut lägger vi fram en rad förslag för att stärka EU:s roll på försvarsområdet. Vi föreslår utbildning av fler ukrainska soldater, en starkare europeisk försvarsindustri och utvecklat samarbete mellan EU och Nato, säger Pål Jonson. 

Moderaterna kommer alltid stå upp för Europas säkerhet.  Därför vill vi fortsätta rusta vår försvarsförmåga, öka produktionen av vapen och ammunition samt stödja Ukraina såväl militärt som civilt och finansiellt för att hindra Putins styrkor från att avancera. Det allvarliga läget visar dessutom att Europa måste ta ett större ansvar för den egna säkerheten.  

–  Moderaterna går till val på ett fritt och säkert Europa. Därför ska EU stödja Ukraina så länge som det krävs. Det behövs fler sanktioner mot Ryssland och att vi använder frysta ryska tillgångar för att stödja Ukraina. Dessutom måste EU upphandla mer militär materiel för Ukraina även från länder utanför unionen. Vi vill också att en betydligt större del av EU:s gemensamma resurser används för försvarsändamål. EU måste ta ett större ansvar för den egna säkerheten, säger Tomas Tobé.  

Moderaternas förslag: 

 1. Inför fler sanktioner mot Ryssland och använd frysta ryska tillgångar för att stödja Ukraina. 

 2. Upphandla militär materiel avsedd för Ukraina även från länder utanför unionen. 

 3. Öka antalet ukrainska soldater som utbildas inom ramen för EU-insatser. Ambitionen bör vara att EU ska ha utbildat 100 000 soldater vid årets slut. 
 4. Ge EU möjlighet att fatta utrikespolitiska beslut med kvalificerad majoritet. 

 5. Använd en större del av EU:s gemensamma resurser till försvarsändamål. 

 6. Inrätta en egen EU-kommissionär med fokus på att stärka europeisk försvarsindustri, försvarsforskning och rymdförmåga.  

 7. Ta fram en färdplan för hur samarbetet mellan EU och Nato ska stärkas. 

 8. Ändra riktlinjerna i EU:s taxonomi så att inte investeringar i försvarssektorn diskrimineras.  

 9. EU:s försvarsfond ska riktas mot att utveckla särskilt viktiga system, utifrån erfarenheterna i Ukraina, som till exempel behovet av luftvärn. 

 10. Produktionen av vapen och ammunition inom EU ökas. 

 11. Det försvarsindustriella programmet (EDIP) ska komma på plats så snart som möjligt för att stärka Europas försvarsindustri och även Ukrainas försvarsindustri. 

 12. Nästa kommission ska snabbutreda vilka miljöregler som hämmar militär tillväxt och övning samt ge möjlighet till undantag så länge säkerhetsläget i Europa kräver det.  

 13. EU måste minska byråkratin när det gäller militär rörlighet i Europa samt förbättra samarbetet mellan EU och Nato för att stärka genomförandet av Natos försvarsplanering. 

 14. Cybersäkerheten inom EU behöver stärkas genom att efterlevnaden av NIS2-regelverket säkerställs och att EU:s samlade förmåga till civil beredskap ökar. 

 15. EU:s samlade förmåga till civil beredskap och krishantering stärks och utvecklas för att även kunna hantera konsekvenserna av konflikt och/eller krig. 

Läs mer HÄR

 

M: Komplettera EU:s klimatmål med ett tillväxtmål

Under onsdagen presenterade partiledare Ulf Kristersson och Tomas Tobé, toppkandidat i Europavalet, en nyhet om tillväxt.

Partiledare Ulf Kristersson och Tomas Tobé, toppkandidat i Europavalet, besökte under onsdagen ett skogsbruk i Växjö för att se hur ett hållbart skogsbruk arbetar. Under besöket presenterade de en nyhet från Moderaternas valmanifest för Europavalet.

Moderaterna vill att EU-kommissionen presenterar ett tillväxtmål som kompletterar
utsläppsmålet till 2040. Syftet med målet ska vara att styra om EU-politiken till att lägga fokus på konkurrenskraft när vi ställer om.

– Vi sätter konkreta mål för klimatarbetet, för vårt stöd till Ukraina och för försvaret. Vi måste sätta mål också för tillväxten. När EU:s klimatpolitik ska blir ännu mer ambitiös så behöver vi också säkerställa en god ekonomisk tillväxt som skapar de resurser som behövs. Svenskt skogsbruk är en viktig förutsättning både för klimatet och för svensk tillväxt. Den värnar vi både i Sverige och i Bryssel, säger statsminister Ulf Kristersson. 

Sverige har redan visat att stora utsläppsminskningar kan förenas med ökad tillväxt. Sedan år
1990 har vi minskat våra utsläpp med 37 procent, medan tillväxten har ökat med 92 procent. 
Även inom EU har utsläppsminskningarna kunnat kombineras med tillväxt. Men när EU:s klimatpolitik ska bli ännu mer ambitiös framöver måste vi säkerställa att den ekonomiska tillväxten inte drabbas negativt. Om den gröna omställningen i Europa leder till ökad fattigdom och högre arbetslöshet kommer inte länder som USA, Kina och Indien att följa efter. 

– Jag vill att framtida generationer också ska leva i ett Europa med välstånd och då måste vi säkra den ekonomiska tillväxten. Utan tillväxt kan vi inte heller säkerställa finansiering av den gröna omställningen, säger Tomas Tobé, moderat toppkandidat i Europavalet. Läs mer HÄR