Vänstersidans skogspolitik riskerar slå undan benen för landets skogsägare

Miljöpartiet och Vänsterpartiet kampanjar för att det svenska skogsbruket ska styras bort från trakthyggesbruk, som är den vanligaste skogsbruksmetoden idag, till hyggesfritt som en universallösning. Ett sådant centralstyre är emot skogsägarnas vilja och fungerar dåligt på svenska breddgrader.

Partier som bekämpar både privat ägande och aktivt brukande får inte ges inflytande över svensk skogspolitik.

Dessutom skulle det på ungefär tio års sikt allvarligt reducera den svenska skogsnäringen och göra att skogsägare, företag och Sverige som land förlorar hundratals miljarder i intäkter och nedskrivningar. Partier som bekämpar både privat ägande och aktivt brukande får inte ges inflytande över svensk skogspolitik.

Nyligen var jag på en lång resa genom södra Norrland för att träffa skogsägare och besöka verksamheter som förädlar deras virke till produkter vi alla använder i vår vardag. Som skogs- och jordbrukare i Östergötland lever jag nära skogen i södra Sverige och det finns både likheter och skillnader. En sak som slog mig under de tre dagar vi körde ca 130 mil genom Hälsingland, Jämtland, Västerbotten och Ångermanland mil var de fantastiskt vackra vidder av skogsmark som bredde ut sig till horisonten längs vägarna. De som påstår att skogen håller på att ta slut i Sverige behöver titta igen!

De många skogsägare och de medarbetare på sågverk och massabruk som jag pratade med under mina besök förmedlade alla stolthet, glädje, ansvarskänsla och vetskapen att man ligger på rätt sida i den nödvändiga omställningen till en cirkulär fossilfri bioekonomi. Men många berättade också om oro, tveksamhet och uppgivenhet. Över hur skogsägare misstänkliggörs i debatten, över utdragna tillståndsprocesser och myndighetskrångel. Över att inte få avverka skogen familjen vårdat och därmed få tillbaka de pengar man satsat på att bruka marken i kanske hundra år. Över att inte få tillräckligt med råvara från skogen för att tillverka de fossilfria produkter som kunderna ropar efter.

Allt detta fyller mig med både frustration och tillförsikt. Jag vet att en Moderatledd regering litar på skogsägarna och vill stötta dem i att själva fatta beslut om sin skog och verksamhet. Jag vet att vi har skarpa förslag som hanterar de utmaningar som både familjer och företag lever med efter fyra förlorade år i skogspolitiken. För så är det: löftena i januariavtalet om att stärka skogsägarnas äganderätt och säkerställa kompensation vid inskränkningar har brutits. Skogsutredningen och skogspropositionen lyckades inte lösa frågorna. Socialdemokraterna har under den gångna mandatperioden låtit Miljöpartiet styra miljöpolitiken, inklusive skogsfrågorna. Resultatet har blivit låsningar den inhemska skogspolitiken och att Sverige inte tillräckligt försvarat svenskt skogsbruk i EU. Centerpartiet säger sig vilja värna skogsbruket, men i sällskap av MP och V kommer de inte att lyckas.

Moderaterna erbjuder ett tydligt alternativ med utgångspunkten i att vi faktiskt litar på skogsägarna. Vi vet att Sveriges skogsägare, stora som små, lyckas kombinera både produktion och naturhänsyn – ändå misstänkliggörs era intentioner och er verksamhet ständigt i debatten. Moderaterna vill att skogsägarna ska bestämma över sin skog, inklusive brukningsmetod. Moderaterna vill att mer skog ska brukas, inte mindre. Moderaterna vill att politiken tydligare ska styra myndigheterna och att Sverige ska stå upp och kämpa för det svenska skogsbruket i EU på ett helt annat sätt än vad man gjort under den här mandatperioden.

Moderaterna vill att skogsägarna ska bestämma över sin skog, inklusive brukningsmetod. Moderaterna vill att mer skog ska brukas, inte mindre.

Det är avgörande år vi har framför oss för att vända utvecklingen. Skogen har så mycket att ge, och när skogsägarna sköter den som de finner bäst kan den bidra till många av de utmaningar vi behöver lösa. Men det kräver att vi har ett politiskt styre i Sverige som helhjärtat tror på skogsbruket och sluter upp för att stötta skogsägare, industri och alla de kunniga engagerade människor som verkar inom skogsnäringen i hela landet.   Vi har inte tid med en mandatperiod till av halvmesyrer, osäkerhet och felgrundade beslut. Eller råd med en regering som bekämpar både privat ägande och aktivt skogsbruk.  

John Widegren, landsbygdspolitisk talesperson, Moderaterna

Halvtid i mandatperioden

Nu är det halvtid i mandatperioden i Europaparlamentet. Från dag ett har vi jobbat hårt för att få genomslag för mer moderat politik, värna svenska intressen och göra Europa friare, tryggare och bättre.

Det arbetet berättar vi mer om i den här rapporten, som i huvudsak är skriven innan Rysslands invasion av Ukraina.

I Europavalet tog vi moderater revansch tillsammans. Vi ökade från tre till fyra mandat och gick framåt på nationell nivå för första gången på nästan tio år. Vi fokuserade på samhällsproblem, sakpolitik och lösningar när andra partier ville att valrörelsen skulle handla om annat.

På hemmaplan i Sverige har Socialdemokraterna misskött EU-­politiken i snart åtta år. Nu behövs en moderatledd regering som kan få ordning på Sverige och leverera i Europa. Vi är den konstruktiva Europakraften.

Tomas Tobé, Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn och Arba Kokalari

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga