Stadgar och nomineringsregler

Stadgedokument för Moderaterna i Stockholms stad och Stockholms län. Stadgarna är uppdaterade till och med beslut tagna på partistämma 2017. Observera att Stockholms stadgar innehåller vissa ändringar jämfört med Moderaternas nationella stadgar (”normalstadgar”) för förbund och för partiföreningar vilket gör att dokumenten nedan är de som reglerar vår verksamhet.

Stadgar för Moderaterna i Stockholms stad

Stadgar för förbundet i Stockholms stad

Stadgar för partiföreningar i Stockholms stad

Nomineringsregler avseende valsedlar i allmänna val (Stockholms stad)

Kompletterande nomineringsregler 2021

Stadgar för Moderaterna i Stockholms län

Stadgar för förbundet i Stockholms län

Stadgar för partiföreningar i Stockholms län

Stadgar för kretsar i Stockholms län

Nomineringsregler avseende valsedlar i allmänna val (Stockholms län)

Kompletterande nomineringsregler i Stockholms stad och län 2021