Om Moderaterna

Moderaterna är är frihetens och individualismens parti. Vi kombinerar frihet med ansvar, öppenhet med lag och ordning, och glädje över framgång med stöd i motgång.

Moderaterna går tillbaka ända till början på 1900-talet och har en unik uppgift i svensk politik: Vi förstår fullt ut att nationen är viktig – men att vi samtidigt tillhör den stora världen utanför. För oss står frihet inte alls mot ansvar. Öppenhet kan förenas med lag och ordning. Och glädjen över framgång går hand i hand med stöd vid motgång.

Moderaterna är frihetens och individualismens parti. Vi har varit med om att riva murar, stoppa förmynderi och avskaffa enpartistaten. Men vi är också företagsamhetens parti, som vet att resurser måste skapas innan de kan fördelas. Och att riktiga jobb kräver att någon vågar satsa och vill anställa.

Vi är ett parti som verkar i en liberalkonservativ tradition som utgår från individens okränkbara värde och frihet, men också från de gemenskaper som ger våra liv innehåll och som utgör grunden för samhällets pluralism och stabilitet. Vår idétradition rymmer en sammanhållen syn på människan och samhället, men också en föreställning om hur samhället bör utvecklas och förändras. Det är en idé om det goda samhället, men även en idé om samhällsförändring och politikens roll.

Vi står upp för det vi tror på. Vi vet vad vi vill göra. Och vi ser till att få jobbet gjort. Dessutom gör vi även svåra saker med hjärtat på rätt ställe.


Ulf Kristersson, Moderaternas partiledare

Moderaterna vill utveckla samhället så att det värnar den enskildes frihet, medborgarnas trygghet och vårt gemensamma intellektuella och materiella framåtskridande. Vi bär alla ett ansvar för miljö, biologisk mångfald och goda livsbetingelser för kommande generationer.

Det finns inget ödesbestämt i den mänskliga utvecklingen. Framsteget är resultat av hårt arbete, mänsklig fantasi och vetenskapliga landvinningar. Därför är framsteget också en konsekvens av en politik som upprätthåller och utvecklar ett fritt samhälles institutioner. Den insikten vägleder oss. Den formar våra idéer. Den är grunden för vår politik.

I ett fritt samhälle sker samhällsutvecklingen bara delvis genom politiken och inom den offentliga makten. Samhället utvecklas i människors relationer, i det fria näringslivet, i akademin, i samfunden, i det civila samhällets små gemenskaper och i kulturen. Starka självständiga samhällsinstitutioner bidrar till att balansera makten i samhället. Moderaterna vet att politiken har stora begränsningar och vill därför också att politiken ska begränsas. Samhället är större än staten.

Så vad betyder detta moderata förhållningssätt till politikens uppgift i praktiken?

För det första: Sverige måste återupprätta kärnstatens auktoritet.

Nej, staten ska verkligen inte göra allt – men där den ska finnas ska den också vara stark. Vi bygger inte vårt försvar för att stå emot en attack i en vecka. Män och kvinnor försvarar vårt land, vår demokrati och vår frihet med sina liv. I Sverige tillämpar vi inte privat rättskipning. Och vi vittnar när någon har utsatts för brott. Som utvecklingen ser ut är få uppgifter är nu så akuta som att krossa de gangstergäng som terroriserar städer och förorter. I första hand för att skydda de människor som lever i laglöst land. Men också för alla andra. Den grova kriminaliteten göder misstro i hela Sverige.

För det andra: Ta ansvar för migration och integration.

De senaste decenniernas migrationspolitik har varit ogenomtänkt och principlös. För den har aldrig tagit ställning till de svåra frågorna, om vad som är vårt medmänskliga ansvar i världen, och som vi fullt ut ska ta. Eller till frågan om vad Sverige behöver, och vi själva klarar av. Det har istället fått bli som det blir. Så skulle ju inte Sverige göra på något annat viktigt samhällsområde.

För det tredje: Slarva inte bort arbetslinjen.

Det måste alltid löna sig bättre att jobba än att leva på bidrag. Då kan inte de samlade bidragen vara så höga att de gör jobbet meningslöst. Då kan inte varje krona man tjänar på arbete, vara en krona man förlorar i bidrag. Och då kan man inte få alla bidrag från första dagen i Sverige. Men misstolka inte arbetslinjen. Den betyder inte att arbete är livets mening, eller att mer jobb alltid är bättre än mindre. Många borde antagligen jobba längre, men hållbarare. Arbetslinjen är bara vårt sätt att säga att verklig frihet och självständighet börjar med en egen inkomst.

För det fjärde: Värna välfärdens kärna.

I ett land som har världens fjärde högsta skatter ska välfärden leva upp till sitt namn. Växande vårdköer och en grundskola som var femte lämnar utan godkända betyg är exempel på välfärdslöften som har brutits. Därför är välfärdens kärna alltid viktigare än bidrag och transfereringar.

För det femte: Framtidens rättvisa fördelning handlar om klassresor, inte om klasskamp.

I Sverige finns barn i familjer med svåra problem, som en hel generation senare ärver föräldrarnas utsatthet. Och hotet om social ärftlighet är ett moraliskt misslyckande som bryter mot allt vad Sverige borde stå för: Att det går dåligt för barn, bara för att deras föräldrar har haft problem. Det är själva motsatsen till löftet om social rörlighet.

Det allra finaste med den urgamla svenska jämlikheten är faktiskt inte att vi har låg ”ginikoefficient”. Eller att vi alla köar jämlikt på Systembolaget. Utan att alla barn ska få sin alldeles egna chans att bygga en bra framtid på egna meriter. Sverige är inget Downton Abbey. Det är inte kön, klass eller klan som ska sätta dina gränser. Utan vad du vill, och vad du gör. Här har vi en av Moderaternas stora framtidsuppgifter.

Och för det sjätte: Försvara företag och företagare!

Och sist men inte minst: Sverige behöver fler företag och inte färre, mer innovation och inte mindre. Därför ska en sak vara glasklar: När det kommer till försvaret av frihet och äganderätt – oavsett hur hård attacken är, oavsett vilka nya svepskäl som används, och oavsett om det är populärt eller inte: Moderaterna kommer alltid vara the last man standing.

Vill du veta mer?

På sidan Vår politik kan du fördjupa dig inom det politiska område som intresserar dig. Nedan hittar du också vårt idéprogram.

Bild för idéprogram-logotyp

Idéprogram

Frihet och ansvar