Handlingar inför Moderaternas partistämma 2023

På denna sida finner du stämmohandlingarna inför Moderaternas partistämma den 19-22 oktober på Umeå Folkets Hus. I samband med partistämman hålls också nomineringsstämma inför Europavalet 2024.

Stämmohandlingarna är uppdelade i fyra böcker:

Stämmoprogram och propositioner till partistämman samt handlingar till nomineringsstämman inför Europavalet 2024:

Motionsbok 1 (utskott 1–4)

Motionsbok 2 (utskott 5–8):

Motionsbok 2

Verksamhetsberättelser

Fyra års verksamhet

Sammanfattning av de politiska propositionerna

Vårt löfte: säkrare, grönare, friare

Vi moderater vill ha ett samhälle med frihet och ansvar, där rättigheter, skyldigheter och möjligheter är lika för alla.

Men tyvärr är Sverige i dåligt skick efter åtta år med en svag socialdemokratisk regering.

Den grova kriminaliteten håller vårt land i ett järngrepp. En dålig integration i kombination med en alltför stor invandring har skapat ett stort utanförskap och ett delat land. Energipriserna har skenat de senaste åren, samtidigt som vi behöver mer, ren el för att ställa om för att klara klimatkrisen. Långa vårdköer i många delar av landet leder till lidande och ojämlik vård. Oordning i skolsystemet och oordning i klassrummet hindrar barn från att klara skolan.

Kraften i den svenska tillväxtmotorn har stannat av. Vi har aldrig tidigare gått in i en lågkonjunktur med så hög arbetslöshet. Inflationen är löntagarnas värsta fiende. Ökad politisk polarisering och utbredd oro drar isär samhället. Och vi står inför de största utrikes- säkerhets- och försvarspolitiska prövningarna i modern tid. Vi lever i en farlig tid. Men vi står också på fast grund. Förändring är inte bara nödvändig, utan också möjlig.

Nu har det gått ett år sedan Moderaterna bildade regering. I valet 2022 fick vi mandat för förändring och sedan dess har vi arbetat beslutsamt. I kommuner och regioner, i riksdag och regering, har vi steg för steg, reform för reform, gjort Sverige säkrare, grönare och friare.

Vi vill ingjuta hopp – för vi vet att vårt land har löst stora problem förut. Tillsammans kommer vi att få ordning på Sverige.

Moderaternas löfte till svenskarna är tydligt:

2026 ska Sverige vara säkrare. Att ge tillbaka tryggheten till barnen som leker på lekplatsen och tjejen som går hem själv om kvällen är vår tids största frihetsfråga. Det arbetet börjar i skolan, som ska bidra till social rörlighet och rusta alla barn med de kunskaper som krävs. Sverige ska vara en rättsstat som både ger trygghet och frihet. 2026 har vi en invandring som gör att vi kan klara av integrationen, vi har ett starkt försvar och är stolta medlemmar i Nato.

Sverige ska vara grönare, så att vi tar ansvar för framtiden. En ny energipolitik elektrifierar transporter och industrier med ren el från sol, vind, vatten och kärnkraft. Vi tar hand om naturen och förvaltar våra naturtillgångar väl. Genom koldioxidinfångning och det svenska skogsbruket leder vi den gröna omställningen. För vi har ett individuellt och gemensamt ansvar för att kommande generationer får minst lika bra förutsättningar som de vi själva fått.

Sverige ska också bli friare. Människor ska själva kunna fatta de viktiga besluten om sina liv. Ekonomin ska vara starkare. 2026 har vi vunnit över inflationen, återupprättat arbetslinjen och startat reformerna för ökat välstånd. I ett rikt land får alla den vård de behöver i tid. Dessutom har människors frihet ökat genom ett antal frihetsreformer.

För Sverige ska vara ett land där du av egen kraft – men också med andras hjälp – kan ta dig nästan hur långt som helst. Ett land med frihet att välja sitt liv och med all den mångfald som den friheten skapar. Med möjligheter för alla.

