Politiska beslut från Moderaterna i Stockholms stads extrainsatta förbundsstämma 2021

På Moderaterna i Stockholms stads extrainsatta förbundsstämman 2021 antogs totalt tre propositioner som berörde allt från trygghet till skolpolitik, Läs propositionerna i sin helhet, en sammanfattning av besluten som antogs och lyssna på politiska samtal med propositionsförfattarna om de politiska förslag som antogs nedan!

STHL(M) – PODDEN finns att tillgå på spotifyApples podcaster och vår hemsida
Proposition 1: En skola för alla – för framtidens Stockholm

Läs propositionen i sin helhet här

Proposition 2: Stockholm: Framtidsstaden

Propositionen i sin helhet här

Proposition 3: Ett tryggare och friare Stockholm

Propositionen i sin helhet här

Läs en sammanfattning av alla antagna beslut från samtliga propositioner här!

Politiska beslut från Moderaterna i Stockholms läns extrainsatta förbundsstämma 2021

På Moderaterna i Stockholms stads extrainsatta förbundsstämman 2021 antogs totalt två propositioner som berörde allt från trygghet, sjukvård, skärgård och skolpolitik, Läs propositionerna i sin helhet, en sammanfattning av besluten som antogs och lyssna på politiska samtal med propositionsförfattarna om de politiska förslag som antogs nedan!

STHL(M) – PODDEN finns att tillgå på spotify, Apples podcaster och vår hemsida 

Proposition 1: En friare och tryggare huvudstadsregion

Fokus skola och utbildning

Fokus skattetrycket och tillväxt


 

Fokus skärgården och miljö


 

Fokus Sjukvård

Läs propositionen i sin helhet här!

Proposition 2: Stockholms läns idéprogram

Läs propositionen i sin helhet här!

Läs hela idéprogrammet här!

Läs en sammanfattning av alla antagna beslut från propositioner här!

Förslag till kandidater för Moderaterna i Stockholms stad

Idag offentliggör nomineringskommittéerna för Moderaterna i Stockholms stad sina förslag till kandidater inför valen till riksdag, region och kommun den 11 september 2022. Slutgiltigt beslut om kandidaterna kommer att fattas på Moderaterna i Stockholms stads nomineringsstämmor den 6 och 9 december 2021.

Nomineringsarbetet

Nomineringskommittéerna för Moderaterna i Stockholms stad har sedan sommaren arbetat med att ta fram kandidater som ska representera Moderaterna i kommun, region och riksdag för Stockholms stad inför valet 2022. Förslaget är framtaget både genom en så kallad försöksnominering (provval) men framförallt genom intervjuer med kandidaterna. Den totala listan ska spegla en blandning av kandidater med olika kön, ålder och erfarenheter. 

Riksdagslistan

Listan till riksdagen toppas av Moderaternas partiordförande Ulf Kristersson och därefter följer Johan Forssell, också ordförande för Moderaterna i Stockholms stad. På tredje plats föreslås Jessica Rosencrantz och på fjärde plats Kristina Axén Olin. Den fullständiga listan för kandidaterna till riksdagen finns här. 

Regionlistan

Till Region Stockholm finns hela sex olika listor, en för varje valkrets. Nuvarande trafikregionråd Kristoffer Tamsons toppar listan i valkrets 3 och Charlotte Broberg valkrets 5. Samtliga kandidater till Region Stockholm för Moderaterna i Stockholm stad finns här.

Kommunlistan

Till kommunfullmäktige i Stockholms stad finns också sex olika listor, en för varje valkrets. Nuvarande finansborgarråd Anna König Jerlmyr toppar listan i samtliga valkretsar. Samtliga kandidater till kommunfullmäktige i Stockholm för Moderaterna i Stockholm stad finns här.

Nomineringsstämmor för riksdag och region äger rum den 6 december och för kommunfullmäktige i Stockholm den 9 december 2021. 


