Tidslinje

Handlingsprogrammet tas fram av en grupp ledd av Moderaternas partisekreterare Karin Enström. Här kan du se de aktiviteter som är inplanerade kopplade till handlingsprogrammet.

Tidslinje

2023

Arbetsgruppen för handlingsprogrammet tas ut och påbörjar sitt arbete. Den består av 12 moderata politiker från olika delar av Sverige. 
 
Verksamhetsbesöken inleds. Moderata företrädare över hela landet besöker arbetsplatser och ideella verksamheter för att få inspel till handlingsprogrammet. 
 
De första seminarierna anordnas. Medan handlingsprogrammet arbetas fram anordnas seminarier löpande på olika teman knutna till handlingsprogrammet. I samband med några av dessa släpps även särskilda delrapporter. 
 
Utbildningsmaterial släpps i samband med Moderaternas partistämma 2023. Bland annat kommer det att finnas underlag för studiecirklar och lokala workshops i politikutveckling.

2024

En podcast om handlingsprogrammet lanseras där. I podcasten kommer frågor från de tio politikområdena som handlingsprogrammet berör att diskuteras. Podcasten kommer finnas tillgänglig för att alla att lyssna på.  
 
Under våren hålls flera town halls runtom i landet om framtidens moderata politik tillsammans med handlingsprogramsgruppen. På mötena kommer det finnas möjligheter att ställa frågor om politikutvecklingen.

2025

Arbetet med handlingsprogrammet slutförs. Förslaget presenteras i början av 2025 och remitteras sedan till den moderata partiorganisationen. Slutgiltigt förslag antas av partistyrelsen och läggs fram på Moderaternas stämma för att antas som partiets nya politik.