En färdplan för ny kärnkraft i Sverige

Idag presenterade finansminister Elisabeth Svantesson (M), energi- och näringsminister Ebba Busch (KD), arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L) och näringsutskottets ordförande Tobias Andersson (SD) Tidöpartiernas nya färdplan för ny kärnkraft i Sverige.

Vi behöver mer ren el för att klara klimatomställningen. Dessutom behöver vi inom 25 år i princip fördubbla elproduktionen i Sverige. Svensk välfärd är beroende av stabil fossilfri el till konkurrenskraftiga priser. Därtill är en massiv elektrifiering avgörande för att nå netto noll utsläpp av växthusgaser till 2045. Men det kräver att Sveriges elsystem byggs ut – på ett sätt som möjliggör elektrifieringen. Stabil tillgång på fossilfri el till konkurrenskraftiga priser är också en viktig förutsättning för Sveriges konkurrenskraft.

I Tidöavtalet anges en riktning och ett antal åtgärder för att bygga ett mer robust och hållbart energisystem. Tillsammans tar samarbetspartierna nu nästa steg och presenterar en fördjupad överenskommelse i fyra punkter:

 1. Tydligare finansiella ansvar för staten

Ingenstans i världen byggs det ny kärnkraft utan ett tydligt statligt engagemang som kompenserar för den ekonomiska risk som denna typ av projekt innebär. Regeringen kommer därför ta fram en modell där staten går in och delar risken med de som bygger ny kärnkraft.

 1. En kärnkrafts- samordnare tillsätts

Samordnaren ska säkerställa att alla de åtgärder som krävs genomförs för att det ska vara möjligt att fatta beslut för ny kärnkraft under mandatperioden.

 1. Massiv utbyggnad av ny kärnkraft till 2045

Ingenstans i världen byggs det ny kärnkraft utan ett tydligt statligt engagemang som kompenserar för den ekonomiska risk som denna typ av projekt innebär. Regeringen kommer därför ta fram en modell där staten går in och delar risken med de som bygger ny kärnkraft.

 1. Ny svensk kärnkraft senast 2035

De nya besluten ska utformas så att ny svensk kärnkraft ska finnas på plats senast 2035, med total effekt som motsvarar minst två storskaliga reaktorer.

Läs tilläggsöverenskommelse här!

Ny överenskommelse om klimatpolitik i Tidöavtalet

Idag presenterade statminister Ulf Kristersson (M), energi- och näringsminister Ebba Busch (KD), klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L)och Martin Kinnunen (SD), klimat- och miljöpolitisk talesperson, en utveckling inom klimatpolitiken i Tidöavtalet.

Sverige bedriver en ambitiös klimatpolitik. Vi tar vårt ansvar som enskilt land samt som en del av EU. Sedan början av 1980-talet, när kärnkraften byggts ut, har Sverige betydligt lägre koldioxidutsläpp räknat per capita än jämförbara länder. Våra utsläpp har fortsatt minska sedan dess. Sedan år 1990 har utsläppen minskat med nästan 40 procent och vårt BNP har vuxit med 90 procent.
Globalt har de årliga utsläppen i världen fördubblats sedan 1970. Det är främst folkrika länder som lämnar fattigdom bakom sig som ökar utsläppen. Det land som släpper ut mest är Kina, men andra stora länder som Indien och Brasilien ökar också sina utsläpp. EU-länderna har minskat sina årliga utsläpp med cirka 25 procent de senaste femtio åren.

Tidöavtalet slår fast att Sverige ska bedriva en ambitiös och effektiv klimatpolitik.

Det nya EU-regelverket på klimatområdet, Fit for 55, innebär bland annat att det europeiska systemet för utsläppshandel har breddats och blivit mer ambitiöst. Alla länder, inklusive Sverige, har därtill fått nya åtaganden inför 2030 i de delar som inte ingår i utsläppshandeln. Att EU nu agerat så kraftfullt mot klimatkrisen innebär att Sveriges nationella rådighet över klimatpolitiken har minskat och att klimatpolitiken i större utsträckning än idag kommer att regleras på EU-nivå. Vår nationella klimatpolitik behöver därför anpassas till EU:s gemensamt beslutade klimatpolitik.