På Moderaternas partistämma kommer fem propositioner med breda politiska förslag som syftar till att göra Sverige säkrare, grönare och friare att behandlas:

1. På medborgarnas sida

 • Reformer för minskad regelbörda
 • Effektivare offentlig förvaltning med ökad respekt för äganderätten
 • Verktyg för en mer träffsäker lagstiftning
 • Höjd gräns för moms
 • Lättade krav på fysiska kvitton
 • Moderniserad alkohollag 

2. Förebyggande politik mot utanförskap och kriminalitet

 • Det brottsförebyggande arbetet ska bygga på evidens
 • Stärkt mödrahälsovård och barnhälsovård
 • Fokus på ett evidensbaserat arbete, exempelvis föräldraskapsprogram och arbete för att motarbeta hederskultur samt hedersrelaterat våld och förtryck
 • Stärk socialtjänstens möjligheter att utföra sitt arbete
 • Nolltolerans mot normbrytande beteende

3. Skola och utbildning

 • Kvaliteten i skolan ska stärkas och skolans styrdokument utgå från hur eleverna bäst lär sig
 • Läraryrket ska bli mer attraktivt, bl.a. genom mindre dokumentation och mer fokus på undervisning
 • Lärarutbildningen ska bli mer praktisk och klassrumsnära. Rektorsutbildningen ska förbättras
 • Skolhälsovården ska återinförs i skollagen och tillgängligheten till stöd och hjälp vid psykisk ohälsa hos barn och unga förbättras
 • Yrkesutbildningen ska reformeras så att den bättre svarar mot arbetsmarknadens behov

4. Grön innovationskraft för tillväxt

 • Exportens bidrag till globala utsläppsminskningar
 • Ett elsystem för ett fossilfritt samhälle
 • Reformer för grönare transporter
 • Nya förutsättningar för grön tillväxt
 • Hållbart nyttjande av våra mineraltillgångar

5. Utrikes- och säkerhetspolitik

 • Sveriges roll i Nato
 • Norra Sveriges strategiska värde
 • Havsbottens geopolitik
 • EU:s utvidgningspolitik

Moderaterna på Ekerö söker politisk sekreterare

Har du ett samhällsengagemang och vill vara en viktig pusselbit i Moderaternas politiska arbete i Ekerö? Vi söker nu en politisk sekreterare som kommer att arbeta för vårt oppositionsråd Johan Elfver och stötta föreningsstyrelsen och våra förtroendevalda i kommunfullmäktige. Rollen innefattar administrativa uppgifter som att förbereda möten, författa politiska underlag som motioner och interpellationssvar samt ett kommunikationsansvar i sociala medier och mot viss press.


Vi ser gärna att du är riktigt vass i administration och tycker om att arbeta tillsammans med andra människor. Vi tror att du värdesätter att ha ett brett nätverk inom både partiet och inom vår kommun. För att lyckas i rollen behöver du tycka om att skriva, bearbeta text och vara en god kommunikatör.
Ekerömoderaterna är ett gäng drivna och engagerade personer som har ett mål i sikte och det är en valseger år 2026! Vill du vara med på resan? Skicka in din ansökan redan idag då vi bearbetar urvalet och intervjuar löpande.

Exempel på arbetsuppgifter:

 • Författa politiska underlag för beslut, direktiv, uppdrag, protokoll och interpellations- och motionssvar.
 • Vara väl inläst på vad som pågår i kommunens nämnder och bolag och kunna vara ett stöd till moderata företrädare i desamma.
 • Vara ett stöd i planering och genomförande av interna möten inom vår politiska organisation.
 • I samverkan och kontakter med kommunledningskontorets tjänstemän ansvara för att bevaka politiska ärenden och följa upp fattade beslut.
 • Uppdatera våra sociala mediekanaler med relevant och engagerande innehåll för våra väljare och invånare.
 • Bistå föreningsstyrelsens arbete i nära samverkan.

Tjänsten är på 80 procent och tidsbegränsad till 31 december 2026, med tillträde så snart som möjligt. Det finns möjlighet till förlängning för rätt person. Tjänsten är placerad på Ekerö. Arbete på obekväm arbetstid kan förekomma. Fast lön efter överenskommelse.

För frågor om tjänsten kontakta Johan Elfver, oppositionsråd för Moderaterna i Ekerö på 073-660 40 92. Skicka din ansökan till [email protected]
Sista ansökningsdag är 1 oktober 2023.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sänkt skatt för pensionärer i höstens budget

I höstens budget föreslås sänkt skatt för pensionärer. En viktig del i Tidöavtalet är att stärka pensionärernas ekonomi. Det har hittills bland annat skett genom att jobbskatteavdraget för äldre har förstärkts. Pensionerna har också stärkts på grund av den automatiska uppräkningen – inte minst för de ekonomiskt svagaste pensionärsgrupperna.


Den höga inflationen slår hårt mot pensionärers ekonomi och gröper ur hushållskassan. En viktig prioritering för regeringen är att stötta de hushåll som drabbas hårdast av den höga inflationen. Det handlar bland annat om barnfamiljer med små marginaler. Men det handlar också om pensionärer som nu fått se sitt sparande minska kraftigt i värde. Att ha arbetat ett helt yrkesliv och bidragit till att bygga upp Sverige ska alltid löna sig.

Förslaget innebär att det förhöjda grundavdraget höjs på motsvarande sätt som jobbskatteavdraget. Sammantaget med den indexering av grundavdraget som görs årligen innebär detta att en pensionär med en pension på 25 000 kr i månaden får 3 400 kronor mer i plånboken varje år.

Den moderatledda regeringen sänker skatten för vanliga löntagare

Sverige och världen är i ett besvärligt ekonomiskt läge. Vi har en hög inflation samtidigt som arbetslösheten väntas öka. Inflationen slår hårt mot många arbetstagare – den gröper ur hushållskassorna, minskar reallönerna och gör maten dyrare. Flera av våra gemensamma problem beror på att inkomstskatterna är för höga i Sverige. Därför sänker vi nu skatten för vanliga löntagare.

En nödvändig förutsättning för att lösa svåra samhällsproblem är beslutsförmåga. Sedan valet förra hösten har Sverige en stabil regering som vilar på en majoritet i riksdagen. Moderater och övriga Tidöpartier samarbetar för att genomföra nödvändiga och efterlängtade reformer.

Många hushåll har nu ett tufft ekonomiskt läge, på grund av på den höga inflationen. Många bidrag räknas upp med inflationen, till exempel garantipension och studiestöd, men många som arbetar har sett sina reallöner sjunka. Drivkrafterna till jobb måste öka för att klara integrationen. Det måste löna sig att gå från bidrag till jobb. Därför presenterar vi nu ytterligare steg som återupprättar arbetslinjen.

För tusentals familjer i Sverige lönar det sig för dåligt att arbeta. I en familj med ett barn där båda föräldrarna saknar arbete och får försörjningsstöd så lönar det sig inte över huvud taget om en av föräldrarna skulle få ett heltidsjobb till lägstalön. Det beror alltså på att bidragen är för höga för den som inte jobbar samtidigt som skatterna är för höga för den som jobbar. Skillnaden mellan bidrag och lön är alldeles för liten. Och det leder till en alltför hög arbetslöshet i Sverige.

Vår tids arbetslinje handlar om integrationen. Ett arbete innebär gemenskap och tillhörighet, och makt att forma sitt liv. På jobbet lär man sig det svenska språket. På jobbet lär man sig om svenska värderingar.

Men för tusentals familjer i Sverige lönar det sig för dåligt att arbeta. Bidrag kan staplas på varandra och bli alldeles för höga. Exempelvis kan en familj med sex barn, där ingen av föräldrarna jobbar, få samlade bidrag på över 38 000 kronor i månaden, netto. Sedan Sverige fick en moderatledd regering för snart ett år sedan har ett stort arbete med bidragsreformer inletts.

En utredning om ett bidragstak presenteras i december 2024, en utredning om aktivitet på heltid kommer också 2024 och det utreds också krav på att flytta dit jobben finns.

I januari 2024 får Sverige en gemensam utbetalningsmyndighet som ska förebygga och förhindra felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Inom kort tillsätts också en utredning om successiv kvalificering till välfärden.

Idag kan vi ge besked om att det ska bli mer lönsamt för låg- och medelinkomsttagare att arbeta, och därmed också mer lönsamt att gå från bidrag till jobb. Vi går fram med en stor skattesänkning – lägre skatt på vanliga inkomster.

En familj där en av föräldrarna arbetar som polis och den andra som sjuksköterska, får minskad skatt med över 14 000 kronor om året 2024 jämfört med 2023.

