Idélåda

Har du förslag som du tycker borde tas med i handlingsprogrammet? Eller tycker du att det finns ett problem som politiker inte tar tag i? Fyll i formuläret nedan med dina inspel!