15 juni, 2023

Den moderatledda regeringen tar krafttag mot gängkriminaliteten

Den våldsvåg vi nu ser saknar tidigare motstycke. Bara under den gångna veckan har sju skottlossningar skett, fem personer skadats och två personer, varav ett barn, avlidit. Likaså ser vi att antalet sprängningar nästintill fördubblades under årets första fyra månader jämfört med samma period förra året. Den moderatledda regeringen tar krafttag för att stoppa den negativa utveckling vi ser och ser nu över möjligheterna att utöka straffansvaret vid så kallade osjälvständiga brott, det vill säga olika former av förberedelse till brott.

Den organiserade brottsligheten är systemhotande och hotar vårt demokratiska samhälle. Enligt Polismyndighetens bedömning ingår 9 000 personer i de kriminella nätverken och 21 000 personer finns runt dessa. Dessa personer förbereder och underlättar för de gängkriminella att begå brott. Många av dem är unga personer som rekryterats till gängen och som genom sin låga ålder inte är straffmyndiga och därmed kan skydda de äldre kriminella från straff. Att barn och unga rekryteras till gängen och en kriminell livsstil är oacceptabelt. Ytterligare åtgärder måste vidtas för att motverka att unga rekryteras in i gängkriminalitet och begår grova brott. Totalt är med andra ord uppemot 30 000 personer involverade i gängkriminalitet i Sverige.

Sedan regeringen tillträdde i oktober 2022 har justitieminister Gunnar Strömmer (M) lagt fram en rad åtgärder och förslag för att komma till rätta med den organiserade brottsligheten. Bland dessa kan bland annat omfattande satsningar på rättsväsendet, särskilt polisen, nya nationella strategier mot organiserad brottslighet, effektivare verktyg och lagstiftning, som exempelvis hemliga tvångsmedel, ses. En annan mycket viktig del är att fokus i svensk kriminalpolitik svängt och numera sätter brottsoffret i fokus, inte brottsutövare, i centrum.

Den omläggning av kriminalpolitiken som nu sker borde har skett för länge sedan. Den moderatledda regeringen arbetar bland annat för att kriminalisera deltagande i kriminella gäng. Detta kräver en grundlagsändring och hanteras i en särskild process. Idag beslutar regeringen om en utredning av så kallade osjälvständiga brottsformer, exempelvis försök, förberedelse och stämpling till brott. Syfte är att skapa ett regelverk som möter de utmaningar och problem Sverige idag har, ett regelverk som gör att fler döms för dessa brott och att grova brott inom ramen för organiserad brottslighet därmed kan undvikas.

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga