Irene Svenonius slutar som regionråd efter sju år

Irene Svenonius har i dag meddelat den moderata fullmäktigegruppen i Region Stockholm att hon lämnar uppdraget som gruppledare och oppositionsregionråd samt övriga politiska uppdrag för att gå vidare till ett nytt uppdrag utanför partiet. 

Irene Svenonius har lett Moderaternas arbete i Region Stockholm sedan 2017. Under dessa år har regionen letts genom en pandemi, etablerat landets kortaste vårdköer och byggt ut kollektivtrafiken med nya tunnelbanelinjer samtidigt som det var ordning och reda i ekonomin med årliga överskott.  

I och med beskedet börjar Moderaternas nomineringskommitté arbetet med att utse en ny gruppledare. För mer info och kontakt med regionkansliet: Moderaterna i Region Stockholms pressmeddelande 

Våra förslag för att lösa trafikkaoset i Stockholm 

En stad är inte en stad utan liv och rörelse. Trots det införs hinder på hinder i Stockholm, både för bilister och för kollektivtrafik.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet håller på att skapa en stad anpassad endast för den som kan gå eller cykla. Det är inte en rättvis stad eller en stad anpassad efter de som bor, jobbar och lever i Stockholm. Det är ett hot mot framkomligheten för Stockholmsregionens 2,4 miljoner invånare och i förlängningen för hela Sverige. 

I en debattartikel i Expressen skriver Moderaternas toppnamn i Stockholms län om försämringarna för såväl biltrafik som för kollektivtrafik och presenterar fyra förslag för att öka mobiliteten i Stockholm.

Stockholm behöver:

 • En kollektivtrafik i världsklass som är tillgänglig även utanför stadskärnan. I stället för att skära ned bör Stockholms kollektivtrafik byggas ut och bli mer attraktiv så att fler väljer att ta buss, tåg, båt eller spårvagn. Just nu tvingas tusentals människor till fots eller bil för att busslinjer helt har skrotats och tågen slutat att gå. 
 • Rejäla, inbjudande och säkra infartsparkeringar. Många behöver ta bilen till kollektivtrafiken och då måste det vara enkelt, tryggt och säkert att göra det. Här måste regionen ta ett eget ansvar att bygga infartsparkeringar. 
 • Bygg klart Stockholms ringled genom en östlig förbindelse. Trafiken bör ledas runt staden i stället för rakt igenom. Få storstäder saknar en ringled men Stockholm är en av dem. Det skulle minska trafiken i innerstaden och möjliggöra smidigare resor i hela regionen. 
 • Nej till miljözoner, ja till morötter för fler elbilar. Kritiken mot införandet av den planerade miljözonen i Stockholms stad har varit massiv från såväl boende som besökande och företag. Vänsterstyret backade från att införa zonen i Gamla stan och bör göra detsamma för den ännu större zonen planerad mitt i stan. Vi vill i stället underlätta för människor att göra klimatsmarta val. Det är skadliga utsläpp som ska bekämpas, inte enskilda fordonstyper. 

Läs hela debattartikeln här och dela gärna!

Det ska gå att bo och leva i Stockholms innerstad, även med bil!

Från den 1 februari 2024 höjs boendeparkeringen i Stockholms innerstad med 500 kr per månad
d.v.s. 6000 kr per år. Det är en nästan 50 procentig avgiftshöjning och drabbar många som behöver bilen till jobb, fritid och företagande. Vänsterstyret i Stockholm i form av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har bestämt sig för att göra det svårare för bilägare i Stockholm genom att:

 • Höja kostnaden för boendeparkering med 500 kr i månaden.
 • Ta bort ca 600 parkeringsplatser per år runtom i staden.
 • Införa miljözon 3 i en stor del av innerstaden, trots kritik från boende och näringsliv och utan konsekvensanalys.

Stockholms trafikpolitik borde handla om att lösa problem, inte skapa nya. Detta leder i verkligheten bara till ökade bilköer, när människor måste åka runt mer än idag för att hitta parkeringsplats.

