24 november, 2021

Förslag till kandidater för Moderaterna i Stockholms stad

Idag offentliggör nomineringskommittéerna för Moderaterna i Stockholms stad sina förslag till kandidater inför valen till riksdag, region och kommun den 11 september 2022. Slutgiltigt beslut om kandidaterna kommer att fattas på Moderaterna i Stockholms stads nomineringsstämmor den 6 och 9 december 2021.

Nomineringsarbetet

Nomineringskommittéerna för Moderaterna i Stockholms stad har sedan sommaren arbetat med att ta fram kandidater som ska representera Moderaterna i kommun, region och riksdag för Stockholms stad inför valet 2022. Förslaget är framtaget både genom en så kallad försöksnominering (provval) men framförallt genom intervjuer med kandidaterna. Den totala listan ska spegla en blandning av kandidater med olika kön, ålder och erfarenheter. 

Riksdagslistan

Listan till riksdagen toppas av Moderaternas partiordförande Ulf Kristersson och därefter följer Johan Forssell, också ordförande för Moderaterna i Stockholms stad. På tredje plats föreslås Jessica Rosencrantz och på fjärde plats Kristina Axén Olin. Den fullständiga listan för kandidaterna till riksdagen finns här. 

Regionlistan

Till Region Stockholm finns hela sex olika listor, en för varje valkrets. Nuvarande trafikregionråd Kristoffer Tamsons toppar listan i valkrets 3 och Charlotte Broberg valkrets 5. Samtliga kandidater till Region Stockholm för Moderaterna i Stockholm stad finns här.

Kommunlistan

Till kommunfullmäktige i Stockholms stad finns också sex olika listor, en för varje valkrets. Nuvarande finansborgarråd Anna König Jerlmyr toppar listan i samtliga valkretsar. Samtliga kandidater till kommunfullmäktige i Stockholm för Moderaterna i Stockholm stad finns här.

Nomineringsstämmor för riksdag och region äger rum den 6 december och för kommunfullmäktige i Stockholm den 9 december 2021. 


Om Moderaterna i Stockholms Stad och Län

Moderaterna i Stockholms Moderaterna i Stockholms stad och län är landets största politiska lokala och regionala organisation. Förbundskansliets grunduppgift är att vara en samordnings- och serviceorganisation för partiorganisationen, våra politiska företrädare, lokala partiföreningar och ideellt arbetande partimedlemmar. Vi ansvarar även för att långsiktigt se till att det finns många goda kandidater till de olika politiska församlingarna, samtidigt som vi utbildar de förtroendevalda som representerar Moderaterna i Stockholmsregionen idag. Vårt uppdrag är att skapa ett bättre Sverige genom lokalt, regionalt och nationellt politiskt arbete. Att vinna val är en förutsättning för att kunna genomföra nödvändiga förändringar. Vänd dig gärna till oss om du har frågor, antingen genom att mejla [email protected] eller genom att leta under fliken kontakt om du söker en specifik person.


Kontaktpersoner

Ida Karlbom

KOMMUNIKATIONSCHEF

Ida Karlbom

Ta ställning och dela artikeln