Stadgar och nomineringsregler

Just nu pågår revidering av stadgarna för Moderaterna i Stockholms stad och län.

Stadgar och nomineringsregler

Just nu pågår revidering av stadgarna för Moderaterna i Stockholms stad och län. Vid  frågor eller funderingar kring stadgedokument, vänligen kontakta organisationschef Fredrik Wallner på [email protected]. Partistämman beslutade stadgar för 2023 och förbunden kommer besluta om eventuella justeringar under år 2025.