5 juni, 2024

Vallöfte uppfyllt: Tillåt gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker

Många kallar gårdsförsäljning för en frihetsreform och andra ser det som en reform som kommer spela stor roll för svensk besöksnäring. Moderaterna kallar det för en frihetlig näringsreform.

Det är ett helt naturligt steg att ta. Det finns idag ingen annan bransch i Sverige än alkoholproducenter där kunder har möjlighet att besöka företaget för att sen hänvisas till en annan butik för att köpa deras produkt. Lagstiftningen måste förändras i takt med att nya näringar i Sverige utvecklas.

Förslaget som den moderatledda regeringen idag presenterat handlar om att skapa möjligheter för Sveriges idag hundratals entreprenörer som tillverkar alkoholdrycker att utveckla sin verksamhet. Det handlar om vingårdar som finns ute på landsbygden och mikrobryggerier, som många gånger också finns i storstäderna.

Den här reformen öppnar upp för en växande bransch att fortsätta utveckla sig. Företagare som med hantverk och passion drivit sin näring med begränsade möjligheter att sälja sin produkt, ska nu kunna göra just detta. Kunder som besöker vingårdar och mikrobryggerier, ska ha möjlighet att köpa med sig några flaskor hem och för svensk besöksnäring att växa.

Förslaget innebär att varje konsument får köpa:

  1. 0,7 liter spritdryck och 3 liter vardera av vin, starköl och andra jästa drycker

Samtidigt ska Systembolagets monopol värnas – och med vårt förslag kommer gårdsförsäljning att kunna samexistera sida vid sida med Systembolaget.

Det här är ett vallöfte från Moderaterna. Vi gör nu det vi har sagt.

Med det här förslaget gör vi Sverige lite mer likt resten av Europa och skapar förutsättningar för en växande bransch att fortsätta utvecklas. 

Ta ställning och dela artikeln