1 oktober, 2021

Pandemin inifrån. En Essä av Irene Svenonius

Coronapandemin kommer att påverka oss under lång tid framöver.

Ingen går oberörd ur den här krisen. Alla har drabbats.” Så inleds den essä som Stockholms finansregionsråd Irene Svenonius har skrivit om pandemiåret 2020. Essän heter ”Pandemin inifrån” och beskriver hur Region Stockholm hanterade den första och andra vågen under 2020 samt hur Irene ser på den svenska coronastrategin. I texten återger Irene minnesbilder från när viruset först upptäcktes i kinesiska Wuhan till när hela sjukvården i Region Stockholm tvingades ställa om. Vill du få en unik inblick i hur Region Stockholm hanterade pandemin? In och läs essän här nedan:

Pandemin inifrån. En Essä av Irene Svenonius .pdf(pdf453.23 KB)

Ta ställning och dela artikeln