Fit for 55 styr nu EU mot snabbt minskande utsläpp. Utsläppsbanan nedåt är tillräckligt brant för att ge EU goda chanser att göra sin del för att Parisavtalets mål ska nås. Det innebär också att EU kan agera global kraft för att få ned utsläppen i hela världen, vilket är en förutsättning för att stoppa den globala uppvärmningen. Sverige har sedan tidigare dessutom nationella mål för minskade utsläpp.

Läs tilläggsöverenskommelsen

Ulf Kristerssons tal under Moderaternas partistämma

”För ett år sedan vann vi valet. Efter åtta år med ett svagt vänsterstyre helt utan riktning, fick Sverige en borgerlig regering som samlar en majoritet i riksdagen.

Men vi vann inte bara nationellt, utan också i många kommuner och regioner. Med gemensamma krafter tog vi över för att få ordning på Sverige.”

Det sa partiledare Ulf Kristersson under sitt anförande på Moderaternas partistämma i Umeå. Du kan ta del av hela talet nedan.

Läs talet här

Ett år med moderatledd regering – en regering som får något gjort

Idag är det ett år sedan den moderatledda regeringen tillträdde. Det spelar roll för Sverige.

Vi moderater levererar på det mandat väljarna har gett oss.

Av 240 vallöften i vårt valmanifest är:
36 vallöften uppfyllda
107 vallöften pågående
97 vallöften ännu ej påbörjade

Moderaterna gick till val med ett eget valmanifest, där vi hade 240 för oss unika vallöften. Inget parti i ett regeringssamarbete får igenom hela sin politik, men redan ett år efter valet har Moderaterna uppfyllt eller påbörjat 60 procent av dessa. Moderaternas politik får stort genomslag i regeringssamarbetet. Man ska och kan lita på att vi moderater håller det vi lovar.

Att både leverera på de vallöften vi gav samtidigt som vi utvecklar Moderaternas politik för att möta dagens och morgondagens samhällsproblem är ett styrkebesked. Vi levererar här och nu samtidigt som vi tar sikte på 2030-talet.

Ett år av mandatperioden har gått, tre år återstår. Att på bara ett år påbörjat eller uppfyllt 60 procent av vårt valmanifest är en tydlig politisk leverans till alla dem som röstade på oss. Med tre återstående år av mandatperioden är möjligheterna för Moderaterna att uppfylla en stor andel av våra vallöften med andra ord mycket goda.

Moderaterna gör det vi har sagt att vi ska göra – vi får ordning på Sverige.

Här kan du se listan över uppfyllda eller pågående vallöften

Handlingar inför Moderaternas partistämma 2023

På denna sida finner du stämmohandlingarna inför Moderaternas partistämma den 19-22 oktober på Umeå Folkets Hus. I samband med partistämman hålls också nomineringsstämma inför Europavalet 2024.

Stämmohandlingarna är uppdelade i fyra böcker:

Stämmoprogram och propositioner till partistämman samt handlingar till nomineringsstämman inför Europavalet 2024:

Motionsbok 1 (utskott 1–4)

Motionsbok 2 (utskott 5–8):

Motionsbok 2

Verksamhetsberättelser

Fyra års verksamhet

Sammanfattning av de politiska propositionerna

Vårt löfte: säkrare, grönare, friare

Vi moderater vill ha ett samhälle med frihet och ansvar, där rättigheter, skyldigheter och möjligheter är lika för alla.

Men tyvärr är Sverige i dåligt skick efter åtta år med en svag socialdemokratisk regering.