Moderaterna vill istället skapa fler platseffektiva parkeringsmöjligheter, bygga nya garage och skapa bättre incitament för fler elbilar.

Håller du med?

M: Rädda Enskede ridskola

I dagens samhälle är det av yttersta vikt att barn och unga har tillgång till meningsfulla och hälsosamma fritidsaktiviteter. En av dessa, Enskede Ridskola, har länge varit en central plats för över 740 medlemmar, inklusive 400 flickor, som varje vecka får njuta av ridning och skapa band med de 55 hästar som tillhör ridskolan. Men nu har Socialdemokraterna bestämt sig för att det är slut med det.

Socialdemokraterna och deras samarbetspartier har beslutat i stadsbyggnadsnämnden att prioritera byggnation av fyra våningar höga hus på granntomten, framför att bevara och stödja ridskolan. Trots upprepade försök att förklara det omöjliga med att bedriva ridverksamhet nära en byggnation, har Socialdemokraternas beslut stått fast.  De föreslagna husen hade möjligtvis kunnat flyttas endast 100 meter till en annan plats för att bevara ridskolan och dess positiva påverkan på samhället. Stadens tidigare investering i det nya ridhuset och i unga barn, främst flickors fysiska såväl som psykiska hälsa riskerar nu att bli bortkastad.

Det är bra och viktigt att Stockholms växer, men i det här fallet finns det många andra platser i närheten där huset kan byggas. Stockholm ska växa men med minsta möjliga växtvärk.

Moderaterna kommer kämpa för att ridskolan blir kvar och att våra barn fortsatt kan få möjligheten att rida och ta hand om hästarna samt känna den gemenskap som ridskolan bidrar med idag.

Nu är STHL(M)-podden äntligen tillbaka!

Nu är STHL(M)-podden äntligen tillbaka efter ett par månaders uppehåll! Med nytt gäng i produktionen, i form av Ida Karlbom, kommunikationschef och Alexander Wallström, projektledare för podden, kommer vi att intervjua människor från politikens och näringslivets alla håll och kanter om aktuella frågor, framgångar och motgångar och allt annat som den politiska världen har att erbjuda ur ett Stockholmsperspektiv. Här kommer inget att förskönas och inga frågor undvikas! 

Lyssna direkt på dagens avsnitt med Michaela Fletcher, kvinnan bakom Sveriges lägsta skatt och Österåkers stora framgångar i att bli en av Stockholms läns mest attraktiva kommuner. I kommande avsnitt kommer vi att prata om den stora nedmonteringen av sjukvården i Stockholm ur ett forskningsperspektiv, hur ska vinna tillbaka storstadsväljare samt vilka lärdomar vi kan ta av framgångsrika partier i vårt avlånga lands närområde.

Österåker sänker skatten till ny rekordlåg nivå

Sveriges lägsta skatt blir ännu lägre i Österåker när kommunfullmäktige på måndagskvällen klubbade ny skattesats för 2024.

Tack vare en långsiktig ekonomisk politik kan Österåker trots rådande ekonomiskt läge göra flera ekonomiska uppräkningar samtidigt som kommuninvånarna får behålla mer av sina egna pengar.

Kommunskatten i Österåker, som idag är lägst i landet, sänks från 16,90 kronor till 16,60 kronor per hundralapp. Det gör att Sveriges redan lägsta skatt blir ännu lägre. En låg kommunal skatt gynnar särskilt låg- och medelinkomsttagare och pensionärer med låg pension. 

– Det här är den 14:e budgeten som jag har förmånen att få lägga fram till fullmäktige. Med anledning av många hushålls pressade ekonomi känns det i år extra viktigt att sänka kommunskatten. Vi är väl medvetna om på vems uppdrag vi arbetar och vi glömmer aldrig vems pengar vi är satta att förvalta, säger Michaela Fletcher (M), kommunstyrelsens ordförande i Österåker.