En ensamstående mamma som arbetar som lärare får mer än 7 000 kronor i sänkt skatt 2024 jämfört med 2023.

Och en familj där båda går från bidrag till jobb med lägsta kollektivavtalad lön får upp till 5 600 kr lägre skatt.

Stramare bidrag, högre krav och lägre skatt ökar incitamenten att ta ett jobb. Drivkrafterna till arbete behöver ökas. Det leder i sin tur till att fler kommer i arbete, att sysselsättningen går upp och att vår gemensamma tillväxt ökar.

Inför nästa år står vi inför valet att göra en ytterligare historisk höjning av brytpunkten eller att fördela inflationsbördan jämnare. Vi har gjort valet att genomföra breda skattesänkningar som träffar främst låg- och medelinkomsttagare. Men tack vare den historiska uppräckningen av brytpunkten som gjordes förra året kommer det ändå vara färre som betalar statlig skatt 2024 än när regeringen tillträdde 2022. På det hela taget kommer alla längs hela skatteskalan få sänkt skatt 2024 jämfört med 2023. Ett viktigt steg mot att återupprätta arbetslinjen i Sverige.

Moderatledda regeringen kompenserar ”57:orna”

När pensionsåldern höjdes till 66 år missade den tidigare regeringen en viktig grupp. De missade de personer som föddes under 1957, som fick betala för den höjda pensionsåldern med utebliven skattesänkning. Det ledde till en högst förståelig ilska och besvikelse för de drabbade. Den moderatledda regeringen rättar nu till den tidigare regeringens misstag. I höstens budget kompenseras ”57:orna” genom utbetalning till skattekontot motsvarande effekten av det förhöjda grundavdraget.

När pensionsåldern höjdes till 66 år och det förhöjda grundavdraget höjdes omfattade det personer som vid beskattningsårets början fyllt 66 år. Det gjorde att personer födda 1957 var tvungna att vänta ett år extra på den skattesänkning det förhöjda grundavdraget innebär. Personer födda 1957 behandlades med andra ord som pensionärer i vissa system, men inte i systemet för förhöjt grundavdrag.

Att ha jobbat hela livet ska ge en guldkant på vardagen när det är dags för pension. Att alla invånare, oavsett vilket födelseår man har, behandlas lika är en självklarhet i Sverige. Att personer födda 1957 hamnade i kläm behöver adresseras och rättas till, vilket den moderatledda regeringen nu gör.

Regeringen ser också till att göra de ändringar som krävs för att personer födda 1959 inte hamnar i en liknande situation när pensionsåldern höjs till 67 år.

Det är detta politik handlar om, att fånga upp det som inte fungerar och presentera en lösning. Att ha individens bästa i fokus. Moderaterna och övriga Tidöpartier är överens om att stärka pensionärers ekonomi och att skatten på både arbetsinkomster och pensioner ska sänkas under mandatperioden. Bland annat har ett jobbskatteavdrag för äldre stärkts. Fler nyheter med förslag om hur pensionärers ekonomi kan stärkas kommer framöver.

Förändringen av pensionsåldern var nödvändig, men hade kunnat göras på ett bättre sätt, där samordning mellan olika delar och kommunikation till berörda grupper särskilt hade kunnat vara bättre. Moderaterna och samarbetspartierna tar nu ansvar för tidigare regerings tillkortakommande och löser situationen för ”57:orna” som hamnade i en djupt orättvis situation.

Krafttag mot gängens ekonomi

Att knäcka gängens ekonomi är en nödvändighet för att knäcka brottsligheten. Den kriminella ekonomin omsätter 100–150 miljarder kronor per år. För att stoppa brottsligheten måste pengaflödet brytas. Den moderatledda regeringen tar nu ytterligare steg i satsningen att stoppa den utbredda kriminaliteten.

Sedan den moderatledda regeringen tillträdde har en rad åtgärder vidtagits för att stoppa och förebygga den organiserade brottsligheten.

