Om oss

Varmt välkommen till Moderaterna i Stockholm Stad och län!

Moderaterna i Stockholms stad och län är landets största politiska lokala och regionala organisation. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa ett bättre Sverige – det uppdraget upphör aldrig. Att vinna val är en förutsättning för att kunna genomföra nödvändiga förändringar. Vi ska opinionsbilda för våra idéer, utbilda våra förtroendevalda, utveckla våra idéer och rekrytera nya medlemmar och förtroendevalda.

Förbundskansliets grunduppgift är att vara en samordnings- och serviceorganisation för partiorganisationen som kan hjälpa och skapa förutsättningar för alla ideellt arbetande partimedlemmar att uppnå sina mål. Vi ansvarar även för att långsiktigt se till att det finns många goda kandidater till de olika politiska församlingarna, samtidigt som vi även utbildar de förtroendevalda som representerar Moderaterna i Stockholm idag.

Vänd dig gärna till oss om du har frågor, antingen genom att mejla [email protected] eller genom att leta under fliken kontakt om du söker en specifik person.

Det övergripande ansvaret för Moderaterna i Stockholms stads och läns samordning, organisation och ekonomi ligger på de två förbundsstyrelserna för respektive förbund, en förbundsstyrelse för Moderaterna i Stockholms stad och en förbundsstyrelse för Moderaterna i Stockholms län. Här kan du se vilka som sitter i respektive förbundsstyrelse.