Skattesänkningen presenteras i en tid där vänsterstyret i Region Stockholm väljer att höja regionskatten med 30 öre. Det gör att Österåkers invånare, tack vare den moderatledda majoritetens ekonomiska politik i Österåker, inte kommer att påverkas av Region Stockholms skattehöjning, utan den totala skattenivån blir densamma.

– Att höja skatten i en redan tuff ekonomisk tid, samtidigt som man skär ner i verksamheterna i Region Stockholm är inte att föra en ansvarsfull politik. Vi väljer att stå på invånarnas sida och istället se till att de får behålla så mycket som möjligt av sina egna intjänade pengar, fortsätter Michaela Fletcher.

Mer info:

Michaela Fletcher (M)
Kommunstyrelsens ordförande Österåker 
[email protected]
073 644 35 62

Celine Alfredsson
Politisk sekreterare Österåkers kommun 
[email protected]
070 783 90 61

moderaterna.se/stockholm/pressbilder/pressbilder-pa-michaela-fletcher/

Socialdemokraterna försämrar kollektivtrafiken – men höjer både skatten och SL-kortet

Trots att den socialdemokratiskt ledda vänsterkoallitionen i Region Stockholm höjer skatten väljer de att lägga ned 18 busslinjer från den 11 december 2023.

Detta får förödande konsekvenser för tusentals människor i Stockholms län som nu får längre resvägar, behöver byta till bil eller till och med behöver byta jobb för att få vardagen att gå ihop.

Förutom nedlagd kollektivtrafik höjs också både SL-kortet och skatten, så resultatet är kraftigt försämrad eller helt nedlagd kollektivtrafik till ett högre pris.

Busslinjer som läggs ner from 11 december är:

151 Norsborg – Fridhemsplan

153 Frdhemsplan – Bredäng

168 Östbergahöjden – Gullmarsplan

221 Ropsten – Högsätra

452 Nämdöstigen – Nacka gymnasium

453 Sandholmsvägen – Nacka gymnasium

454 Boovägen – Nacka gymnasium

484 Sickla Udde – Mölnvik

554 Råby – Kista centrum

145 Älvsjö station – Liljeholmen

561 Karolinska sjukhuset Norra – Jakobsbergs Station

618 Näsbypark – Danderyds sjukhus

743 Skäcklinge – Fridhemsplan

745 Uttran – Fridhemsplan

602x Sätra äng – Danderyds gymnasium

722 Tullinge Station – Almvägen

350 Fittja – Ekerö Centrum

403 Östervägen – Slussen

Skattehöjningarna i Region Stockholm och i Stockholms stad innebär dessutom en extra kostnad på 14 000 kr per år för en genomsnittlig barnfamilj i Stockholm.

Vallöften om lägre SL-taxa och utökad kollektivtrafik blev nedlagda bussar och försämrad turtäthet till ett högre pris. Moderaterna säger nej till skattehöjning och nej till nedlagda bussar och försämrad tågtrafik. I stället är vårt förslag att satsa 800 miljoner kronor för att rädda busslinjerna och upprätthålla turtätheten. Vi vill använda våra sparade reserver för att slippa skattehöjningar som drabbar stockholmarna hårt i tider av redan höga kostnader för boende, mat, el och bränsle.

Historiskt maktskifte i Botkyrka – Moderaterna tar över

På kommunfullmäktigemötet i Botkyrka på måndagskvällen valdes Stina Lundgren (M) till ny ordförande för kommunstyrelsen genom det nya styret Botkyrkas Bästa. Den nya styrande koalitionen består av Moderaterna, Kristdemokraterna, Tullingepartiet, Centerpartiet och Oberoende S. 

Det är första gången sedan 1994 som Moderaterna styr kommunen. 

– Jag är både glad och stolt över att vi har fått ihop det här samarbetet för att kunna erbjuda Botkyrka stabilitet och ordning och reda i allt ifrån ekonomin till arbetet mot kriminalitet och korruption, säger Stina Lundgren (M), ny kommunstyrelseordförande i Botkyrka.