Den grova kriminaliteten håller vårt land i ett järngrepp. En dålig integration i kombination med en alltför stor invandring har skapat ett stort utanförskap och ett delat land. Energipriserna har skenat de senaste åren, samtidigt som vi behöver mer, ren el för att ställa om för att klara klimatkrisen. Långa vårdköer i många delar av landet leder till lidande och ojämlik vård. Oordning i skolsystemet och oordning i klassrummet hindrar barn från att klara skolan.

Kraften i den svenska tillväxtmotorn har stannat av. Vi har aldrig tidigare gått in i en lågkonjunktur med så hög arbetslöshet. Inflationen är löntagarnas värsta fiende. Ökad politisk polarisering och utbredd oro drar isär samhället. Och vi står inför de största utrikes- säkerhets- och försvarspolitiska prövningarna i modern tid. Vi lever i en farlig tid. Men vi står också på fast grund. Förändring är inte bara nödvändig, utan också möjlig.

Nu har det gått ett år sedan Moderaterna bildade regering. I valet 2022 fick vi mandat för förändring och sedan dess har vi arbetat beslutsamt. I kommuner och regioner, i riksdag och regering, har vi steg för steg, reform för reform, gjort Sverige säkrare, grönare och friare.

Vi vill ingjuta hopp – för vi vet att vårt land har löst stora problem förut. Tillsammans kommer vi att få ordning på Sverige.

Moderaternas löfte till svenskarna är tydligt:

2026 ska Sverige vara säkrare. Att ge tillbaka tryggheten till barnen som leker på lekplatsen och tjejen som går hem själv om kvällen är vår tids största frihetsfråga. Det arbetet börjar i skolan, som ska bidra till social rörlighet och rusta alla barn med de kunskaper som krävs. Sverige ska vara en rättsstat som både ger trygghet och frihet. 2026 har vi en invandring som gör att vi kan klara av integrationen, vi har ett starkt försvar och är stolta medlemmar i Nato.

Sverige ska vara grönare, så att vi tar ansvar för framtiden. En ny energipolitik elektrifierar transporter och industrier med ren el från sol, vind, vatten och kärnkraft. Vi tar hand om naturen och förvaltar våra naturtillgångar väl. Genom koldioxidinfångning och det svenska skogsbruket leder vi den gröna omställningen. För vi har ett individuellt och gemensamt ansvar för att kommande generationer får minst lika bra förutsättningar som de vi själva fått.

Sverige ska också bli friare. Människor ska själva kunna fatta de viktiga besluten om sina liv. Ekonomin ska vara starkare. 2026 har vi vunnit över inflationen, återupprättat arbetslinjen och startat reformerna för ökat välstånd. I ett rikt land får alla den vård de behöver i tid. Dessutom har människors frihet ökat genom ett antal frihetsreformer.

För Sverige ska vara ett land där du av egen kraft – men också med andras hjälp – kan ta dig nästan hur långt som helst. Ett land med frihet att välja sitt liv och med all den mångfald som den friheten skapar. Med möjligheter för alla.

På Moderaternas partistämma kommer fem propositioner med breda politiska förslag som syftar till att göra Sverige säkrare, grönare och friare att behandlas:

1. På medborgarnas sida

 • Reformer för minskad regelbörda
 • Effektivare offentlig förvaltning med ökad respekt för äganderätten
 • Verktyg för en mer träffsäker lagstiftning
 • Höjd gräns för moms
 • Lättade krav på fysiska kvitton
 • Moderniserad alkohollag 

2. Förebyggande politik mot utanförskap och kriminalitet

 • Det brottsförebyggande arbetet ska bygga på evidens
 • Stärkt mödrahälsovård och barnhälsovård
 • Fokus på ett evidensbaserat arbete, exempelvis föräldraskapsprogram och arbete för att motarbeta hederskultur samt hedersrelaterat våld och förtryck
 • Stärk socialtjänstens möjligheter att utföra sitt arbete
 • Nolltolerans mot normbrytande beteende

