Förbundskansliet

Lars-Peter Swärdh
Chefombudsman
Chefombudsmannen leder förbundskansliet
E-post: [email protected]
Telefon: 0708-729275

Organisation och Fält

Aleksander Lestaric
Organisations- och fältchef
Övergripande ansvar för förbundets kampanjverksamhet
E-post: [email protected]
Telefon: 08 676 80 15, 070 409 30 22

Zackarias Fariss
Kampanjansvarig
Ansvarig för förbundets fältkampanj
E-post: z[email protected]
Telefon: 070 252 22 00

Celine Alfredsson
Valkretskoordinator Stockholms stad
E-post: [email protected]
072-178 06 16

Organisation och fältstöd

Robin Irberger
Projektledare
E-post: [email protected]
Telefon: 076-886 40 17

Esaias Hedin
Organisationssekreterare
[email protected]
073-150 85 53

Erik Glimvik
Projektledare
076-556 86 15
Ansvarig för förbundets utbildningar och konferenser
[email protected]

Åsa Edholm
Redovisningsekonom
Ansvarig för löpande ekonomisk redovisning
E-post: [email protected]
Telefon: 08 676 81 38, 0721 64 96 98

Kommunikation och kampanj

Ida Karlbom
Kommunikationschef
E-post: [email protected]
Telefon: 073-988 22 40

Josefin Wicklund
Projektledare inom digitala kanaler och medier
Övergripande ansvar för sociala medier, digital marknadsföring och digitala kanaler
E-post: [email protected]
Telefon:  073 724 20 24

Jakob Steinstö
Projektledare, analys och strategi
E-post: [email protected]
Telefon: 073-851 19 97

Veronica Nordström
Produktionsansvarig, grafisk designer och webb 
Ansvarig för grafisk utformning och upphandling
E-post: [email protected]
Telefon: 0708-40 78 90, 08-676 81 

Emilia Öije Bergqvist
Fotograf/Grafisk Designer och webb
E-post: [email protected]
Telefon: 070 924 25 79

Moderata Ungdomsförbundet i Stockholm

Victor Siljevik
Ombudsman
Övergripande ansvar för MUF Stockholms ekonomi och organisation
E-post: [email protected]
Telefon: 070-147 90 25

Rebecca Nordin Vainio 
Val- och kampanjkoordinator MUF Stockholm 
E-post: [email protected]
Telefon: 076-039 28 44

Lukas Zeiler
Digital kommunikatör
E-post: [email protected]
Telefon: 070-968 72 28