Beslutet minoritets-bordlades på senaste kommunfullmäktigesammanträdet men beslutades på ett extrainsatt kommunfullmäktigemöte ikväll den 6 november 2023. Den nya koalitionen är överens om att prioritera frågor om ökad trygghet, bättre användning av skattebetalarnas pengar och stärkt arbete mot korruption och brottslighet. Nu inleds det arbetet. Samtliga samarbetspartier tar platser i kommunens styre för att arbeta för Botkyrkabornas bästa. 

Mer information:

Ida Karlbom
[email protected]
+46 739 88 22 40

Stina Lundgren
[email protected]
+46 70 189 62 97

Stina Lundgren (M) finns tillgänglig för kommentarer efter avslutat kommunfullmäktigesammanträde

Stina Lundgren (M) gruppledare Moderaterna i Botkyrka och ny KSO. Ladda ner bilden här

Pressbild på Stina Lundgren (M)
Foto: Erik Glimvik

Pressinbjudan: Pressträff om den politiska situationen i Botkyrka

Botkyrka har under det senaste året upplevt ett ihållande politiskt kaos. Det nuvarande styret saknar handlingskraft och möjlighet att göra skillnad på rätt sätt.

Moderaterna kallar därför till pressträff för att presentera ett nytt styre som tillsammans ska ta ett aktivt ansvar för Botkyrka och arbeta för Botkyrkabornas bästa.

Representanter för media är välkomna till pressträff. Vi hänvisar alla frågor till pressträffen.

Plats: Hågelby hus 
Tid: onsdag 18 oktober kl 14.00


Kontaktpersoner:

Ida Karlbom
Kommunikationschef, Moderaterna i Stockholms stad och län
[email protected]
0739-88 22 40

Stina Lundgren (M)
Gruppledare för Moderaterna i Botkyrka 
[email protected]
070-189 62 97

Pressbild på Stina Lundgren (M)
Foto: Emilia Öije Bergqvist/Moderaterna

Moderaterna i Stockholms stadshus förslag till budget för 2024

Stockholmarna pressas av ett allt tuffare ekonomiskt läge. Samtidigt sköljer en våldsvåg över staden och våra skolor brottas med stora problem. När vi presenterar vår budget för Stockholms stad 2024 prioriterar vi därför det viktigaste:

 • Mer kunskap i skolan med bl.a. höjd skolpeng och satsning på fysiska läromedel.
 • Satsningar på ökad trygghet, förstärkt förebyggande arbete och fler ordningsvakter, kameror och tryggare stadsmiljö.
 • Grönare stad med satsning på solceller, grönska och träd samt mer gatustädning.
 • Stad i rörelse med utbyggd laddinfrastruktur för elfordon, levande gågator och framkomlighet för alla trafikslag.
 • Vi värnar arbetslinjen – och säger nej till Socialdemokraternas skattehöjning.

Stora utmaningar i Stockholm
Svensk ekonomi går in i en lågkonjunktur som fördjupas nästa år. Inflation och stigande räntor plågar Sverige. Även för Stockholms stad är det kärvt. Skulden och räntekostnaderna skjuter i höjden. Stockholm har stora demografiska utmaningar, barnfamiljerna flyttar ut och färre ska försörja fler när befolkningen åldras. Våldsvågen blir större för varje dag och klimatförändringarna skapar stora investeringsbehov och kostnader. 

Ännu större utmaningar för stockholmarna
Stockholmarna har det svårt ekonomiskt. Kostnaderna för en genomsnittlig barnfamilj i Stockholm för räntor, mat, drivmedel och el har ökat med nästan 10 000 kr/månaden jämfört med 2021 – det är mest i landet. I dessa tider när stockholmarna på slantarna för att få ekonomin att gå ihop, krävs det ansvarstagande och prioriteringar från politiken. Det borde även gälla Socialdemokraterna i Stockholms stad. Men när de presenterade sin budget skickade de i stället notan till stockholmarna.

