7 juni, 2024

M: EU behövs för att göra Sverige tryggt igen 

Den organiserade brottsligheten hotar Sveriges, och hela Europas, inre säkerhet. Gängen är att jämföra med inhemska terrorister, som dessutom har lierat sig med regimen i Iran. Moderaterna har lagt om riktning för kriminalpolitiken i Sverige. Nu vill vi använda EU för att trycka tillbaka gängen, skriver Tomas Tobé (M).

På söndag är det Europaval. Moderaterna går till val på ett fritt och säkert Europa. Ett Europa som håller ihop i stödet för Ukraina, ökar den ekonomiska tillväxten och prioriterar kampen mot den gränsöverskridande organiserade brottslighet.

Sverige har aldrig behövt EU så mycket som nu. Samarbetet är avgörande för att lösa akuta samhällsproblem och värna vår frihet och säkerhet.

Förra veckan meddelande Säkerhetspolisen att gängkriminella används av Iran för att utföra dåd i Sverige. Det visar vilket allvarligt hot som den organiserade brottsligheten utgör, och understryker behovet av fler åtgärder för att göra Sverige tryggt igen.

EU:s byrå för brottsbekämpning, Europol, har slagit fast att den organiserade brottsligheten aldrig har utgjort ett så stort hot mot våra samhällen som den gör i dag. 70 procent av de kriminella gängen i EU är verksamma i minst tre länder.

Problemet är gränsöverskridande och måste därför hanteras gemensamt i Europa. Moderaterna går till val på tre tydliga vallöften som vi kommer att prioritera under nästa mandatperiod i Europaparlamentet för att bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten.

För det första ska vi dra in den fria rörligheten för kriminella och inrätta en europeisk specialpolis som ska punktmarkera gängledare i hela Europa. Ledarskiktet i gängen ska inte längre kunna resa fritt i Europa eller styra narkotikahandeln i Sverige från den spanska solkusten. Vi vill även att Sverige ska kunna neka inresa för EU-medborgare som tidigare har dömts för grov brottslighet.

För det andra måste vi sätta press på länder utanför Europa att samarbeta för att bekämpa de kriminella gängen. Exempelvis är Turkiet med i Nato och har ett nära samarbete med EU. Det är inte aktuellt med ett turkiskt EU-medlemskap, men om landet vill bibehålla goda relationer med EU bör gängledare som gömmer sig där lämnas ut till Sverige och andra EU-länder. Speciellt om de har samarbetat med fientligt inställda stater som Iran. 

För det tredje kommer EU:s regelverk behöva anpassas för att öka effektiviteten i brottsbekämpningen. Exempelvis måste polisen ges möjlighet att använda ny teknik som AI för att bekämpa terrorism. Dessutom bör regelverket för hur stora mängder kontanter man får transportera inom EU stramas upp, vilket skulle försvåra för den kriminella ekonomin. 

I Sverige genomför nu den moderatledda regeringen ett paradigmskifte för att trycka tillbaka gängen. Skärpta straff och fler poliser på gator och torg kommer att göra skillnad. Det kommer att göra Sverige tryggare.

Men ska vi verkligen komma åt brottsligheten måste även EU göra mer. Gängen är Sveriges, och hela Europas, inhemska terrorister. Alldeles för länge har de kunnat utnyttja EU:s fria rörlighet för att smuggla vapen och narkotika över våra gränser.

Det här är ett europeiskt problem. Därför måste kampen mot den organiserade brottsligheten bli en av EU:s huvuduppgifter framöver.

Tomas Tobé (M), Toppkandidat i Europavalet 

Ta ställning och dela artikeln