21 april, 2021

Moderatkvinnorna i Stockholms Län presenterar kommunalt jämställdhetsbokslut

Jämställdhet är en för viktig fråga för att döljas med kvotering och inte lösas från grunden – därför släpper vi nu det första kommunala jämställdhetsbokslutet. Bokslutet innehåller en statistisk genomgång över hur interna styrelseuppdrag samt externa förtroendeuppdrag i kommun är fördelade mellan män och kvinnor. Detta jämförs sedan med det nationella jämställdhetsboksslutet samt könsfördelningen i medlemskåren.

All politics is local – och boslutet visar att jämställdheten kräver ökat lokalt engagemang. Moderaternas största jämställdhetsutmaning ligger i att få medlemskåren att växa och att växa bland kvinnor. Vi behöver rekrytera långt fler kvinnor till medlemskåren för att matcha könsfördelningen bland våra väljare.

Statiskt säger givetvis inte allt – men gör det ändå möjligt att dra vissa slutsatser. 34 procent av länets medlemmar är idag kvinnor (att jämföra med vårt nationella snitt på 37 procent) och bland de med ledande presidieuppdrag utgör kvinnor endast 32 procent. Av länets 38 kommunalråd är 13 stycken kvinnor.

I bokslutet finns också ljusglimtar och Huddinge får full pott i rapportens rakning, samt ytterligare fem kommuner uppfyller 3 av 4 kategorier. Baserat på erfarenheter från dessa samt beprövade metoder i andra länsförbund ger rapporten utöver ett statistiskt underlag för vidare diskussioner även en rad rekommendationer.

För att läsa mer om dessa och spana in hur det ser ut i just din kommun kan du ladda ner hela bokslutet HÄR:

Ta ställning och dela artikeln