Lättläst

Det är mycket som måste bli bättre i Sverige.
Sverige har stora problem.
Vi har varit ett av världens tryggaste länder.
Men så är det inte längre.

Sverige har blivit ett farligt land.
Brotten blir fler och fler.
Människor blir skjutna till döds.

Många människor har inget arbete.
De måste få bidrag för att överleva.
Utanförskapet ökar,
allt fler människor är inte med i samhället.

Vi har energikris.
Elen från kärnkraft, vind och vatten räcker inte.
Därför måste vi använda olja för att värma våra hus.
Det är inte bra för klimatet.

Så vill vi inte att det ska vara!

Vår politik kan lösa problemen och få ordning i Sverige.
Därför behöver vårt land en ny regering.
Vi behöver en regering som kan samarbeta med alla.

Här kan du läsa mer om vad vi vill göra
och hur vi ska göra:

//Minska brottsligheten//

//Stoppa beroendet av bidrag//

//Ordning på krisen med energin//

1. Minska brottsligheten i Sverige

Nyheterna i andra länder berättar om
att Sverige är ett farligt land.
Undersökningar i Sverige visar att
medborgarna känner sig mindre trygga idag
än tidigare.

För att minska brottsligheten
måste vi ändra på detta:

// Brottslighet gör människor otrygga//
// Samhället missar offren//
//Politiken om lag och ordning
har minskat tron på staten//

Tillbaka till förra sidan

1.1 Brottslighet gör människor otrygga

Många människor har blivit skjutna till döds
i vårt land de senaste åren.
Vi är ett av de länder i Europa
som har haft flest skjutningar.
Men vi har inte lika många poliser
som de flesta andra länder har.

Vi ska inte ha ett land där kvinnor är rädda
att vara ute på kvällen
eller där barn blir rånade.

Brott gör människor otrygga!


Det här vill vi göra:


– Hårdare straff för brott.

– Mer pengar till polisen och till åklagare.

– Arbeta för att stoppa ungdomar från att bli kriminella.

Tillbaka till förra sidan

1.2 Samhället missar offren för brott

När en person gör ett brott får hen
mycket stöd av samhället.
Den som är offer för brottet
och personens familj och vänner
får inte samma stöd eller respekt.

I vårt land ska de män som våldtar kvinnor
inte få mer pengar i skadestånd
än kvinnorna som de våldtar.


Det här vill vi göra:

– Sverige ska vara ett land där
samhället alltid står på offrens sida.

Tillbaka till förra sidan

1.3 Politiken om lag och ordning
har minskat tron på staten

Sverige ska vara en rättsstat.
Det betyder att vara ett land där vi har lagar
som är lika för alla
och som ger straff för den som bryter mot dem.

Regeringens rättspolitik har fått människor
att sluta tro på lagarna och på staten.
Rättspolitik är politiken om lagar
och om vad som är rätt och fel.
Ett exempel är att straffen för många brott
fortfarande är för låga.

Om människor slutar tro på rättsstaten
då slutar människor att anmäla brott.
Då slutar människor att följa lagen.
Och risken ökar att människor väljer
att skapa egen rättvisa.

Det här vill vi göra:

– Vi ska ha hårdare straff för brott.

– Skadestånden till offren ska vara högre.

Tillbaka till förra sidan

2. Stoppa beroendet av bidrag

1,3 miljoner människor i Sverige kan inte försörja sig.
Vi har aldrig haft så många som är arbetslösa
under så lång tid som nu.
Men familjer i Sverige kan få så många olika bidrag
att det är bättre att få bidrag än att jobba.
Det finns därför människor som säger nej
till ett arbete.

Vi behöver att fler människor arbetar.
Många arbetsgivare har svårt att hitta personer
att anställa.
Om fler arbetar ökar också integrationen.
Fler människor är alltså med i samhället.
Att arbeta är därför det bästa sättet
att minska utanförskap.

