Regionkansliet

Irene Svenonius
Oppositionsråd & gruppledare

Kristoffer Tamsons
Oppositionsråd & vice gruppledare

Charlotte Broberg,
Heltidsförtroendeval och gruppledare
för M i Hälso- och sjukvårdsnämnden. 

Katja Werner
Kanslichef
[email protected]               
070-234 80 91

Fredrik Wevle
Budgetchef
[email protected]
070 737 52 79

Tobias Sjö
Regionrådssekreterare
[email protected]
070 737 41 19

Erika Falck
Kontorschef
[email protected]
070 737 43 57

Tale Thune-Haugerud
Regionrådssekreterare
[email protected] 
070-7377021

Carl Henrik Svenson
Regionrådssekreterare
[email protected]
070 737 00 84

Claes Wersäll
Regionrådssekreterare
[email protected]  
070-737 41 90              

Daniel Frisén
Regionrådssekreterare
[email protected]
070-7376114

KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN

Emil Johansson
Presschef
[email protected]
070-737 76 33

Linnea Lundgren
Pressekreterare finansfrågor (föräldraledig)
[email protected]
070 737 57 53

Pressjour 08-123 437 20