Förbundskansliet

Lars-Peter Swärdh
Chefombudsman
Chefombudsmannen leder förbundskansliet
E-post: [email protected]
Telefon: 0708-729275

Organisation och Fält

Aleksander Lestaric
Organisations- och fältchef
Övergripande ansvar för förbundets kampanjverksamhet
E-post: [email protected]
Telefon: 08 676 80 15, 070 409 30 22

Disa Pålman Nilsson
Kampanjansvarig
Ansvarig för förbundets fältkampanj
E-post: [email protected]
Telefon: 

Robin Irberger
Projektledare
E-post: [email protected]
Telefon: 076-886 40 17

Esaias Hedin
Organisationssekreterare
E-post: [email protected]
Telefon: 073-150 85 53

Erik Glimvik
Projektledare
Ansvarig för förbundets utbildningar och konferenser
E-post: [email protected]
Telefon: 076-556 86 15

Åsa Edholm
Redovisningsekonom
Ansvarig för löpande ekonomisk redovisning
E-post: [email protected]
Telefon: 08 676 81 38, 0721 64 96 98

Kommunikation och kampanj

Ida Karlbom
Kommunikationschef
E-post: [email protected]
Telefon: 073-988 22 40

Celine Alfredsson
Projektledare inom digitala kanaler och medier
Övergripande ansvar för sociala medier, digital marknadsföring och digitala kanaler
E-post: [email protected]
Telefon: 072-178 06 16

Jakob Steinstö
Projektledare, analys och strategi
E-post: [email protected]
Telefon: 073-851 19 97

Veronica Nordström
Internkommunikation, produktionsansvarig, grafisk form och webb 
Ansvarig för grafisk utformning och upphandling
E-post: [email protected]
Telefon: 0708-40 78 90, 08-676 81 37

Emilia Öije Bergqvist
Fotograf/Grafisk Designer och webb
E-post: [email protected]
Telefon: 070 924 25 79

Moderata Ungdomsförbundet i Stockholm

Elias Ripstrand
Ombudsman
Telefon: 070-147 90 25
E-post: [email protected]