Det måste alltså vara mer lönsamt att arbeta
än att få bidrag i Sverige.
Vi kallar det för arbetslinjen.

Det här vill vi göra:

– Det ska alltid vara bättre att jobba än att få bidrag.
Det ska finnas ett bidragstak,
alltså ett max för hur mycket pengar
en familj ska kunna få i bidrag.

– Vi ska ha en helt ny regering.
Det är enda sättet att minska arbetslösheten,
minska att människor måste leva på bidrag
och minska utanförskapet.

– Det ska bli lättare och billigare att anställa personal.

3. Ordning på krisen med energin

Vi har under lång tid byggt ett rikt samhälle
för att elen har varit bra och billig i hela landet.
Vi har kunnat göra el utan att använda
fossila bränslen som kol, olja eller gas.

Men vi har en energikris i Sverige.
Nu när vi behöver ännu mer el
ska vi sluta använda kärnkraft,
trots att vår kärnkraft fungerar bra.
Det tycker vi är fel!

Energikrisen beror alltså på politiska beslut,
som till exempel att stänga kärnkraftverk.
Regeringen har också gjort det svårt
att få tillstånd att bygga ut elnätet.

Under det senaste året har vi eldat
mycket olja för att få el.
Priset för el har då blivit dyrt.
Oljan släpper ut koldioxid
och det är inte bra för klimatet.

Vi måste därför fortsätta ha kärnkraft
för att alla i hela landet ska ha säker el
och för att inte hota vårt klimat.

Läs mer om krisen med energin:

//Energikrisen är dålig för klimatet//

//Kostnaden för el påverkar både familjer och företag//

//Så här får vi ordning på elkrisen//

Tillbaka till första sidan

3.1 Energikrisen är dålig för klimatet

Sverige har ett mål för hur mycket koldioxid
och andra giftiga ämnen
som vi får släppa ut i atmosfären år 2045.
Men vi är på väg att inte nå det målet.

Sverige behöver därför en ny politik för klimatet.
Det betyder att vi måste ha en ny politik
för hur vi producerar säker och billig energi.

Sverige behöver både kärnkraft
och kraft från vind och vatten.
Kärnkraft är smart kraft för klimatet.

Det här vill vi göra:

– Rädda svensk kärnkraft och bygga ut kärnkraften.
 

Tillbaka till förra sidan

3.2 Kostnaden för el påverkar både familjer och företag

Priset på el har varit mycket högt det senaste året.
Det har påverkat både familjer och företag.

Det har under vissa perioder varit billigare
att tanka bilen med bensin eller diesel
än att köra bilen på el.
Det är inte bra för klimatet.
Räkningen för en familj som bor i vanlig villa
har varit flera tusen kronor dyrare än normalt.

Bristen på el och att elen varit så dyr
har tvingat företag att säga upp personal.
Företag har inte kunnat öka sin produktion
när det har varit brist på el.
Många företag har också varit tvungna
att höja priserna på sina produkter.

Så ska det inte vara i vårt land.

Det här vill vi göra:

– Det ska inte finnas brist på el i vårt land.

– Därför vill vi bygga mer kärnkraft.

– Svenska familjer ska ha råd att betala sin elräkning.

– Företag ska kunna fortsätta producera sina varor
och nya företag ska kunna starta i Sverige.

Tillbaka till förra sidan

3.3. Så här får vi ordning på elkrisen

Efter valet ska vi ha en ny regering.
Vi är redo att ta alla beslut som landet behöver
för att vi ska ha en trygg produktion av el
utan fossila bränslen.
Vi ska göra det genom mer kärnkraft.

Många företag vill ändra sin produktion
så att den blir mer vänlig mot miljön.
Det ska vara snabbare för företagen
att få tillstånd om ändra eller starta ny verksamhet.
Därför måste miljöprövningen gå snabbare.
Miljöprövning är hur verksamheten påverkar miljön.

Så ska vi få ordning på vår produktion av energi
och nå målen för klimatet i vårt land.

Tillbaka till förra sidan