Nätverk

Här hittar du länkar till alla våra nätverk med kontaktuppgifter till respektive ordförande eller kontaktperson.

Stockholms stad

Moderata kvinnor

Annika Friberg
annika.friberg@onskeprodukter.se

Moderata seniorer

Dag Klackenberg
dag.klackenberg@bockeropapper.se
www.staden.moderataseniorer.se

Stockholms län

Moderata kvinnor

Ida Drougge
idadrougge@gmail.com
0725-383934

Moderata seniorer

Lars Röckert
Lars.Rockert@moderaterna.se
www.lanet.moderataseniorer.se

Övergripande

MUF Stockholm

Carl Nordblom
carl.nordblom@moderaterna.se
www.muf.se/stockholm

Företagarrådet

Filippa Reinfeldt
foretagarradet@moderaterna.se

Öppna Moderater

Christer Mattsson
www.oppnamoderater.se
christer@brakbo.se