15 juni, 2023

Moderaterna driver valfrihet i föräldraförsäkringen

Regeringen, med Moderaterna i spetsen, stärker valfriheten inom föräldraförsäkringen. Regeringen har idag beslutat att ge Sveriges föräldrar en mer flexibel föräldraförsäkring där totalt 90 dagar kan överlåtas till en närstående, allt i syfte att göra vardagspusslet enklare för familjen.

Förslaget innebär att vårdnadshavare med gemensam vårdnad får möjlighet att överlåta 45 dagar vardera till exempelvis mor- eller farföräldrar. Den som har ensam vårdnad får 90 dagar som är möjliga att överlåta.

En mer flexibel föräldraförsäkring är ett viktigt steg som ger barn möjlighet att knyta an till fler vuxna och ger föräldern möjlighet att enklare kunna kombinera föräldraskap och arbetsliv. Det är särskilt viktigt för kvinnor, som är överrepresenterade bland dem som har ensam vårdnad om barn, ges verktyg att på ett enklare sätt kunna överlåt föräldradagar till närstående. Det är med andra ord också en mycket viktig kvinnoreform som stärker arbetslinjen och ger kvinnor större makt att utforma sitt eget liv. Samtidigt ges barnet möjlighet att vidga sin vardagliga kontakt med närstående.

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga