Har du fått sms/textmeddelande från oss?

I bland skickar vi sms/textmeddelanden med politisk information till telefonnummer. Numren kan komma från olika källor. Det kan handla om nummer vi fått av dig genom medlemskap eller formulär för insamling av kontaktuppgifter på nätet. Det kan även röra sig om nummer på listor vi köpt från leverantörer. I bland ringer vi också, vilket du kan läsa mer om här.

Moderaterna består av många regionala och lokala organisationer. Om du har en fråga om ett specifikt sms/textmeddelande bör du i första hand vända dig till avsändaren som anges i meddelandet. Om du kontaktar Moderaterna med frågor om meddelanden vill vi gärna att du bifogar bild på meddelandet så att vi lättare kan hjälpa dig.

Sms/textmeddelande från Ulf Kristersson

Om du har fått ett sms/textmeddelande från Ulf Kristersson kommer det sannolikt från Moderaterna. Moderaterna gör utskick med meddelanden, länk till filmer med mera som kommer från Ulf Kristersson.

Sms/textmeddelande från Moderaterna

Textmeddelanden/sms från Moderaterna skickar vi ut för att informera om vår politik och våra politiska kandidater.

Sms/textmeddelande från moderater på regional eller lokal nivå

Moderaterna består av många olika regionala och lokala organisationer. En del av dem skickar också ut information till väljare inom sina närområden.

Hur stoppar man sms/textmeddelanden från Moderaterna?

Meddelandena bör innehålla information om hur man avslutar utskicken. Oftast står detta sist i meddelandet.

Har du frågor om vår meddelandekampanj?

Om du har frågor om vår telefonkampanj kan du kontakta oss via något av sätten som listas här: Kontakta Moderaterna.

Hantering av personuppgifter

Vi hanterar personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.

Vänstersidans skogspolitik riskerar slå undan benen för landets skogsägare

Miljöpartiet och Vänsterpartiet kampanjar för att det svenska skogsbruket ska styras bort från trakthyggesbruk, som är den vanligaste skogsbruksmetoden idag, till hyggesfritt som en universallösning. Ett sådant centralstyre är emot skogsägarnas vilja och fungerar dåligt på svenska breddgrader.

Partier som bekämpar både privat ägande och aktivt brukande får inte ges inflytande över svensk skogspolitik.

Dessutom skulle det på ungefär tio års sikt allvarligt reducera den svenska skogsnäringen och göra att skogsägare, företag och Sverige som land förlorar hundratals miljarder i intäkter och nedskrivningar. Partier som bekämpar både privat ägande och aktivt brukande får inte ges inflytande över svensk skogspolitik.

Nyligen var jag på en lång resa genom södra Norrland för att träffa skogsägare och besöka verksamheter som förädlar deras virke till produkter vi alla använder i vår vardag. Som skogs- och jordbrukare i Östergötland lever jag nära skogen i södra Sverige och det finns både likheter och skillnader. En sak som slog mig under de tre dagar vi körde ca 130 mil genom Hälsingland, Jämtland, Västerbotten och Ångermanland mil var de fantastiskt vackra vidder av skogsmark som bredde ut sig till horisonten längs vägarna. De som påstår att skogen håller på att ta slut i Sverige behöver titta igen!

De många skogsägare och de medarbetare på sågverk och massabruk som jag pratade med under mina besök förmedlade alla stolthet, glädje, ansvarskänsla och vetskapen att man ligger på rätt sida i den nödvändiga omställningen till en cirkulär fossilfri bioekonomi. Men många berättade också om oro, tveksamhet och uppgivenhet. Över hur skogsägare misstänkliggörs i debatten, över utdragna tillståndsprocesser och myndighetskrångel. Över att inte få avverka skogen familjen vårdat och därmed få tillbaka de pengar man satsat på att bruka marken i kanske hundra år. Över att inte få tillräckligt med råvara från skogen för att tillverka de fossilfria produkter som kunderna ropar efter.

Allt detta fyller mig med både frustration och tillförsikt. Jag vet att en Moderatledd regering litar på skogsägarna och vill stötta dem i att själva fatta beslut om sin skog och verksamhet. Jag vet att vi har skarpa förslag som hanterar de utmaningar som både familjer och företag lever med efter fyra förlorade år i skogspolitiken. För så är det: löftena i januariavtalet om att stärka skogsägarnas äganderätt och säkerställa kompensation vid inskränkningar har brutits. Skogsutredningen och skogspropositionen lyckades inte lösa frågorna. Socialdemokraterna har under den gångna mandatperioden låtit Miljöpartiet styra miljöpolitiken, inklusive skogsfrågorna. Resultatet har blivit låsningar den inhemska skogspolitiken och att Sverige inte tillräckligt försvarat svenskt skogsbruk i EU. Centerpartiet säger sig vilja värna skogsbruket, men i sällskap av MP och V kommer de inte att lyckas.

Moderaterna erbjuder ett tydligt alternativ med utgångspunkten i att vi faktiskt litar på skogsägarna. Vi vet att Sveriges skogsägare, stora som små, lyckas kombinera både produktion och naturhänsyn – ändå misstänkliggörs era intentioner och er verksamhet ständigt i debatten. Moderaterna vill att skogsägarna ska bestämma över sin skog, inklusive brukningsmetod. Moderaterna vill att mer skog ska brukas, inte mindre. Moderaterna vill att politiken tydligare ska styra myndigheterna och att Sverige ska stå upp och kämpa för det svenska skogsbruket i EU på ett helt annat sätt än vad man gjort under den här mandatperioden.

Moderaterna vill att skogsägarna ska bestämma över sin skog, inklusive brukningsmetod. Moderaterna vill att mer skog ska brukas, inte mindre.

Det är avgörande år vi har framför oss för att vända utvecklingen. Skogen har så mycket att ge, och när skogsägarna sköter den som de finner bäst kan den bidra till många av de utmaningar vi behöver lösa. Men det kräver att vi har ett politiskt styre i Sverige som helhjärtat tror på skogsbruket och sluter upp för att stötta skogsägare, industri och alla de kunniga engagerade människor som verkar inom skogsnäringen i hela landet.   Vi har inte tid med en mandatperiod till av halvmesyrer, osäkerhet och felgrundade beslut. Eller råd med en regering som bekämpar både privat ägande och aktivt skogsbruk.  

John Widegren, landsbygdspolitisk talesperson, Moderaterna

Moderaterna presenterar tre reformer som stärker arbetslinjen

Den svenska ekonomin är pressad. Med EU:s fjärde högsta arbetslöshet, rekordhög långtidsarbetslöshet och 700 000 utrikesfödda som inte är självförsörjande, krävs åtgärder. Idag presenterar Moderaterna därför ett arbetslinjepaket.

I veckan presenterade Moderaterna en översikt av den svenska ekonomins tillstånd. Du kan läsa mer om den här. Idag presenterar vi tre åtgärder för att få ordning på den svenska ekonomin. 

Vi vill förstärka jobbskatteavdraget

Det ska löna sig att jobba. Trösklarna för att komma in på arbetsmarknaden är för höga, och för många som har jobb arbetar för få timmar. Vi vill därför förstärka jobbskatteavdraget, med fokus på låga och medelstora inkomster. För en vanlig löntagare sänks skatten med 500 kr/månad. 

Vi vill sänka skatten för pensionärer

Det ska löna sig att ha jobbat. Pensionärer får en skattesänkning i nivå med förstärkningen av jobbskatteavdraget. Det är det snabbaste sättet att stärka ekonomin för de pensionärer som har svårt att få ekonomin att gå ihop.

Vi vill införa en jobbpremie för minskat utanförskap

Det ska löna sig att börja jobba. Moderaterna vill införa en jobbpremie för alla långtidsarbetslösa. Syftet är att fler ska gå från bidrag till arbete. Den som lämnar långtidsarbetslöshet för jobb ska få behålla 10 procent mer av lönen upp till 2 500 kr per månad, i maximalt 18 månader.