3. Skola och utbildning

 • Kvaliteten i skolan ska stärkas och skolans styrdokument utgå från hur eleverna bäst lär sig
 • Läraryrket ska bli mer attraktivt, bl.a. genom mindre dokumentation och mer fokus på undervisning
 • Lärarutbildningen ska bli mer praktisk och klassrumsnära. Rektorsutbildningen ska förbättras
 • Skolhälsovården ska återinförs i skollagen och tillgängligheten till stöd och hjälp vid psykisk ohälsa hos barn och unga förbättras
 • Yrkesutbildningen ska reformeras så att den bättre svarar mot arbetsmarknadens behov

4. Grön innovationskraft för tillväxt

 • Exportens bidrag till globala utsläppsminskningar
 • Ett elsystem för ett fossilfritt samhälle
 • Reformer för grönare transporter
 • Nya förutsättningar för grön tillväxt
 • Hållbart nyttjande av våra mineraltillgångar

5. Utrikes- och säkerhetspolitik

 • Sveriges roll i Nato
 • Norra Sveriges strategiska värde
 • Havsbottens geopolitik
 • EU:s utvidgningspolitik

Sänkt skatt för pensionärer i höstens budget

I höstens budget föreslås sänkt skatt för pensionärer. En viktig del i Tidöavtalet är att stärka pensionärernas ekonomi. Det har hittills bland annat skett genom att jobbskatteavdraget för äldre har förstärkts. Pensionerna har också stärkts på grund av den automatiska uppräkningen – inte minst för de ekonomiskt svagaste pensionärsgrupperna.


Den höga inflationen slår hårt mot pensionärers ekonomi och gröper ur hushållskassan. En viktig prioritering för regeringen är att stötta de hushåll som drabbas hårdast av den höga inflationen. Det handlar bland annat om barnfamiljer med små marginaler. Men det handlar också om pensionärer som nu fått se sitt sparande minska kraftigt i värde. Att ha arbetat ett helt yrkesliv och bidragit till att bygga upp Sverige ska alltid löna sig.

Förslaget innebär att det förhöjda grundavdraget höjs på motsvarande sätt som jobbskatteavdraget. Sammantaget med den indexering av grundavdraget som görs årligen innebär detta att en pensionär med en pension på 25 000 kr i månaden får 3 400 kronor mer i plånboken varje år.

Den moderatledda regeringen sänker skatten för vanliga löntagare

Sverige och världen är i ett besvärligt ekonomiskt läge. Vi har en hög inflation samtidigt som arbetslösheten väntas öka. Inflationen slår hårt mot många arbetstagare – den gröper ur hushållskassorna, minskar reallönerna och gör maten dyrare. Flera av våra gemensamma problem beror på att inkomstskatterna är för höga i Sverige. Därför sänker vi nu skatten för vanliga löntagare.

En nödvändig förutsättning för att lösa svåra samhällsproblem är beslutsförmåga. Sedan valet förra hösten har Sverige en stabil regering som vilar på en majoritet i riksdagen. Moderater och övriga Tidöpartier samarbetar för att genomföra nödvändiga och efterlängtade reformer.

Många hushåll har nu ett tufft ekonomiskt läge, på grund av på den höga inflationen. Många bidrag räknas upp med inflationen, till exempel garantipension och studiestöd, men många som arbetar har sett sina reallöner sjunka. Drivkrafterna till jobb måste öka för att klara integrationen. Det måste löna sig att gå från bidrag till jobb. Därför presenterar vi nu ytterligare steg som återupprättar arbetslinjen.

För tusentals familjer i Sverige lönar det sig för dåligt att arbeta. I en familj med ett barn där båda föräldrarna saknar arbete och får försörjningsstöd så lönar det sig inte över huvud taget om en av föräldrarna skulle få ett heltidsjobb till lägstalön. Det beror alltså på att bidragen är för höga för den som inte jobbar samtidigt som skatterna är för höga för den som jobbar. Skillnaden mellan bidrag och lön är alldeles för liten. Och det leder till en alltför hög arbetslöshet i Sverige.

