Moderaterna i Region Kronoberg söker ny politisk sekreterare

Vill du vara med och ta Moderaterna i Kronoberg till nya nivåer och bidra till valseger 2026? Sök då jobbet som politisk sekreterare hos oss. Du kommer arbeta i direkt kontakt med Moderaterna i Kronobergs ledande företrädare och kommer ha stor möjlighet att påverka utvecklingen framåt. Du kommer att ha varierande arbetsuppgifter bland annat kopplat till politikutveckling, omvärldsbevakning och paketering av budskap. Vi ser att du är lyhörd och kan hantera många olika saker samtidigt. Förmåga till strategiskt tänkande är en förutsättning men framförallt har du ett eget driv i ditt arbete och vill vara med och påverka. Du som söker måste klara av en arbetssituation som tidvis är intensiv och krävande och där lagspel och samarbetsförmåga är nödvändig. Du behöver även kunna arbeta självständigt. Självklart kan du uttrycka dig väl i tal och skrift samt vara initiativtagare till politiska utspel och idéer.

Exempel på arbetsuppgifter

 • Skriva debattartiklar, pressmeddelanden och andra politiska texter
 • Ta fram underlag, bevaka ärenden
 • Granska och sammanfatta utredningar, remisser och förslag
 • Producera innehåll till sociala medier
 • Stötta ledande företrädare och gruppstyrelse i deras arbete
 • Boka och samordna olika aktiviteter
 • Viss ekonomihantering

Arbetstiden är i huvudsak kontorstider, men både helg- och kvällsjobb förekommer. Du kommer till största del arbeta från Regionhuset i Växjö.

Vi förutsätter att du delar Moderaternas värderingar. Tidigare erfarenhet av nämnd- och ärendehantering i kommun eller region är meriterande men inte nödvändig. Relevant akademisk utbildning är meriterande. Det förekommer också mycket producerande och sammanställande av olika texter som exempelvis debattartiklar, motioner, skrivelser, pressmeddelanden och interpellationer. Mycket god skrivförmåga är ett krav.

En anställning som politisk sekreterare regleras i kommunallagen och har särskilda bestämmelser. Lönen regleras enligt riktlinjer för politiska sekreterare för Region Kronoberg. Tillträde enligt överenskommelse.   

Du skickar din ansökan till [email protected]. Urval sker löpande.

Vid frågor om tjänsten kontakta [email protected], 073-825 26 13.

Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Arbetsprov kan komma att genomföras.

Arbetsstämma för Moderaterna i Kronoberg

Igår samlades föreningarnas 100 ombud och förbundsstyrelsen för Moderaterna i Kronobergs län till arbetsstämma. Riksdagsledamoten och toppkandidaten till Europaparlamentet, Boriana Åberg, var stämmotalare. Elin Petersson valdes till ny länsordförande för Moderatkvinnorna.

”Kronobergs län är kanske ett av Sveriges mindre, men vi ska ha resultaten, genomslaget och självförtroendet för ett av de större. Vi har en plan, STÖRST 2030, för att vinna och växa till största parti i länet 2030. Vi är redo för Europaparlamentsval med skickliga kandidater och engagerade valarbetare.”, säger Oliver Rosengren, förbundsordförande för Moderaterna i Kronobergs län.

Beslut om politik

Förbundsstyrelsen hade beslutat att stämmans fokus ska vara medlemmarnas förslag. 20 motioner fyllda av förslag fanns inskickade och debatterades i flera timmar. Moderaterna i Kronoberg beslutade bland annat att ställa sig bakom:

 • Stegvis slopa den statliga inkomstskatten samtidigt som ränteavdraget slopas. Det blir offentligfinansiellt neutralt, men stärker drivkrafterna för arbete och minskar risken för överhettning på bostadsmarknaden.
 • Stärkt äganderätt för byggande på landsbygden.
 • Satsa på utveckling av ny teknik så att utbränt kärnbränsle kan återanvändas i ny kärnkraft. Det minskar behovet av förvar av kärnavfall.
 • Slå ihop Public Service-bolagen till ett, som i Storbritannien, bl.a. för att minska risken för dubbelarbete.

Kickoff inför Europaparlamentsval

Pernilla Tornéus, oppositionsråd i Växjö, berättade om Växjömoderaternas ambitiösa valplan. Kronobergs kandidat på valsedeln, Marcus Walldén, uppmanade till valarbete. Riksdagsledamoten och toppkandidaten till Europaparlamentet Boriana Åberg var inbjuden som stämmotalare och Europaparlamentarikern Jessica Polfjärd talade på EU-valskickoffen. Länets valledare Andreas Lindström berättade om förbundets plan för att stötta föreningarna.

Fyllnadsval till förbundsstyrelsen

Ida Eriksson har varit länsordförande för Moderatkvinnorna, men valdes till ordinarie ledamot efter Mikael Johansson. Elin Petersson valdes till ny länsordförande för Moderatkvinnorna och blir därmed ledamot i förbundsstyrelsen och dess arbetsutskott.

Elin Petersson är ledamot i Moderatkvinnornas nationella förbundsstyrelse och vice ordförande för Moderaterna i Växjö stad, förbundets största partiförening. Hon har varit distriktsordförande i Moderata Ungdomsförbundet i Blekinge samt ledamot i förbundsstyrelsen i Blekinge samt föreningsstyrelsen i Karlshamn i ungefär tio år.

”Moderaterna ska vara det bästa alternativet för kvinnor som vill vara trygga på vägen hem från jobbet, klubben eller fritidsaktiviteter, som vill att jobbet ska löna sig bättre och att välfärden ska fungera. Jag ser fram emot att vi ska utveckla vår politik och våra aktiviteter.”, säger Elin Petersson, nyvald länsordförande för Moderatkvinnorna.

Kontaktuppgifter

Namn: Oliver Rosengren, förbundsordförande

Telefon: 072-3005577

E-post: [email protected]

Namn: Elin Petersson, länsordförande Moderatkvinnorna

Telefon: 070-8163888

E-post: [email protected]

Ida Eriksson föreslås till nytt förstanamn i Region Kronoberg

Valberedningen för Moderaterna i Region Kronoberg föreslår enhälligt Ida Eriksson till nytt förstanamn.

”Ida Eriksson är en rak och tydlig ledare som håller på med politik för att lösa problem. Ida är idag ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden. Hon har tidigare varit ordförande i Växjö kommuns största nämnd, utbildningsnämnden, och i regionens kulturnämnd. Hon har en stark förankring i partiet, bland annat som länsordförande för Moderatkvinnorna.” säger Oliver Rosengren, förbundsordförande och valberedningens ordförande.

Moderaternas fullmäktigegrupp i Region Kronoberg beslutade på söndagskvällen enhälligt att ingå samarbetsavtalet Ansvar för Kronoberg med Socialdemokraterna. Läs mer. En konsekvens är att Ida Eriksson föreslås till regionstyrelsens förste vice ordförande, regionråd och att fortsätta som ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

”Det är en stor ära att föreslås till Moderaternas nya förstanamn. I det rådande läget behövs stabilitet och handlingskraft. Jag är därför stolt över den nya Majoriteten och ser fram emot att förverkliga våra gemensamma åtaganden i Ansvar för Kronoberg. Nu ska vi genomföra politik för Kronobergarnas bästa.” säger Ida Eriksson, valberedningens förslag till nytt förstanamn i Region Kronoberg.

Presskontakt:

Ida Eriksson

Mobil: 073-825 26 13

Mail: [email protected]

Oliver Rosengren

Mobil: 072-300 55 77

Mail: [email protected]

Ansvar för Kronoberg – nytt ledarskap i regionen

Socialdemokraterna och Moderaterna har tecknat ett samarbetsavtal som vi kallar Ansvar för Kronoberg.
Samarbetet innebär att Region Kronoberg får ett majoritetsstyre. Samarbetet kommer att kallas Majoriteten, och det politiska programmet finns att läsa nedan.

Moderaterna vill stoppa för bidrag till studieförbundet Ibn Rushd i hela länet

Kronobergs län ska bli först med att stoppa varje skattekrona till studieförbundet Ibn Rushd, föreslår Moderaterna i Kronoberg. Först ut att agera på Folkbildningsrådets nya granskningsrapport är Region Kronoberg. Nu rekommenderar partiet samtliga länets kommuner att agera.

”Ibn Rushd har gång på gång ertappats med att sprida antidemokratiska budskap finansierat av skattebetalarnas pengar, nu senast för att ha studiematerial som uppmuntrar barnaga, homofobi och barnäktenskap. Det är oacceptabelt. Moderaterna i Kronoberg uppmuntrar nu våra företrädare i hela länet att stoppa alla utbetalningar.”, säger förbundsordförande Oliver Rosengren.