Halvtid i mandatperioden

Nu är det halvtid i mandatperioden i Europaparlamentet. Från dag ett har vi jobbat hårt för att få genomslag för mer moderat politik, värna svenska intressen och göra Europa friare, tryggare och bättre.

Det arbetet berättar vi mer om i den här rapporten, som i huvudsak är skriven innan Rysslands invasion av Ukraina.

I Europavalet tog vi moderater revansch tillsammans. Vi ökade från tre till fyra mandat och gick framåt på nationell nivå för första gången på nästan tio år. Vi fokuserade på samhällsproblem, sakpolitik och lösningar när andra partier ville att valrörelsen skulle handla om annat.

På hemmaplan i Sverige har Socialdemokraterna misskött EU-­politiken i snart åtta år. Nu behövs en moderatledd regering som kan få ordning på Sverige och leverera i Europa. Vi är den konstruktiva Europakraften.

Tomas Tobé, Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn och Arba Kokalari

Natooption: Därför vill Moderaterna att Sverige ska införa den

Natooptionen innebär att Sverige tydligt deklarerar att vi upprätthåller möjligheten att söka medlemskap i försvarsalliansen Nato och ser till att inga praktiska eller tekniska hinder föreligger mot en anslutning. Detta till skillnad från den linje som den nuvarande S-regeringen driver. Regeringen utesluter ett svenskt medlemskap oavsett hur säkerhetsläget i vårt närområde utvecklas. Att införa en Natooption skulle innebära att vi får ytterligare ett verktyg i den säkerhetspolitiska verktygslådan.

  • Med en uttalad Natooption markerar Sverige tydligt att ett Natomedlemskap är ett möjligt vägval för svensk säkerhetspolitik
  • En option sänder en tydlig signal till Ryssland att Sverige är förberett för att stärka säkerheten i norra Europa genom att bli medlem av Nato
  • En tydlig majoritet i Sveriges Riksdag (M, SD, C, KD och L) stödjer Natooptionen

Vad är en Natooption och vad innebär den?

Den 15 december röstade en majoritet av riksdagen för att Sverige bör uttala en tydlig Natooption i sin säkerhetspolitiska linje. Finland har redan en Natooption sedan länge. Riksdagens uppmaning till regeringen att införa en Natooption är ett viktigt steg i att att fördjupa Sveriges och Finlands säkerhetspolitiska samarbete. Men även för Sverige att markera att vi är villiga att hålla alla vägar öppna, inklusive ett svenskt Natomedlemskap, för att stärka Sveriges säkerhet.

Regeringen lägger fast Sveriges säkerhetspolitiska linje. Det handlar om att tydliggöra linjen i centrala dokument som regeringsförklaringen eller utrikesdeklarationen samt i officiella uttalanden. Regeringen, som den verkställande makten i Sverige, ansvarar för utrikespolitiken. Dock är det viktigt vad en riksdagsmajoritet anser och uttalar i en parlamentarisk demokrati. Regeringen har ett ansvar att förankra den säkerhetspolitiska linjen i Sveriges riksdag. I längden är det ohållbart att den inte har stöd i riksdagen.

Två av tre svenskar stödjer Natooptionen

Den säkerhetspolitiska krisen kring Ukraina, som eskalerade i december 2021, har aktualiserat debatten om en svensk Natooption. Ryska truppsammandragningar vid Ukrainas gräns och orimliga krav från Ryssland att länder som Ukraina, Finland och Sverige inte ska få gå med i Nato tydliggör behovet av en option. Självständiga stater måste kunna få göra självständiga säkerhetspolitiska val. En Sifo-undersökning visar också att 66 procent av svenskarna stödjer en Natooption, bara 14 procent är mot.

Finlands Natooption och varför de infört den

Finland har sedan många år tillbaka en Natooption. Den är en tydlig markering att möjligheten för ett medlemskap hålls öppen och att det är vi själva som nation som avgör det. Optionen har varit ett sätt för Finland att i över 20 år sända en tydlig signal till Ryssland att landet är berett att överväga alla sätt att stärka finsk säkerhet. Finska företrädare har också sagt att den egna optionen blivit allt viktigare efter Rysslands angrepp på Ukraina.

