22 maj, 2024

M: Samling för Sverige i Bryssel

Sverige är ett för litet land för att ha råd att vara splittrade i EU. Utan samarbete kan vi inte få ordning på invandringen, hjälpa Ukraina, skydda den svenska arbetsmarknadsmodellen eller effektivisera EU:s budget. Därför vill vi se en samling för svenska intressen i Bryssel. De tre stora partierna – Moderaterna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna – har ett extra stort ansvar att samarbeta i Europaparlamentet för Sveriges bästa.

Den senaste tiden har vi upplevt en extrem amerikanisering av den svenska politiska debatten med ett alltmer oförsonligt tonläge. Ur detta kommer inget gott. Vi har stora och allvarliga problem som bara ett enat Europa kan lösa. Det kräver fokus på sakfrågorna och ett vuxet samtal i politiken.

Den 9 juni är det EU-val och under de kommande åren behöver vi hantera en rad riktigt svåra frågor, som också påverkar Sverige. Rysslands anfallskrig kräver en snabb upprustning och fortsatt starkt stöd till Ukraina. Den gröna omställningen kräver stora mängder fossilfri el, samtidigt som konkurrensen från USA och Asien sätter Europas näringsliv på prov.

Det här är viktigt för både Sverige och Europa. Vi moderater går därför till val bland annat på att öka stödet till Ukraina, stärka förutsättningarna för mer kärnkraft i Europa och komplettera EU:s klimatmål med ett tillväxtmål.

Men vi kommer inte få genomslag för våra förslag utan samarbete. Sverige är ett litet land som inte alltid tycker som andra och vi behöver hålla ihop i viktiga frågor. Så jobbar andra länder för sina intressen.

Därför sträcker vi moderater ut en hand till både Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna inför nästa mandatperiod i Europaparlamentet. Låt oss respektera att vi tycker olika i en del frågor, men ändå efter valet fokusera på det som enar.

Vi har inte råd med splittring om vi ska kunna få genomslag för Sveriges syn på invandringen, arbetsmarknadsmodellen, skogens betydelse eller den svenska jakten.

I riksdagens EU-nämnd har vi redan mer än många tror lyckats samarbeta över blockgränserna i viktiga frågor. Alla de stora partierna har enats om det långsiktiga stödet till Ukraina, om sanktionerna mot Ryssland och om EU:s nya migrationspakt. Till och med om översynen av EU:s långtidsbudget.

Varför kan inte Sverige göra samma sak i Europaparlamentet och gemensamt stå upp för genuint svenska intressen i den europeiska politiken?

Självfallet kommer det fortsatt finnas skiljelinjer och sakpolitisk debatt. Sveriges tre stora partier tycker inte lika om allt. Men vi är ju i grunden eniga om att EU måste hålla koll de yttre gränserna, att EU:s budget behöver effektiviseras och att vår arbetsmarknadsmodell ska värnas. Dessutom ser vi värdet av att Europa håller ihop i en tid när Ryssland hotar vår fred och frihet.

Det vill vi moderater ta fasta på. Vi är samlingspartiet i svensk politik som vill öka Sveriges inflytande i EU. Genom att samla de tre stora partierna i frågor som är viktiga för vårt land kan vi få maximalt genomslag i Bryssel.

I årets valrörelse är tonläget extra högt, och inte särskilt konstruktivt. Men när dammet har lagt sig förväntar sig väljarna att vi kan samarbeta i frågor som är viktiga för vårt land.

Våra tre partier har ett särskilt ansvar för att inte splittra landet. Regeringen tar sitt ansvar. Men vi vill uppmana både Magdalena Andersson och Jimmie Åkesson att noga tänka igenom vårt förslag. Vill vi få mer inflytande i EU behöver vi lite oftare agera som ”team Sweden”. Och samling för Sverige görs bäst i en vuxen samtalston.

Ulf Kristersson (M), Partiledare
Tomas Tobé (M), Europaparlamentariker 

Ta ställning och dela artikeln