24 juni, 2024

Kampen mot inflationen är vunnen

Svensk inflation har minskat och väntas nå målet under året. Samtidigt har läget på arbetsmarknaden försämrats och arbetslösheten har stigit. Svensk ekonomi bedöms vara i en lågkonjunktur till och med 2025, men återhämtningen står för dörren. Det konstaterar Finansdepartementet i en ny prognos för den ekonomiska utvecklingen. Nu skiftar regeringens inflationsfokus från bekämpning till bevakning, samtidigt som Sverige ska byggas rikare

– Kampen mot inflationen är vunnen. Nu skiftar vi inflationsfokus från att bekämpa inflationen till att bevaka den. Samtidigt är läget i svensk ekonomi fortsatt ansträngt med stigande arbetslöshet och svag inhemsk efterfrågan. Därför lägger vi nu fokus på att bygga Sverige rikare igen, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

Den lägre inflationen drivs inte minst av lägre energi- och drivmedelspriser. Det beror bland annat på att elpriserna är lägre än för ett år sedan och att drivmedelspriserna är lägre till följd av att regeringen sänkte reduktionsplikten och drivmedelsskatterna. Fortsatt låga energipriser och en svag efterfrågan i ekonomin bedöms dämpa inflationen ytterligare framöver.

I Sverige har den inhemska efterfrågan fortsatt att utvecklas svagt under inledningen av 2024 och såväl hushållens konsumtion som bostadsinvesteringarna har minskat. De negativa effekterna på svensk ekonomi av högre räntekostnader och hög inflation väntas avta under året och en återhämtning väntas framöver. Återhämtningen tar dock tid, då det bland annat dröjer för bostadsinvesteringarna att komma i gång. Ekonomin bedöms därför vara i en lågkonjunktur fram till och med 2025.

– Vi bedömer att lågkonjunkturen håller i sig ett tag till, men nu när kampen mot inflation är vunnen och räntorna faller tillbaka, samtidigt som reallönerna stiger, väntas hushållens konsumtion öka, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

Läget på arbetsmarknaden har fortsatt att försvagas under inledningen av året. Sysselsättningen har minskat samtidigt som arbetslösheten ökat. Efterfrågan på arbetskraft bedöms utvecklas svagt under 2024 med fortsatt stigande arbetslöshet som följd. Under 2025 väntas en gradvis återhämtning i takt med att efterfrågan på arbetskraft ökar.

Ta ställning och dela artikeln