Genomförda besök

På kartan nedan kan du se vilka verksamheter som har fått besök av moderata företrädare. Förslag som lyfts under besöken skickas vidare till gruppen som tar fram handlingsprogrammet.