Dyrt att vara stockholmare med S i stadshuset
Socialdemokraterna höjer kommunalskatten till den högsta nivån sedan 2006. Samtidigt höjer Socialdemokraterna i regionen skatten. Sammantaget blir kommunal- och regionskatten den högsta någonsin nästa år. Skattehöjningarna innebär ökade kostnader på flera tusen varje år för en familj med två medianinkomster. Trots skattehöjningarna saknas rejäla satsningar på skolan och tryggheten. 

Vi värnar arbetslinjen – och säger nej till Socialdemokraternas skattehöjning. Stadens skatteintäkter 2024 på över 62 mdkr är de största någonsin. Statsbidragen till kommunsektorn 2024 är de nästa största någonsin. För Stockholms stad innebär det ett tillskott på cirka 650 mnkr i generella statsbidrag nästa år. När vi presenterar vår budget för Stockholms stad 2024 prioriterar vi därför det viktigaste: att öka tryggheten, stärka kunskapsskolan och göra Stockholm redo för den gröna omställningen.

Moderaternas förslag

Mer kunskap i skolan
Skolan ska ge alla barn förutsättningar att forma sina egna liv. För att klara skolan måste man lära sig att läsa och skriva. Fokus på tidiga insatser – satsningar på fysiska läromedel i låg- och mellanstadiet och på läsförståelse i förskoleklass och lågstadiet. Vi höjer skolpengen mer än Socialdemokraterna från förskolan hela vägen upp till gymnasieskolan. Vi gör en satsning på ”After School” – sammanhållen skoldag för mellanstadieelever med en kvalitativ fritid. Vi ger samtidigt uppdrag till utbildningsnämnden att smalna av skolans uppdrag och att genomlysa skolans ekonomiska utmaningar på lång sikt.

Vi satsar 110 mnkr mer på skolan än Socialdemokraterna i Stockholm 2024.

Ökad trygghet
Stockholm präglas av en våldsvåg som saknar motstycke. Det går med fog att tala om hela Stockholm som ett utsatt område. Regeringen genomför ett paradigmskifte i kriminalpolitiken. I Stockholm lägger vi fram förslag för att stärka det förebyggande arbetet, så att färre rekryteras till gängen. Vi satsar på utökat stöd till föräldrar med barn i riskmiljö, stärkt samverkan kring eftervård av institutionsplacerade ungdomar för att förhindra återfall i kriminalitet, samt breddat exit- och avhopparprogram som riktar sig till ungdomar. Vi går också fram med satsningar på fler kameror, fler ordningsvakter och insatser för en tryggare fysisk stadsmiljö, med bl.a. mer belysning i utomhusmiljön.

Vi satsar 210 mnkr mer på trygghet än Socialdemokraterna i Stockholm 2024.

Grönare stad
Stockholm ska vara ett grönt föredöme. Därför vill vi förbättra förutsättningarna för fossilfri elproduktion. Elproduktionen från solceller på stadens tak ska femdubblas till 2030. Vi halverar handläggningstid för bygglov för solceller och bergvärme för privatpersoner. Vi satsar på mer grönska, träd och mikroparker i hela staden. Och vi ökar insatserna för ett rent Stockholm, med mer gatustädning och klottersanering. Vi förbättrat skötsel och stärker skydd av natur och våra villaområden.

Vi satsar 170 mnkr på ett grönare Stockholm 2024.

Stad i rörelse
Stockholms trafik ska bli fossilfri. Därför bygger vi ut den publika laddinfrastrukturen för vägtrafiken. Vi vill ha en levande stad med gågator, folkliv och restauranger. Vi vill ta helhetsgrepp om trafikplanering i Stockholm för att underlätta för gång, cykel, kollektivtrafik och bil. Trafikpolitiken ska anpassas till stockholmarna behov, inte tvärtom.

Vi satsar 180 mnkr på ett tillgängligare Stockholm 2024.

Läs mer här och här.

Se presentationen i sin helhet här.