Ulf Kristersson Elisabeth Svantesson Moderaterna

14 augusti, 2022

Moderaterna presenterar tre reformer som stärker arbetslinjen

Den svenska ekonomin är pressad. Med EU:s fjärde högsta arbetslöshet, rekordhög långtidsarbetslöshet och 700 000 utrikesfödda som inte är självförsörjande, krävs åtgärder. Idag presenterar Moderaterna därför ett arbetslinjepaket.

I veckan presenterade Moderaterna en översikt av den svenska ekonomins tillstånd. Du kan läsa mer om den här. Idag presenterar vi tre åtgärder för att få ordning på den svenska ekonomin. 

Vi vill förstärka jobbskatteavdraget

Det ska löna sig att jobba. Trösklarna för att komma in på arbetsmarknaden är för höga, och för många som har jobb arbetar för få timmar. Vi vill därför förstärka jobbskatteavdraget, med fokus på låga och medelstora inkomster. För en vanlig löntagare sänks skatten med 500 kr/månad. 

Vi vill sänka skatten för pensionärer

Det ska löna sig att ha jobbat. Pensionärer får en skattesänkning i nivå med förstärkningen av jobbskatteavdraget. Det är det snabbaste sättet att stärka ekonomin för de pensionärer som har svårt att få ekonomin att gå ihop.

Vi vill införa en jobbpremie för minskat utanförskap

Det ska löna sig att börja jobba. Moderaterna vill införa en jobbpremie för alla långtidsarbetslösa. Syftet är att fler ska gå från bidrag till arbete. Den som lämnar långtidsarbetslöshet för jobb ska få behålla 10 procent mer av lönen upp till 2 500 kr per månad, i maximalt 18 månader.

Ta ställning och dela artikeln