22 juni, 2023

Tydligt fokus på brottsoffret för moderatledda regeringen

Den moderatledda regeringen har idag fattat beslut om att utreda den viktiga frågan om ersättning för brottsoffer. Syftet är att stärka brottsoffrens ställning och möjlighet till ersättning snabbare och utan krångel. Utredningen ska också se över frågor som rör polisers rätt till ersättning när de utsätts för brott samt föräldrars skadeståndsansvar då deras minderåriga barn begått brott. Frågan om att flytta fokus från gärningsman till brottsoffer är en del av överenskommelsen i Tidöavtalet.

En viktig del i brottsoffers upprättelse är att få skadestånd utbetalt utan dröjsmål och krångel. Enligt de regler som idag finns ska brottsoffret själv kontakta gärningsmannen för att få skadeståndet på frivillig väg. Om gärningsmannen inte betalar kan brottsoffret vända sig till Kronofogden, därefter till sitt försäkringsbolag och slutligen till Brottsoffermyndigheten. Först då kan Brottsoffermyndigheten betala ut ersättning och därefter kräva gärningsmannen på beloppet. Sedan 2020 har 7 av 10 brottsoffer inte fått hela sin ersättning utbetald, enligt en kartläggning från Sveriges Radio.

Så ska det inte vara i ett moderatlett Sverige, där brottsoffrets rätt ska stå i första rummet. Målet med den utredning som nu tillsätts är att brottsoffret får sin ersättning från staten så snart domen vunnit laga kraft och att staten i sin tur kräver gärningsmannen på beloppet.

Utredningen ska också utreda frågan kring föräldrars skadeståndsansvar då deras minderåriga barn begår brott. Föräldrars ansvar för sina barn ska stärkas och med det även föräldrars ansvar att ekonomiskt ersätta de skador som deras barn orsakar genom brott.

Utöver detta ska utredningen se över polisers rätt till ersättning då de utsätts för brott, bland annat kränkningsersättning och ersättning för skador på privat egendom som förstörts som en konsekvens av polisens tjänsteutövande.

Utredningen ska presenteras i februari 2025 och de nya reglerna ska kunna träda ikraft under mandatperioden. Det är dags att sätta brottsoffret, inte gärningsmannen, i fokus.

Ta ställning och dela artikeln