Folkbildningsrådet är en partssammansatt organisation med myndighetsuppgifter. De betalar ut statsbidrag till studieförbund och ansvarar för granskning av utbetalningar. Skattebetalarna bekostar årligen 4 miljarder kronor till folkbildning via statsbidrag. I fredags (8/12-23) släppte Folkbildningsrådet en granskningsrapport, som kritiserar studieförbundet Ibn Rushd för att inte uppfylla demokrativillkoret. Folkbildningsrådet återkräver dessutom utbetalt statsbidrag.

”Vårt tålamod är slut. Vi har tidigare övervägt om vi ska fortsätta ge stöd till organisationen. Region Kronoberg ska hellre betala ut för lite, än riskera att betala ut skattepengar till antidemokratiska organisationer som uppmuntrar barnaga, homofobi och barnäktenskap. Nu vill vi stoppa regionens utbetalningar och uppmuntrar därför Kronobergs länsbildningsförbund att pausa.”, säger Marcus Walldén, ordförande i Region Kronobergs kulturnämnd.

Region Kronobergs utbetalningar går via Kronobergs länsbildningsförbund. Kulturnämndens ordförande vill nu att utbetalningarna pausas och kräver redovisning av om de utpekade studiematerialen använts i vårt län. Då kan det finnas skäl att återkräva medel även i länet.

Kontaktuppgifter

Namn:         Oliver Rosengren                                  Marcus Walldén

Telefon:      072-3005577                                          070-6913637

E-post:        [email protected]    [email protected]

Rosengren samlar riksdagen för tillväxtreformer i Sydsverige tillsammans med Handelskammaren

Lansering av ”Tillväxttorsdag” – Riksdagsledamot Oliver Rosengren bjuder tillsammans med Sydsvenska Industri- och handelskammaren under hösten in samtliga riksdagsledamöter i Skåne, Blekinge, Kronoberg, Kalmar och södra Halland till Tillväxttorsdag – fyra lunchseminarier om tillväxt i södra Sverige. Målet är att samlas över partigränserna kring gemensamma problembeskrivningar och lösningar som kan lyfta tillväxten i Sydsverige.

Södra Sverige delar många utmaningar med resten av landet, men finns också problem som är annorlunda eller värre i vår del av Sverige: arbetskraftsbrist i kombination med låg självförsörjningsgrad, Europas sämsta eltillgång och underskott på infrastruktursatsningar.

”Sverige står inför omfattande ekonomiska problem och har ett sedan länge ett ackumulerat reformbehov inom vitt skilda områden. Givet detta känns det angeläget med att stärka utbytet mellan politiken och näringslivet, samt även bidra med policyutveckling med såväl forskningsförankring som näringslivsrelevans”, säger Johan Eklund, chefekonom på Sydsvenska handelskammaren och professor i nationalekonomi.

Alla riksdagsledamöter från alla partier i handelskammaren verksamhetsområde är inbjudna till fyra lunchseminarier med experter under hösten med följande teman:

 • 14 september – Yrkesutbildning
 • 5 oktober – Elsituationen i Sydsverige
 • 9 november – Infrastruktur
 • 14 december – Självförsörjning

Läs mer om innehållet för respektive seminarium längre ned i texten.

”Sveriges tillväxt är i Europas botten. Sydsverige behöver bli motorn för hela Sverige. Det kräver att vi säger som det är och gör vad som krävs för att komma till rätta med de allvarliga problem som vi delar med hela landet. Jag är glad att få stå värd för Tillväxttorsdagarna, en partiöverskridande kraftsamling för tillväxt i Sydsverige.”, säger Oliver Rosengren, riksdagsledamot och värd för seminarieserien, som idag besökte Sydsvenska handelskammarens huvudkontor i Malmö för möte med Johan Eklund, tillsammans med kommunpolitikern John Eklöf (M).