Om Moderaterna i Stockholms Stad och Län

Moderaterna i Stockholms Moderaterna i Stockholms stad och län är landets största politiska lokala och regionala organisation. Förbundskansliets grunduppgift är att vara en samordnings- och serviceorganisation för partiorganisationen, våra politiska företrädare, lokala partiföreningar och ideellt arbetande partimedlemmar. Vi ansvarar även för att långsiktigt se till att det finns många goda kandidater till de olika politiska församlingarna, samtidigt som vi utbildar de förtroendevalda som representerar Moderaterna i Stockholmsregionen idag. Vårt uppdrag är att skapa ett bättre Sverige genom lokalt, regionalt och nationellt politiskt arbete. Att vinna val är en förutsättning för att kunna genomföra nödvändiga förändringar. Vänd dig gärna till oss om du har frågor, antingen genom att mejla [email protected] eller genom att leta under fliken kontakt om du söker en specifik person.


Kontaktpersoner

Ida Karlbom

KOMMUNIKATIONSCHEF

Ida Karlbom

Förslag till riksdagskandidater för Moderaterna i Stockholms län

Idag offentliggör nomineringskommittén för Moderaterna i Stockholms län sitt förslag till kandidater till riksdagen inför valet den 11 september 2022. Slutgiltigt beslut om kandidaterna kommer att tas på Moderaterna i Stockholms läns nomineringsstämma den 8 december 2021.

Nomineringsarbetet

Nomineringskommittén för Moderaterna i Stockholms län har sedan sommaren arbetat med att ta fram kandidater som ska representera Moderaterna i Stockholms län inför valet 2022. Förslaget är framtaget både genom den så kallade försöksnomineringen men framförallt genom intervjuer med kandidaterna. Den totala listan ska spegla en blandning av kandidater med olika kön, ålder och erfarenheter.

– Det är roligt att vi har så många duktiga kandidater i partiets allra starkaste distrikt, Stockholms län. Det har varit ett intressant och givande arbete och en enig kommitté är stolta över att presentera en så vass lista för stämman, säger Hanna Bocander, ordförande i nomineringskommittén för Moderaterna i Stockholms län.

Listan toppas av Moderaternas partiordförande Ulf Kristersson och därefter följer Tobias Billström från Nacka, i dag gruppledare i riksdagen och på tredje plats Karin Enström från Vaxholm, idag ordförande i Konstitutionsutskottet. Den fullständiga listan finns tillgänglig här.


Om Moderaterna i Stockholms Stad och Län

Moderaterna i Stockholms Moderaterna i Stockholms stad och län är landets största politiska lokala och regionala organisation. Förbundskansliets grunduppgift är att vara en samordnings- och serviceorganisation för partiorganisationen, våra politiska företrädare, lokala partiföreningar och ideellt arbetande partimedlemmar. Vi ansvarar även för att långsiktigt se till att det finns många goda kandidater till de olika politiska församlingarna, samtidigt som vi utbildar de förtroendevalda som representerar Moderaterna i Stockholmsregionen idag. Vårt uppdrag är att skapa ett bättre Sverige genom lokalt, regionalt och nationellt politiskt arbete. Att vinna val är en förutsättning för att kunna genomföra nödvändiga förändringar. Vänd dig gärna till oss om du har frågor, antingen genom att mejla [email protected] eller genom att leta under fliken kontakt om du söker en specifik person.


Kontaktpersoner

Ida Karlbom

KOMMUNIKATIONSCHEF

Ida Karlbom

Nu får vi ordning på kriminaliteten!

Våld och kriminalitet har tillåtits ta ett alltför hårt grepp om både Stockholm och resten av Sverige. Det är hög tid att få ordning på den och det behövs kraftfullare insatser för att komma tillrätta med allt ifrån gängkriminalitet till inbrott och ungdomsrån.

Under ett par veckor i november kommer detta att uppmärksammas i Stockholmsområdet genom skyltar i kollektivtrafiken, informationsblad från lokalföreningar, digital annonsering, besök av Ulf Kristersson i Stockholms stad och län och kvälls- och nattvandring med våra förtroendevalda.

Vill du också komma tillrätta med kriminaliteten? Hjälp oss genom att:

 • Dela gärna våra budskap i sociala medier – ladda ner dem här
 • Bli medlem och bidra till valseger och en ny politik för att stoppa kriminaliteten
 • Börja kvälls- och nattvandra du också för att öka tryggheten

Våra förslag för att komma tillrätta med några av de största problemen just nu:

Gängkriminaliteten

De kriminella gängen håller delar av Sverige i ett järngrepp. Sprängningar och skjutningar eskalerar och få brott klaras upp. Vi menar att det behövs helt nya insatser för att vända utvecklingen. Några exempel:

 • Dubbla straffen för gängkriminella.
 • Höj lönen för polisen.
 • Få fler kameror på plats.
 • Inför ett system med anonyma vittnen.
 • Slopa straffrabatten för vuxna över 18 år.
 • Slopa dagens form av mängdrabatt.