Bland annat pågår:
• Kriminalisering av utförsel av stöldgods
• Förändringar i straffrättsliga verktyg
• Utveckling av möjlighet till informationsutbyte mellan polis och socialtjänst
• Regeringen har beslutat att inrätta en Utbetalningsmyndighet för att komma åt felaktiga utbetalningar av skattemedel
• Myndigheterna har också fått bättre verktyg för att komma åt organiserad brottslighet, exempelvis har Skatteverket fått möjlighet att förbättra folkbokföringen för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktigheter som leder till felaktiga utbetalningar

Mycket görs, men mer behöver göras för att ytterligare växla upp arbetet mot den organiserade brottsligheten.

Den moderatledda regeringen kraftsamlar därför för att knäcka gängens ekonomi. Bland de åtgärder som nu vidtas finns bland annat fler kontroller och brottsutredningar, möjlighet att spåra och återta pengar som gängen kommit över genom olaglig verksamhet, ökad operativ samverkan, motverka infiltration och otillåten påverkan, ett stopp för att företag används som brottsverktyg samt motverkan mot falska betalningskrav.

Nytt stödpaket för att stötta Ukrainas kamp för frihet

Regeringen har fattat beslut om ett trettonde stödpaket till Ukraina. Stödet omfattar bland annat reservdelar till materielsystem Sverige tidigare skänkt, som exempelvis Stridsfordon 90, men också transportfordon, ammunition, utrustning för minröjning och beredskapsvaror. Att långsiktigt stötta Ukraina, både under och efter kriget, är mycket viktigt för den moderatledda regeringen.

Värdet av det nya stödpaketet uppgår till 3,4 miljarder kronor. Tidigare har regeringen gett militärt stöd till Ukraina omfattande 17 miljarder kronor, därutöver har ett omfattande humanitärt, ekonomiskt och politiskt stöd getts.

Det nu beslutade stödpaketet föreslås också innehålla möjligheten för Sverige att sälja jaktrobot Rb 99 till USA som därefter ska skänka jaktrobotarna till Ukraina.

Stödpaketet behandlas av Finansutskottet imorgon onsdag och beslutas av riksdagen på torsdag. Så snart riksdagsbeslutet är fattat kan regeringen ge Försvarsmakten i uppdrag att påbörja leverans av materiel.

Nu får vi ordning på skolpolitiken

Oseriösa aktörer ska inte längre få driva skolor och den skolpeng kommunerna betalar ska självklart gå till elevernas utbildning. Den moderatledda regeringen gör nu en helrenovering av friskolesystemet för att bättre gagna elevernas lärande.

Sedan tidigare pågår en utredning om vinster i skolan, denna utredning får nu i uppdrag att även se över en utvidgad lednings- och ägarprövning och skärpa sanktioner mot aktörer. Bland dessa ses bland annat krav på långsiktighet i ägandet och krav på ekonomiska garantier för att säkerställa elevers skolgång och utbildning.

Utredningen ska också se över skärpta sanktioner mot de aktörer som brister. Exempelvis ska möjligheten för kommuner att kräva tillbaka utbetalt stöd om företrädare för huvudmannen döms för brott eller använder medlen för annat än skolverksamhet.

Den moderatledda regeringen vill införa:

 • Vinststopp vid bristande kvalitet
 • Krav på långsiktigt ägande
 • Fler prövningar för ägare
 • Sanktionsavgifter vid fusk eller misskötsel
 • Förändra drivkrafterna för att främja kvalitet

Den moderatledda regeringen ser över straffmyndighetsålder och ungdomsrabatt

Den moderatledda regeringen fokuserar på att komma tillrätta med den grova organiserade brottsligheten. Som ett led i detta utreds nu straffmyndighetsålder och den ungdomsrabatt unga kriminella haft möjlighet till. Det rimliga är att myndiga personer som fyllt 18 år också straffas som vuxna.

Den grova organiserade brottsligheten är systemhotande. Förra året hade Sverige 62 dödsskjutningar, jämfört med ensiffriga antal i våra nordiska grannländer.

Gängvåldet kryper också allt längre ned i åldrarna. De kriminella nätverken rekryterar 10- och 11-åringar, vapen och sprängmedel hanteras av 12- och 13-åringar, och skjutningar utförs i flera fall av 14- och 15-åringar

Utvecklingen är ett uttryck för ett gigantiskt svek mot barn och unga. I decennier har det pratats om förebyggande åtgärder, utan att samhället har förmått vidta de åtgärder som på riktigt kan rädda barn och unga från att dras in i kriminalitet. Man har inte vågat ställa tillräckliga krav på föräldraansvar, inte tillräckligt belyst och motverkat de normer och värderingar som främjar kriminalitet eller gjort något åt sekretessen om hindrar skola, socialtjänsten och polis att dela information.