Vår tids arbetslinje handlar om integrationen. Ett arbete innebär gemenskap och tillhörighet, och makt att forma sitt liv. På jobbet lär man sig det svenska språket. På jobbet lär man sig om svenska värderingar.

Men för tusentals familjer i Sverige lönar det sig för dåligt att arbeta. Bidrag kan staplas på varandra och bli alldeles för höga. Exempelvis kan en familj med sex barn, där ingen av föräldrarna jobbar, få samlade bidrag på över 38 000 kronor i månaden, netto. Sedan Sverige fick en moderatledd regering för snart ett år sedan har ett stort arbete med bidragsreformer inletts.

En utredning om ett bidragstak presenteras i december 2024, en utredning om aktivitet på heltid kommer också 2024 och det utreds också krav på att flytta dit jobben finns.

I januari 2024 får Sverige en gemensam utbetalningsmyndighet som ska förebygga och förhindra felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Inom kort tillsätts också en utredning om successiv kvalificering till välfärden.

Idag kan vi ge besked om att det ska bli mer lönsamt för låg- och medelinkomsttagare att arbeta, och därmed också mer lönsamt att gå från bidrag till jobb. Vi går fram med en stor skattesänkning – lägre skatt på vanliga inkomster.

En familj där en av föräldrarna arbetar som polis och den andra som sjuksköterska, får minskad skatt med över 14 000 kronor om året 2024 jämfört med 2023.

En ensamstående mamma som arbetar som lärare får mer än 7 000 kronor i sänkt skatt 2024 jämfört med 2023.

Och en familj där båda går från bidrag till jobb med lägsta kollektivavtalad lön får upp till 5 600 kr lägre skatt.

Stramare bidrag, högre krav och lägre skatt ökar incitamenten att ta ett jobb. Drivkrafterna till arbete behöver ökas. Det leder i sin tur till att fler kommer i arbete, att sysselsättningen går upp och att vår gemensamma tillväxt ökar.

Inför nästa år står vi inför valet att göra en ytterligare historisk höjning av brytpunkten eller att fördela inflationsbördan jämnare. Vi har gjort valet att genomföra breda skattesänkningar som träffar främst låg- och medelinkomsttagare. Men tack vare den historiska uppräckningen av brytpunkten som gjordes förra året kommer det ändå vara färre som betalar statlig skatt 2024 än när regeringen tillträdde 2022. På det hela taget kommer alla längs hela skatteskalan få sänkt skatt 2024 jämfört med 2023. Ett viktigt steg mot att återupprätta arbetslinjen i Sverige.

Moderatledda regeringen kompenserar ”57:orna”

När pensionsåldern höjdes till 66 år missade den tidigare regeringen en viktig grupp. De missade de personer som föddes under 1957, som fick betala för den höjda pensionsåldern med utebliven skattesänkning. Det ledde till en högst förståelig ilska och besvikelse för de drabbade. Den moderatledda regeringen rättar nu till den tidigare regeringens misstag. I höstens budget kompenseras ”57:orna” genom utbetalning till skattekontot motsvarande effekten av det förhöjda grundavdraget.

När pensionsåldern höjdes till 66 år och det förhöjda grundavdraget höjdes omfattade det personer som vid beskattningsårets början fyllt 66 år. Det gjorde att personer födda 1957 var tvungna att vänta ett år extra på den skattesänkning det förhöjda grundavdraget innebär. Personer födda 1957 behandlades med andra ord som pensionärer i vissa system, men inte i systemet för förhöjt grundavdrag.

Att ha jobbat hela livet ska ge en guldkant på vardagen när det är dags för pension. Att alla invånare, oavsett vilket födelseår man har, behandlas lika är en självklarhet i Sverige. Att personer födda 1957 hamnade i kläm behöver adresseras och rättas till, vilket den moderatledda regeringen nu gör.

