14 juni, 2024

Grönt accelerationskontor ska öka takten i industrins omställning

Den moderatledda regeringen har beslutat om att utse industrisamordnare. Samordnarna ska leda ett grönt accelerationskontor som ska underlätta industrins omställning och större företagsinvesteringar. Arbetet ska främja koordinering mellan offentliga och privata aktörer. Genom kontoret kommer staten bli mer proaktiv och accelerera den gröna industriella omställningen.

– Vi ser ljusningar i svensk ekonomi och räknar snart med att gå in i en ny fas i svensk ekonomisk politik, mer av en tillväxtfas. En stor del av detta kommer att handla om den gröna omställningen. Vår uppgift är att det ska finnas goda förutsättningar för investeringar i grön industriell omställning i Sverige, säger statsminister Ulf Kristersson.

Accelerationskontoret ska utgöra en tydlig ingång för grön industri, investerare och lokala myndigheter och arbeta aktivt för att främja en ökad koordinering mellan aktörerna som deltar i samhällsomvandlingen.

Accelerationskontoret ska bland annat;

  • utveckla lösningsförslag på målkonflikter och risker som uppstår till följd av industriomställningen samt proaktivt initiera åtgärder innan sådana problem uppstår.
  • analysera olika finansieringsformer, på nationell nivå och EU-nivå, som syftar till att påskynda industrins omställning och vid behov föreslå åtgärder som kan bidra till en mer effektiv användning av befintliga medel, en mer gynnsam investeringsmiljö och mobilisering av privata investering.

Den moderatledda regeringens mål är att investeringsklimatet för både svenska och utländska företag i hela Sverige ska vara attraktivt och konkurrenskraftigt. En nära samverkan mellan myndigheter, effektivare tillståndsprocesser och bättre tillgång till internationellt tillväxtkapital bidrar till att skapa goda förutsättningar för företag att växa i Sverige. I förlängningen bidrar det även till EU:s mål för grön och digital omställning.  

Ta ställning och dela artikeln