23 juni, 2021

Nu räddar vi Stockholms villa- och trädgårdsstäder från ovarsam exploatering

I Stockholms villa- och trädgårdsstäder, exempelvis Bromma, Spånga och Älvsjö, har det sedan länge funnits en oro över hur befintliga småhus och villor köps och rivs för att ge plats åt flerfamiljshus. Vi förstår den oron!

Det ska vara möjligt att utveckla sin egen fastighet, men förändringar behöver ske varsamt. Stockholms villa- och trädgårdsstäders kulturhistoriska och gröna karaktärer ska bevaras!
 
Stockholm ska växa med kvalitet. Staden måste kunna utvecklas men det ska ske på ett sätt som harmoniserar med varje områdes unika karaktär.
 
Moderaterna har nu, tillsammans med övriga partier i majoriteten i Stockholm, tagit fram ett vägledande dokument som vi kallar för ”Strategi med vägledningar för varsam utveckling av småhus- och villaområden”. Du hittar dokumentet här:

Ta ställning och dela artikeln