7 november, 2021

Nu får vi ordning på kriminaliteten!

Våld och kriminalitet har tillåtits ta ett alltför hårt grepp om både Stockholm och resten av Sverige. Det är hög tid att få ordning på den och det behövs kraftfullare insatser för att komma tillrätta med allt ifrån gängkriminalitet till inbrott och ungdomsrån.

Under ett par veckor i november kommer detta att uppmärksammas i Stockholmsområdet genom skyltar i kollektivtrafiken, informationsblad från lokalföreningar, digital annonsering, besök av Ulf Kristersson i Stockholms stad och län och kvälls- och nattvandring med våra förtroendevalda.

Vill du också komma tillrätta med kriminaliteten? Hjälp oss genom att:

 • Dela gärna våra budskap i sociala medier – ladda ner dem här
 • Bli medlem och bidra till valseger och en ny politik för att stoppa kriminaliteten
 • Börja kvälls- och nattvandra du också för att öka tryggheten

Våra förslag för att komma tillrätta med några av de största problemen just nu:

Gängkriminaliteten

De kriminella gängen håller delar av Sverige i ett järngrepp. Sprängningar och skjutningar eskalerar och få brott klaras upp. Vi menar att det behövs helt nya insatser för att vända utvecklingen. Några exempel:

 • Dubbla straffen för gängkriminella.
 • Höj lönen för polisen.
 • Få fler kameror på plats.
 • Inför ett system med anonyma vittnen.
 • Slopa straffrabatten för vuxna över 18 år.
 • Slopa dagens form av mängdrabatt.

Läs mer på: https://moderaterna.se/gangkriminalitet

Ungdomsrån

Rånen mot unga har mer än fördubblats på fem år. Gärningsmännen blir allt yngre och dagens regelverk är inte anpassat för utvecklingen. Våra förslag för att komma tillrätta med ungdomsrånen:

 • Skärp straffen för rån till lägst ett år och sex månaders fängelse.
 • Förtydliga socialtjänstens uppdrag att prioritera det förebyggande arbetet.
 • Ta bort sekretesshinder så att information om unga kan delas mellan polis och socialtjänst.
 • Ta bort ungdomsrabatten för personer över 18 år.
 • Häkta unga lagöverträdare oftare än i dag.
 • Inrätta fler ungdomshäkten.
 • Sänk straffmyndighetsåldern.

Läs mer på: https://moderaterna.se/atgardspaket-mot-ungdomskriminaliteten

Inbrott

Ungefär hälften av alla bostadsinbrott begås i dag av utländska stöldligor. Att få inbrott i sitt hem innebär en stor integritetskränkning. Polisens resurser räcker inte till och Tullverket tvingas i dag prioritera. Våra förslag för att sätta stopp för inbrotten:

 • Skärp straffen för bostadsinbrott och grova stölder.
 • Ge Tullverket ökade befogenheter att stoppa smuggling av narkotika, vapen och stöldgods.
 • Ge Tullverket rätt att stoppa och undersöka fordon med misstänkt stöldgods.
 • Stärk polisens arbete mot seriebrottslighet.
 • Utländska medborgare som begått brott i Sverige ska avtjäna straffet i sitt hemland.
 • Brott ska oftare leda till utvisning.

Läs mer på: https://moderaterna.se/lag-och-ordning-0)

Sexualbrott

Enligt Brottsförebyggande rådet har utsattheten för sexualbrott fördubblats på två år. Unga är särskilt drabbade och var tredje kvinna känner sig otrygg i sitt eget bostadsområde. För få sexualbrott klaras också upp och när en gärningsman väl blir dömd, så är straffen för exempelvis våldtäkt förhållandevis låga. Det behövs nya och breda åtgärder för att sätta stopp för sexualbrotten. Våra förslag:

 • Skärp minimistraffen för våldtäkt och för grovt sexuellt ofredande.
 • Varje polisregion ska ha en grupp som är specialiserad på att utreda sexualbrott.
 • Rätt till stöd från kvalificerat målsägarbiträde för den som utsatts för sexualbrott.
 • Höj skadestånden för sexualbrott.
 • Förläng preskriptionstiden för sexualbrott och ta bort preskriptionstiden helt för sexualbrott mot barn.

Läs mer på: https://moderaterna.se/lag-och-ordning-0

Kraftfulla verktyg till polisen för att bekämpa kriminaliteten:

 • 10 000 fler polisanställda år 2024 och ytterligare 6 000 fler poliser senast 2028. Det innebär 6 000 fler poliser jämfört med regeringens förslag.
 • Höjda polislöner och betald polisutbildning.
 • Fler poliser på gator och torg som fokuserar på kärnuppdraget: att ingripa mot och klara upp fler brott.
 • Inför specialiserade narkotikapoliser.
 • Ge polisen möjlighet att besluta om zonförbud.
 • Inför ett system med visitationszoner.
 • Inför ett system med anonyma vittnen.

Ta ställning och dela artikeln