Regeringen ser också till att göra de ändringar som krävs för att personer födda 1959 inte hamnar i en liknande situation när pensionsåldern höjs till 67 år.

Det är detta politik handlar om, att fånga upp det som inte fungerar och presentera en lösning. Att ha individens bästa i fokus. Moderaterna och övriga Tidöpartier är överens om att stärka pensionärers ekonomi och att skatten på både arbetsinkomster och pensioner ska sänkas under mandatperioden. Bland annat har ett jobbskatteavdrag för äldre stärkts. Fler nyheter med förslag om hur pensionärers ekonomi kan stärkas kommer framöver.

Förändringen av pensionsåldern var nödvändig, men hade kunnat göras på ett bättre sätt, där samordning mellan olika delar och kommunikation till berörda grupper särskilt hade kunnat vara bättre. Moderaterna och samarbetspartierna tar nu ansvar för tidigare regerings tillkortakommande och löser situationen för ”57:orna” som hamnade i en djupt orättvis situation.

Krafttag mot gängens ekonomi

Att knäcka gängens ekonomi är en nödvändighet för att knäcka brottsligheten. Den kriminella ekonomin omsätter 100–150 miljarder kronor per år. För att stoppa brottsligheten måste pengaflödet brytas. Den moderatledda regeringen tar nu ytterligare steg i satsningen att stoppa den utbredda kriminaliteten.

Sedan den moderatledda regeringen tillträdde har en rad åtgärder vidtagits för att stoppa och förebygga den organiserade brottsligheten.

Bland annat pågår:
• Kriminalisering av utförsel av stöldgods
• Förändringar i straffrättsliga verktyg
• Utveckling av möjlighet till informationsutbyte mellan polis och socialtjänst
• Regeringen har beslutat att inrätta en Utbetalningsmyndighet för att komma åt felaktiga utbetalningar av skattemedel
• Myndigheterna har också fått bättre verktyg för att komma åt organiserad brottslighet, exempelvis har Skatteverket fått möjlighet att förbättra folkbokföringen för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktigheter som leder till felaktiga utbetalningar

Mycket görs, men mer behöver göras för att ytterligare växla upp arbetet mot den organiserade brottsligheten.

Den moderatledda regeringen kraftsamlar därför för att knäcka gängens ekonomi. Bland de åtgärder som nu vidtas finns bland annat fler kontroller och brottsutredningar, möjlighet att spåra och återta pengar som gängen kommit över genom olaglig verksamhet, ökad operativ samverkan, motverka infiltration och otillåten påverkan, ett stopp för att företag används som brottsverktyg samt motverkan mot falska betalningskrav.

Nytt stödpaket för att stötta Ukrainas kamp för frihet

Regeringen har fattat beslut om ett trettonde stödpaket till Ukraina. Stödet omfattar bland annat reservdelar till materielsystem Sverige tidigare skänkt, som exempelvis Stridsfordon 90, men också transportfordon, ammunition, utrustning för minröjning och beredskapsvaror. Att långsiktigt stötta Ukraina, både under och efter kriget, är mycket viktigt för den moderatledda regeringen.

Värdet av det nya stödpaketet uppgår till 3,4 miljarder kronor. Tidigare har regeringen gett militärt stöd till Ukraina omfattande 17 miljarder kronor, därutöver har ett omfattande humanitärt, ekonomiskt och politiskt stöd getts.

Det nu beslutade stödpaketet föreslås också innehålla möjligheten för Sverige att sälja jaktrobot Rb 99 till USA som därefter ska skänka jaktrobotarna till Ukraina.

Stödpaketet behandlas av Finansutskottet imorgon onsdag och beslutas av riksdagen på torsdag. Så snart riksdagsbeslutet är fattat kan regeringen ge Försvarsmakten i uppdrag att påbörja leverans av materiel.