Den finska Natooptionen är den största säkerhetspolitiska skiljelinjen mellan Sverige och Finland. Det finns ett starkt värde i att Sverige och Finland har samma förhållningssätt och relation till Nato. I ett läge där vi nu fördjupar det operativa försvarssamarbetet mellan våra länder för att kunna agera tillsammans i olika kris- och konfliktsituationer är detta särskilt viktigt.


Varför införa en Natooption nu?

Det säkerhetspolitiska läget i Sverige och vårt närområde har stadigt försämrats de senaste åren. Den stora vattendelaren var Rysslands krig mot Ukraina och den illegala annektering av Krim 2014. Rysslands agerande visade på ett tydligt sätt att landet var berett att bryta mot den europeiska säkerhetsordningen och flytta på gränser med militärt våld. 

Även på ett globalt plan ökar osäkerheten. Kina skaffar sig ett allt större säkerhetspolitiskt inflytande. Landet gör det både genom en militär upprustning och närvaro globalt, men även genom investeringar och uppköp i länder runt om i världen. I stora delar av Asien och Afrika faller stater samman vilket leder till radikalisering och flyktingströmmar. Klimatförändringarna bidrar till att skapa ytterligare problem som leder till konflikter om resurser. 

I det läget måste Sverige vara öppet för att stärka vår säkerhet på alla sätt vi kan. Nato är världens starkaste försvarssamarbete och en organisation med vilken vi delar både intressen och värderingar. Därför är det särskilt viktigt att Sverige markerar sin handlingsfrihet att kunna söka medlemskap i Nato.


Natooptionen och riksdagens beslut

Frågan om att Sverige ska införa en Natooption har dykt upp med jämna mellanrum de senaste åren. Rysslands pågående krig i Ukraina sedan 2014 har inskärpt behovet. Moderaterna lade fram ett skarpt förslag om en Natooption i riksdagen första gången 2018. De förslag som lagts fram om en svensk Natooption före hösten 2020 har avslagits. 

Inför riksdagens behandling av försvarsbeslutet för perioden 2021-2025 lade Centerpartiet fram en motion där förslaget om en svensk Natooption fanns med. När förslaget behandlades denna gång visade det sig att inte bara de partier som är för ett svenskt Natomedlemskap – Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna – var för en svensk Natooption. Men denna gång ställde sig även Sverigedemokraterna bakom förslaget. Därmed stöddes förslaget av tydlig majoritet av riksdagen. Formellt beslut fattades av riksdagen den 15 december 2020.


Kommer regeringen att följa riksdagens uppmaning att införa en Natooption?

Legitimiteten i den säkerhetspolitiska linjen vilar ytterst på att den är förankrad i Sveriges folkvalda församling, riksdagen. Därför är det regeringens uppgift att inleda en process för att införa en Natooption i den säkerhetspolitiska linjen. Vi moderater vill se att regeringen redan i nästa utrikespolitiska deklaration har med skrivningar om Natooptionen.

Moderaterna vill även att regeringen bjuder in alla partier till breda samtal kring Sveriges säkerhetspolitiska linje och hur en Natooption kan bli en del av denna. Men dessa samtal bör även handla om hur det fördjupade försvarssamarbetet i Norden i allmänhet och med Finland i synnerhet ska återspeglas. En annan viktig fråga är hur den svenska solidaritetsförklaringen kan utvecklas för att även inkludera Storbritannien efter brexit.

Vad betyder det här för Sverige?

Pål Jonson, ordförande i riksdagens försvarsutskott och Moderaternas försvarspolitiska talesperson anser att det finns många fördelar med svensk Natooption:

”Det är ett stort steg framåt att det nu finns en riksdagsmajoritet för en svensk Natooption. Regeringen måste släppa gamla låsningar om den militära alliansfriheten och agera. Att stärka det nationella försvaret tillsammans med att hålla vägen öppen till ett svenskt Natomedlemskap är det bästa sättet att stärka Sveriges säkerhet.”

Pål Jonson (M), försvarspolitisk talesperson

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga