Stadshuset

Christofer Fjellner
Oppositionsråd & gruppledare

Dennis Wedin
Oppositionsråd & vice gruppledare

Andréa Hedin
Oppositionsråd

John Bergsten
Kanslichef
E-post: [email protected]
Telefon: 076 122 99 51

Daniel Carlsson-Mård
Biträdande kanslichef
Ansvarsområde: Stadsbyggnads, fastighets- och idrottsfrågor
E-post: [email protected]

Nils Annink
Borgarrådssekreterare
Ansvarsområde: Skola, övriga välfärdsfrågor och trygghetspolitik
E-post: [email protected]
Telefon: 08-508 29 144
Mobiltel: 076-12 29 144

Greta Eulau
Borgarrådssekreterare
Ansvarsområde: Trafik, miljö, klimat, tillväxt och kultur
E-post: [email protected]
Telefon: 076- 122 91 48

Oili Stenbeck
Biträdande borgarrådssekreterare
Ansvarsområde: Bokningar och engagemang Christofer Fjellner, kansliets administration, kansliets ekonomihantering. E-post: [email protected]
Telefon: 0850829138
Mobilnr: 076-122 91 38

Aria Nakhaei
Biträdande borgarrådssekreterare
Ansvarsområde: Kommunfullmäktige-gruppen, valberedningen för KF och mötesförfrågningar för Dennis Wedin.
E-post: [email protected] 
Telefon: 0761229135

Camilla Hane 
Biträdande borgarrådssekreterare
Ansvarsområde: Stadsdelnämnder och mötesförfrågningar för Andréa Hedin
Telefon: 0761229140
E-post: [email protected]

Dalila Alibasic 
Pressekreterare 
Telefon: 076-12 291 46
E-post: [email protected]