Kontaktuppgifter

Johan Eklund

040-690 24 14

[email protected]

Oliver Rosengren

072-3005577

[email protected]

Beskrivning av respektive ”Tillväxttorsdag”

14 september – Kompetensförsörjning

Företagen skriker efter kompetens. Många beskriver svårigheter att rekrytera rätt, längre rekryteringstider och att man tvingas sänka kraven för att kunna rekrytera alls. En av vårbudgetens största satsningar är 719 miljoner kronor till yrkesutbildning. Likt i Norrland pågår ett febrilt arbete med att lyfta yrkesutbildningarna, men kunskapen är ofta begränsad till platsen där utbildningen sker. Därför kommer experter bjuda på en fördjupad analys av de sydsvenska utmaningarna, vilka aktörer som agerar samt vilka satsningar som behöver uppmärksammas och spridas för att klara kompetensbehoven.

5 oktober – Elförsörjning

Sydsverige har Europas i särklass sämsta tillgång till effekt från elproduktion med ett underskott om 1 GW enligt de europeiska nätbolagens, ENTSO-e, vinterprognos. I Sydsverige saknas såväl egen produktion som elnät för import. Elen är dyrast i Sverige och det är svårt för företag att få anslutning till nätet. Elbristen har lett till att Invest in Skåne har tvingats tacka nej till investeringar motsvarande 3000 jobb och de är inte ensamma. Företag förväntas hantera bortkoppling från nätet med kort varsel. Det är unikt för hela Europa i modern historia. Sydsverige behöver lösningar nu som kan förbättra situationen inför kommande vinter och under kommande år.

9 november – Infrastruktur

Godsflödena i södra Sverige ökar med Kronoberg i topp mest i hela landet. Skåne och Halland är de enda länen som haft positivt flyttnetto varje år de senaste två decennierna. Vidare ritas kartan om för såväl arbetskraft som gods av ett av världens största byggprojekt, Fehmarn Belt-tunneln mellan Danmark och Tyskland. Malmö får plötsligt närmare till Hamburg än Stockholm. Norra Europas största forskningsanläggning öppnar strax fullt ut i Lund, ESS och MAX IV. Förändringarna är många och framtidsutsikterna goda. För att kunna nyttja tillväxtpotentialen krävs infrastruktursatsningar som möter utvecklingen – satsningar som saknas i den nationella planen för transportinfrastruktur.

14 december – Självförsörjning

Idag är nära 20% av befolkningen utrikesfödd. Många har inte etablerat sig på svensk arbetsmarknad och Sverige hade år 2018 det högsta sysselsättningsgapet mellan inrikes och utrikes födda i hela Europa. Nära hälften av de utrikesfödda med icke-västerländsk bakgrund är inte självförsörjande, och många saknar inkomst helt. Vi behöver drastiska åtgärder för att inte cementera situationen, men vad behöver göras? Utanförskap utifrån etniska och geografiska skiljelinjer analyseras utifrån både ett orsaks- och konsekvensperspektiv samt vad en låg självförsörjningsgrad ger för konsekvenser på ekonomin, den svenska modellen och tilliten i samhället.

Moderata riksdagsledamöter från hela sydöstra Sverige på besök i Kronoberg

I riksdagen samarbetar ledamöter inom partier över valkretsgränser i så kallade ”bänkar”. För mindre valkretsar är det särskilt viktigt för att öka inflytandet. Sydostbänken består av de elva ledamöterna från Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Blekinge och Gotland. Vår del av landet stod för tre av fyra vunna mandat för Moderaterna i riksdagsvalet 2022: Kronoberg, Kalmar och Gotland.

Ett led i detta samarbete var ett besök i Kronoberg den 21/5 där, utöver våra två ledamöter Oliver Rosengren och Thomas Ragnarsson från Kronberg, ytterligare fem moderata riksdagsledamöter deltog på medlemsträff och företagsbesök. De som besökte var Susanne Nordström (Östergötland), Jesper Skalberg Karlsson (Gotland), Mats Green (Jönköping), Camilla Brunnsberg (Blekinge) och Lars Engsund (Kalmar län) som under söndagskvällen träffade ett 40-tal nyfikna medlemmar och på måndagens agenda stod företagsbesök.

I Ljungby besökte de Kalmar/Cargotec samt Postnord Strålfors med fokus på exportvillkor och kompetensförsörjning. Man fick under lunchen på Gästgivaregården möjlighet att samtala med personal kring besöksnäringens villkor.

Dagen avslutades på sjön Bolmen tillsammans med Sjöräddningen och lokala räddningstjänsten och en inblick i deras livsviktiga arbete. Se bifogade bilder från respektive besök.

”Sydostbänken ökar Kronobergsmoderaternas inflytande i riksdagen. Jag är stolt att vi fick stå värd för det första bänkbesöket. Trots att det var en solig söndagskväll var det fullsatt på stadshotell för utfrågningen. På måndagen hade vi givande besök i Ljungby på Kalmar/Cargotec, Postnord Strålfors, Gästgivaregården, räddningstjänsten och sjöräddningen i sjön Bolmen. Kompetensförsörjning, beredskap och det ekonomiska läget var några aktuella frågor.”, säger Oliver Rosengren, riksdagsledamot och förbundsordförande för Moderaterna i Kronobergs län.

Sydostbänken kommer besöka alla sex län under mandatperioden. Kronoberg var först ut. Nästa besök sker i höst och då ska Blekinge stå värd.

Suzanne Frank lämnar som Moderaternas länsförbundsordförande

10/3-2023
Pressmeddelande

Moderaterna i Kronoberg

Suzanne Frank lämnar som Moderaternas länsförbundsordförande

Inför Moderaterna i Kronobergs länsförbundsstämma i Tingsryd den 22:e april har Suzanne Frank meddelat valberedningen att hon inte ställer upp för omval till förbundsordförande och därmed lämnar posten efter 6 år. Suzanne har framgångsrikt lett partiet genom två valrörelser och under hennes ledarskap har Moderaterna gått framåt kraftigt i många kommuner och dessutom säkerställt att partiet återigen har två riksdagsledamöter från Kronoberg. 

Det har varit väldigt roligt att få leda moderaterna i länet! Vi har lyckats utveckla vårt parti och vi har ett starkt moderat lag i Kronoberg! Uppdraget har gett mig mycket positiv energi och jag har känt ett starkt stöd från våra medlemmar och våra väljare! Nu är det dags för mig att lämna över stafettpinnen till nya krafter som kan ta över i god tid innan nästa val och önskar min efterträdare varmt lycka till att fortsätta leda arbetet för moderaterna i länet, avslutar Suzanne Frank.

Valberedningens arbete med att hitta en ny förbundsordförande pågår och valberedningens färdiga förslag kommer att presenteras i god tid inför förbundsstämman den 22:e april. Därefter är det upp till stämmans ombud att välja.

Vi vill från valberedningen givetvis tacka Suzanne för hennes 6 år som förbundsordförande, där hon lett arbetet, för att Moderaterna ska växa i länet och det har hon gjort med bravur. Väljarstödet har ökat i sex kommuner och Moderaterna har återtagit det andra mandatet till riksdagen, säger valberedningens ordförande Thomas Ragnarsson.

Säkrare, grönare, friare – hundratals moderater utvecklar politiken

I valet 2022 gavs Moderaterna mandat att få ordning på Sverige, att sätta Sverige på en ny kurs och att lösa Sveriges samhällsproblem. Ett uppdrag som rivstartat under hösten. Moderaterna genomför nu den politik vi gick till val på 2022. Vi fortsätter nu att utveckla den politik som ska genomföras på längre sikt. Vilken politik ska Moderaterna möta väljarna med i valrörelsen 2026? 

Partistyrelsen har gett partisekreterare Karin Enström i uppdrag att tillsätta fem arbetsgrupper för att arbeta fram propositioner som partistyrelsen ska lägga till Moderaternas partistämma i oktober 2023.  

Fem områden 

– För oss moderater är det viktigt att gruppernas arbete ska bygga på en analys av de problem och möjligheter som ligger framför Sverige. Propositionerna ska innehålla genomarbetade förslag på reformer som bidrar till att lösa problem och ta noga tillvara möjligheter. Avstamp för förslagen är Moderaternas idépolitiska program, säger Karin Enström, partisekreterare Moderaterna. 

Arbetsgrupperna leds av en ordförande med lång erfarenhet av politikutveckling. Arbetsgrupperna har bred geografisk förankring från hela landet. De riksdagsledamöter och statsråd som arbetar med frågorna är adjungerade till grupperna. Arbetsgrupperna ska också träffa eller inhämta information från relevanta aktörer och interna referensgrupper, bjuda in externa experter samt genomföra studiebesök, öppna hearings, seminarier eller liknande.    

Totalt kommer hundratals moderater över hela landet involveras i utvecklingsprojektet. 

 
De fem områden är:  

Grön innovationskraft för tillväxt  

Skola och utbildning  

Förebyggande insatser mot kriminalitet  

På medborgarnas sida (offentlig förvaltning och styrning)  

Utrikes- och säkerhetspolitik 

Varje arbetsgrupp leds av en ordförande och en vice ordförande. Utöver dessa finns representanter från så gott som alla län i Sverige. 

Grön innovationskraft för tillväxt 

Moderaternas utgångspunkt är att det inte råder någon motsättning mellan ett fritt samhälle, en god miljö och ansvar för klimatet. Frihet, äganderätt, rättsstat och marknadsekonomi är förutsättningar för framsteg även på detta område. 

Arbetsgruppen leds av Christofer Fjellner, oppositionsråd i Stockholm stad. 
Deltagare från Kronobergs län är René Jaramillo, Växjö

Skola och utbildning 

Skolan ska rusta alla barn med de kunskaper som krävs och har därigenom möjligheten att utjämna livschanser och bidra till social rörlighet. Ett fungerande utbildningssystem ger den enskilde möjligheter att växa och lägger grunden för samhällets utveckling. 

Arbetsgruppen leds av Therez Almerfors, kommunalråd i Uppsala. 

Deltagare från Kronobergs län är Pernilla Tornéus, Växjö

Förebyggande insatser mot kriminalitet 

Barn och familjer som befinner sig i riskzonen måste få det stöd och den hjälp som behövs för att inte dras in i gängbrottslighet. Socialtjänsten och andra myndigheter måste stärkas, ges rätt utbildning och få ökat skydd. Särskilt viktigt är arbetet för att hjälpa barn och ungdomar som far illa. För att förebygga kriminalitet krävs insatser på många områden. 

Arbetsgruppen leds av Louise Meijer, gruppledare för Moderaterna i justitieutskottet och riksdagsledamot från Skåne. 
Deltagare från Kronobergs län är Oliver Rosengren, Växjö

På medborgarnas sida 

Ny teknik ger nya möjligheter men kan också skapa problem. Potentialen är stor för att effektivisera offentlig verksamhet, till exempel genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Samtidigt uppkommer problem med ökad sårbarhet och risker för den personliga integriteten. Det borde ställa ökade krav på konsekvensanalyser, men istället tyder mycket på att dessa analyser har blivit sämre.  

Arbetsgruppen leds av Elisabeth Unell, oppositionsråd i Västerås. 

Deltagare från Kronobergs län är Anton Olsson, Växjö 

Utrikes- och säkerhetspolitik 

Moderaterna har varit drivande bakom medlemskapen både i EU och Nato. Regeringen vrider nu om svensk utrikes- och säkerhetspolitik i riktning mot länder i vår närhet, och ger den ett tydligare fokus på svenska intressen. 

Arbetsgruppen leds av Hans Wallmark, riksdagsledamot från Skåne. 

Deltagare från Kronobergs län är Magnus Gunnarsson, Ljungby 

Anton Olsson ny ledamot i MUFs förbundsstyrelse

Pressmeddelande 2022-11-28

Under helgen genomfördes Moderata Ungdomsförbundets nationella stämma 2022 på Radisson Blu Arlandia Hotel i Stockholm.

Anton Olsson valdes under förbundsstämman till ledamot i Moderata Ungdomsförbundets förbundsstyrelse för kommande två år. Anton fick samtliga distriktens nomineringar och var valberedningens förslag. Valet var enhälligt av stämman.

Anton är MUF Kronobergs distriktsordförande och har varit det de senaste fem åren. Han har ett långt engagemang i ungdomsförbundet och erfarenhet från ledande positioner och har lett MUF Kronobergs valrörelse genom tre val med stora framgångar.

Anton kommenterar valet:

Det känns roligt att bli vald. Efter en lång tid som distriktsordförande kan jag bidra med mina erfarenheter från det; jag vet vilket stöd distrikten behöver. I Kronoberg har vi fått stora framgångar med många unga kandidater på valsedlar och nu med uppdrag i kommunerna och regionen. Jag vill arbeta med att rusta unga kandidater för att vara redo för att ta tyngre uppdrag och driva igenom politik på riktigt i hela landet.

På förbundsstämman valdes Douglas Thor till ny förbundsordförande. Thor är från Vetlanda i grannlänet Jönköping och var fram till helgen riksordförande för Moderata Studenter.

Presskontakt:

Anton Olsson

0722464446

[email protected]