Läs mer på: https://moderaterna.se/gangkriminalitet

Ungdomsrån

Rånen mot unga har mer än fördubblats på fem år. Gärningsmännen blir allt yngre och dagens regelverk är inte anpassat för utvecklingen. Våra förslag för att komma tillrätta med ungdomsrånen:

 • Skärp straffen för rån till lägst ett år och sex månaders fängelse.
 • Förtydliga socialtjänstens uppdrag att prioritera det förebyggande arbetet.
 • Ta bort sekretesshinder så att information om unga kan delas mellan polis och socialtjänst.
 • Ta bort ungdomsrabatten för personer över 18 år.
 • Häkta unga lagöverträdare oftare än i dag.
 • Inrätta fler ungdomshäkten.
 • Sänk straffmyndighetsåldern.

Läs mer på: https://moderaterna.se/atgardspaket-mot-ungdomskriminaliteten

Inbrott

Ungefär hälften av alla bostadsinbrott begås i dag av utländska stöldligor. Att få inbrott i sitt hem innebär en stor integritetskränkning. Polisens resurser räcker inte till och Tullverket tvingas i dag prioritera. Våra förslag för att sätta stopp för inbrotten:

 • Skärp straffen för bostadsinbrott och grova stölder.
 • Ge Tullverket ökade befogenheter att stoppa smuggling av narkotika, vapen och stöldgods.
 • Ge Tullverket rätt att stoppa och undersöka fordon med misstänkt stöldgods.
 • Stärk polisens arbete mot seriebrottslighet.
 • Utländska medborgare som begått brott i Sverige ska avtjäna straffet i sitt hemland.
 • Brott ska oftare leda till utvisning.

Läs mer på: https://moderaterna.se/lag-och-ordning-0)

Sexualbrott

Enligt Brottsförebyggande rådet har utsattheten för sexualbrott fördubblats på två år. Unga är särskilt drabbade och var tredje kvinna känner sig otrygg i sitt eget bostadsområde. För få sexualbrott klaras också upp och när en gärningsman väl blir dömd, så är straffen för exempelvis våldtäkt förhållandevis låga. Det behövs nya och breda åtgärder för att sätta stopp för sexualbrotten. Våra förslag:

 • Skärp minimistraffen för våldtäkt och för grovt sexuellt ofredande.
 • Varje polisregion ska ha en grupp som är specialiserad på att utreda sexualbrott.
 • Rätt till stöd från kvalificerat målsägarbiträde för den som utsatts för sexualbrott.
 • Höj skadestånden för sexualbrott.
 • Förläng preskriptionstiden för sexualbrott och ta bort preskriptionstiden helt för sexualbrott mot barn.

Läs mer på: https://moderaterna.se/lag-och-ordning-0

Kraftfulla verktyg till polisen för att bekämpa kriminaliteten:

 • 10 000 fler polisanställda år 2024 och ytterligare 6 000 fler poliser senast 2028. Det innebär 6 000 fler poliser jämfört med regeringens förslag.
 • Höjda polislöner och betald polisutbildning.
 • Fler poliser på gator och torg som fokuserar på kärnuppdraget: att ingripa mot och klara upp fler brott.
 • Inför specialiserade narkotikapoliser.
 • Ge polisen möjlighet att besluta om zonförbud.
 • Inför ett system med visitationszoner.
 • Inför ett system med anonyma vittnen.

Tusentals halva kanelbullar på företagarnas dag

Måndagen den 4 oktober planerar Moderaterna i Stockholms stad och län att dela ut upp emot 10 000 halva kanelbullar i Stockholmsområdet. Den 4 oktober är en historisk dag för företagare och numera även kanelbullens dag. Men det blir bara en halv kanelbulle, för att uppmärksamma att den andra halvan går till skatt.

Företagarna behöver en egen dag

Datumet 4:e oktober är ett historiskt datum för företagare i och med demonstrationerna på 80-talet då tiotusentals människor samlades för att protestera mot löntagarfonderna. Numera är dagen kanske mest känd för att vara kanelbullens dag. 

– Företagare bör hyllas varje dag men särskilt en dag som 4 oktober, som är historisk ur ett företagarperspektiv men också för att det är så många småföretagare som gör en rejäl insats på kanelbullens dag, säger Filippa Reinfeldt (M), ordförande i Moderata företagarrådet i Stockholms stad och län.

– Arbetarrörelsen har alltid haft en egen dag och det är inte mer än rätt att även företagarna har en dag. Vi har sedan ett par år tillbaka börjat uppmärksamma den 4 oktober som företagarnas dag, säger Börje Häggman (M), vice ordförande i företagarrådet.

Företagarrådet kommer kl.12.00 att sända ett digitalt seminarium på Facebook om villkor, attityder och bemötande kring företagande. En rad kända namn deltar, bland andra Elisabeth Svantesson (M), ekonomiskpolitisk talesperson, Anna König Jerlmyr (M), finansborgarråd i Stockholm, Bino Drummond (M), kommunstyrelsens ordförande i Norrtälje, Benjamin Dousa, vd Timbro, Tove Lifvendahl, Svd och en rad företagare.

Utdelning av halva kanelbullar görs av Moderaternas lokala partiföreningar i Stockholms stad och län och kommer att ske i alltifrån Täby och Lidingö till Fridhemsplan och Kungsträdgården, från tidig morgon till eftermiddag och kväll. 


Om Moderaterna i Stockholms Stad och Län

Moderaterna i Stockholms Moderaterna i Stockholms stad och län är landets största politiska lokala och regionala organisation. Förbundskansliets grunduppgift är att vara en samordnings- och serviceorganisation för partiorganisationen, våra politiska företrädare, lokala partiföreningar och ideellt arbetande partimedlemmar. Vi ansvarar även för att långsiktigt se till att det finns många goda kandidater till de olika politiska församlingarna, samtidigt som vi utbildar de förtroendevalda som representerar Moderaterna i Stockholmsregionen idag. Vårt uppdrag är att skapa ett bättre Sverige genom lokalt, regionalt och nationellt politiskt arbete. Att vinna val är en förutsättning för att kunna genomföra nödvändiga förändringar. Vänd dig gärna till oss om du har frågor, antingen genom att mejla [email protected] eller genom att leta under fliken kontakt om du söker en specifik person.


KONTAKTPERSONER

KOMMUNIKATIONSCHEF

Ida Karlbom

DIGITAL KOMMUNIKATIONSANSVARIG

Josefin Wicklund

Pandemin inifrån. En Essä av Irene Svenonius

Coronapandemin kommer att påverka oss under lång tid framöver.

Ingen går oberörd ur den här krisen. Alla har drabbats.” Så inleds den essä som Stockholms finansregionsråd Irene Svenonius har skrivit om pandemiåret 2020. Essän heter ”Pandemin inifrån” och beskriver hur Region Stockholm hanterade den första och andra vågen under 2020 samt hur Irene ser på den svenska coronastrategin. I texten återger Irene minnesbilder från när viruset först upptäcktes i kinesiska Wuhan till när hela sjukvården i Region Stockholm tvingades ställa om. Vill du få en unik inblick i hur Region Stockholm hanterade pandemin? In och läs essän här nedan:

Pandemin inifrån. En Essä av Irene Svenonius .pdf(pdf453.23 KB)

Nu räddar vi Stockholms villa- och trädgårdsstäder från ovarsam exploatering

I Stockholms villa- och trädgårdsstäder, exempelvis Bromma, Spånga och Älvsjö, har det sedan länge funnits en oro över hur befintliga småhus och villor köps och rivs för att ge plats åt flerfamiljshus. Vi förstår den oron!

Det ska vara möjligt att utveckla sin egen fastighet, men förändringar behöver ske varsamt. Stockholms villa- och trädgårdsstäders kulturhistoriska och gröna karaktärer ska bevaras!
 
Stockholm ska växa med kvalitet. Staden måste kunna utvecklas men det ska ske på ett sätt som harmoniserar med varje områdes unika karaktär.
 
Moderaterna har nu, tillsammans med övriga partier i majoriteten i Stockholm, tagit fram ett vägledande dokument som vi kallar för ”Strategi med vägledningar för varsam utveckling av småhus- och villaområden”. Du hittar dokumentet här:

Moderatkvinnorna i Stockholms Län presenterar kommunalt jämställdhetsbokslut

Jämställdhet är en för viktig fråga för att döljas med kvotering och inte lösas från grunden – därför släpper vi nu det första kommunala jämställdhetsbokslutet. Bokslutet innehåller en statistisk genomgång över hur interna styrelseuppdrag samt externa förtroendeuppdrag i kommun är fördelade mellan män och kvinnor. Detta jämförs sedan med det nationella jämställdhetsboksslutet samt könsfördelningen i medlemskåren.

All politics is local – och boslutet visar att jämställdheten kräver ökat lokalt engagemang. Moderaternas största jämställdhetsutmaning ligger i att få medlemskåren att växa och att växa bland kvinnor. Vi behöver rekrytera långt fler kvinnor till medlemskåren för att matcha könsfördelningen bland våra väljare.

Statiskt säger givetvis inte allt – men gör det ändå möjligt att dra vissa slutsatser. 34 procent av länets medlemmar är idag kvinnor (att jämföra med vårt nationella snitt på 37 procent) och bland de med ledande presidieuppdrag utgör kvinnor endast 32 procent. Av länets 38 kommunalråd är 13 stycken kvinnor.

I bokslutet finns också ljusglimtar och Huddinge får full pott i rapportens rakning, samt ytterligare fem kommuner uppfyller 3 av 4 kategorier. Baserat på erfarenheter från dessa samt beprövade metoder i andra länsförbund ger rapporten utöver ett statistiskt underlag för vidare diskussioner även en rad rekommendationer.

För att läsa mer om dessa och spana in hur det ser ut i just din kommun kan du ladda ner hela bokslutet HÄR:

Johan Forssell (M) ny föreslagen ordförande för Moderaterna i Stockholm

I dag presenteras valberedningens förslag på ny ordförande och styrelse för Moderaterna i Stockholm. Som ny ordförande föreslås Johan Forssell, i dag andre vice ordförande och även riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson för Moderaterna nationellt.

Johan Forssell har en bred politisk bakgrund med fokus på både frågor som gäller trygghet och säkerhet och på hur Stockholm kan utvecklas som stad och region. Inför valet 2022 blir det viktigt att leda förbundet inom politikens alla fält för att säkerställa fortsatt borgerlig ledning både i staden och regionen och medverka till ett regeringsskifte i Sverige.

 • Det blir roligt att leda laget som ska fortsätta utveckla politiken för huvudstaden. Stockholm ska kunna hävda sig både i ett internationellt perspektiv men också hitta sin position efter pandemin och vässa alla fördelar som finns här.

Johan Forssell började sitt politiska engagemang i Moderata ungdomsförbundet och är sedan 2010 riksdagsledamot och även ledamot i partistyrelsen sedan 2019. Förutom sin tydliga profilering inom rätts- och migrationspolitik ligger miljöfrågor varmt om hjärtat och särskilt tillgång till ren luft och grönområden oavsett om man bor i eller utanför innerstan.

 • Med Johan Forssell får Moderaterna i Stockholm stad en stark och drivande förbundsordförande, väl skickad att ta över efter Joakim Larsson som har frånsagt sig omval. Det säger Gunnar Hökmark, ordförande för valberedningen för Moderaterna i Stockholms stad.

Som vice förbundsordförande föreslås Dennis Wedin, nuvarande fastighetsborgarråd i Stockholm och till andra vice ordförande föreslås Andrea Hedin, ordförande för Östermalms stadsdelsnämnd. Ny styrelse väljs formellt på en digital förbundsstämma fredagen den 7 maj 2021.

Mer info:
Hela förslaget till förbundsstyrelse på hemsidan moderaterna.se/stockholm/forslag-till-forbundsstyrelse-2021-2023.  

 

Ida Karlbom

Kommunikationschef

Moderaterna i Stockholms stad och län

+46 739 88 22 40

[email protected]