Det lyfts ofta att samhället borde komma in tidigare. Men problemet är att systemet i Sverige tvärtom leder till att kommunens och statens reaktioner på punkt efter punkt kommer för sent. Och när barnen väl begår brott, fortsätter samhället att sticka huvudet i sanden.

Det är uppenbart att samhällets reaktion mot unga som begår brott har varit otillräcklig, och detta under lång tid. Exempelvis får en 15-åring idag som regel bara motsvarande en femtedel av straffet som en vuxen hade fått för samma brott. Till exempel kan påföljden endast bli ett samtal med socialtjänsten. Och barn under 15 år kan överhuvudtaget inte bli föremål för straffrättsliga påföljder, trots att de redan kan vara fast förankrade i en kriminell tillvaro.

Resultatet av detta är att vi sviker många brottsoffer, och vänder ryggen mot många barn och unga som skulle kunna räddas från en brottslig bana genom tidiga insatser. Därför tillsätter regeringen idag en utredning som ska överväga och föreslå skärpta regler för unga som begår brott.

Moderaterna i Helsingborg söker politisk sekreterare

Moderaterna i Helsingborg söker en politisk sekreterare med placering i Rådhuset i Helsingborg. Helsingborg är sedan valet 2022 den största moderatledda staden i Sverige där Moderaterna innehar posten som kommunstyrelsens ordförande. Vi söker dig som vill vara med och utveckla samt genomföra moderat politik i en av Sveriges mest attraktiva och utvecklingsorienterade städer.

Arbetsuppgifter       

Moderaterna har i olika konstellationer styrt Helsingborg sedan 2006. För Moderaterna har det varit viktigt med ett starkt fokus på att utveckla Helsingborg, inte minst genom att våga sätta ambitiösa mål och att tänka nytt. Detta har bidragit till att Helsingborg tilldelats en rad priser inom olika områden och har blivit en av Europas mest innovativa städer.

Moderaterna i Helsingborg befinner sig i ett riktigt spännande läge där vi har fått förtroendet att styra staden ännu en period. Det innebär att du vid anställning kan förvänta dig bli en nyckelfigur i det politiska arbetet och en aktiv part i politikutvecklingen under mandatperioden.

Som politisk sekreterare har du ett utmanande och stimulerande arbete som ställer stora krav på lyhördhet och flexibilitet. Arbetet sker ofta under tidspress och ställer stora krav på omdöme och förmåga att prioritera. Du kommer att arbeta nära kommunstyrelsens ordförande och kommunalråden i ledningsgruppen. Du kommer även ha ett nära samarbete med såväl övriga politiska sekreterare, politiker och tjänstemän. Som politisk sekreterare förväntas du ta stort ansvar och ha en god samarbetsförmåga, samt:   

 • Ta fram underlag till kommunalråden
 • Skriva pressmeddelanden, brevsvar samt utkast till artiklar
 • Bevaka ärenden
 • Bidra till att utveckla nya politiska förslag
 • Granska och sammanfatta utredningar, remisser och förslag
 • Handha kontakter med invånare
 • Sköta kontakter med media
 • Hantera olika kommunikationskanaler, såsom hemsidor, sociala medier med mera
 • Ge administrativt stöd

Du bör vara god skribent med pedagogisk förmåga. Du bör ha en god allmänbildning och delar Moderaternas värdegrund. Det är meriterande med kompetens inom kommunikation, video- och bildredigering och god skrivförmåga. Vi erbjuder en spännande arbetsplats där du får möjlighet att vara med och påverka Helsingborgs utveckling. Anställningen är på heltid och arbetsplatsen är huvudsakligen Helsingborgs rådhus.

Skicka din ansökan med CV och personligt brev senast den 20:e aug till  [email protected]. Vid frågor eller funderingar gällande tjänsten vänligen kontakta Hugo Abrahamsson, [email protected]. Intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.