30 maj, 2024

M: Så stoppar vi knark- och bedrägeripengarna

Moderaterna vill införa en gräns för hur stora mängder kontanter man får forsla in och ut ur Sverige till ett annat EU-land, utan att först anmäla detta till berörd myndighet.

Det finns idag EU-regler om att den som vill föra in eller ut mer än motsvarande 10 000 euro till ett land utanför EU måste anmäla detta till Tullverket (eller dess motsvarigheter).

Det finns dock inga motsvarande regler vid EU:s inre gränser, alltså vid forsling av kontanter från ett EU-land till ett annat. I Danmark har man översatt stora delar av EU:s regler för forsling av kontanter över yttre gräns till att också gälla de inre gränserna. Moderaterna vill att Sverige går samma väg och inför regler med liknande innebörd. Partiet anser också att man bör pröva om gränsen ska sättas lägre än motsvarande 10 000 euro.

– Den fria rörligheten inom EU ska inte gälla för svarta pengar. Vi vet att kriminella nätverk utnyttjar EU:s fria rörlighet och det måste vi motverka. Därför vill vi införa en gräns för hur mycket kontanter man får ta med sig till ett annat EU-land utan att anmäla detta till berörda mysigheter, säger Tomas Tobé som är toppkandidat i Europavalet.

Läs mer HÄR. 

Ta ställning och dela artikeln