Moderaterna i Region Kronoberg söker ny politisk sekreterare

Vill du vara med och ta Moderaterna i Kronoberg till nya nivåer och bidra till valseger 2026? Sök då jobbet som politisk sekreterare hos oss. Du kommer arbeta i direkt kontakt med Moderaterna i Kronobergs ledande företrädare och kommer ha stor möjlighet att påverka utvecklingen framåt. Du kommer att ha varierande arbetsuppgifter bland annat kopplat till politikutveckling, omvärldsbevakning och paketering av budskap. Vi ser att du är lyhörd och kan hantera många olika saker samtidigt. Förmåga till strategiskt tänkande är en förutsättning men framförallt har du ett eget driv i ditt arbete och vill vara med och påverka. Du som söker måste klara av en arbetssituation som tidvis är intensiv och krävande och där lagspel och samarbetsförmåga är nödvändig. Du behöver även kunna arbeta självständigt. Självklart kan du uttrycka dig väl i tal och skrift samt vara initiativtagare till politiska utspel och idéer.

Exempel på arbetsuppgifter

 • Skriva debattartiklar, pressmeddelanden och andra politiska texter
 • Ta fram underlag, bevaka ärenden
 • Granska och sammanfatta utredningar, remisser och förslag
 • Producera innehåll till sociala medier
 • Stötta ledande företrädare och gruppstyrelse i deras arbete
 • Boka och samordna olika aktiviteter
 • Viss ekonomihantering

Arbetstiden är i huvudsak kontorstider, men både helg- och kvällsjobb förekommer. Du kommer till största del arbeta från Regionhuset i Växjö.

Vi förutsätter att du delar Moderaternas värderingar. Tidigare erfarenhet av nämnd- och ärendehantering i kommun eller region är meriterande men inte nödvändig. Relevant akademisk utbildning är meriterande. Det förekommer också mycket producerande och sammanställande av olika texter som exempelvis debattartiklar, motioner, skrivelser, pressmeddelanden och interpellationer. Mycket god skrivförmåga är ett krav.

En anställning som politisk sekreterare regleras i kommunallagen och har särskilda bestämmelser. Lönen regleras enligt riktlinjer för politiska sekreterare för Region Kronoberg. Tillträde enligt överenskommelse.   

Du skickar din ansökan till [email protected]. Urval sker löpande.

Vid frågor om tjänsten kontakta [email protected], 073-825 26 13.

Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Arbetsprov kan komma att genomföras.

Arbetsstämma för Moderaterna i Kronoberg

Igår samlades föreningarnas 100 ombud och förbundsstyrelsen för Moderaterna i Kronobergs län till arbetsstämma. Riksdagsledamoten och toppkandidaten till Europaparlamentet, Boriana Åberg, var stämmotalare. Elin Petersson valdes till ny länsordförande för Moderatkvinnorna.

”Kronobergs län är kanske ett av Sveriges mindre, men vi ska ha resultaten, genomslaget och självförtroendet för ett av de större. Vi har en plan, STÖRST 2030, för att vinna och växa till största parti i länet 2030. Vi är redo för Europaparlamentsval med skickliga kandidater och engagerade valarbetare.”, säger Oliver Rosengren, förbundsordförande för Moderaterna i Kronobergs län.

Beslut om politik

Förbundsstyrelsen hade beslutat att stämmans fokus ska vara medlemmarnas förslag. 20 motioner fyllda av förslag fanns inskickade och debatterades i flera timmar. Moderaterna i Kronoberg beslutade bland annat att ställa sig bakom:

 • Stegvis slopa den statliga inkomstskatten samtidigt som ränteavdraget slopas. Det blir offentligfinansiellt neutralt, men stärker drivkrafterna för arbete och minskar risken för överhettning på bostadsmarknaden.
 • Stärkt äganderätt för byggande på landsbygden.
 • Satsa på utveckling av ny teknik så att utbränt kärnbränsle kan återanvändas i ny kärnkraft. Det minskar behovet av förvar av kärnavfall.
 • Slå ihop Public Service-bolagen till ett, som i Storbritannien, bl.a. för att minska risken för dubbelarbete.

Kickoff inför Europaparlamentsval

Pernilla Tornéus, oppositionsråd i Växjö, berättade om Växjömoderaternas ambitiösa valplan. Kronobergs kandidat på valsedeln, Marcus Walldén, uppmanade till valarbete. Riksdagsledamoten och toppkandidaten till Europaparlamentet Boriana Åberg var inbjuden som stämmotalare och Europaparlamentarikern Jessica Polfjärd talade på EU-valskickoffen. Länets valledare Andreas Lindström berättade om förbundets plan för att stötta föreningarna.

Fyllnadsval till förbundsstyrelsen

Ida Eriksson har varit länsordförande för Moderatkvinnorna, men valdes till ordinarie ledamot efter Mikael Johansson. Elin Petersson valdes till ny länsordförande för Moderatkvinnorna och blir därmed ledamot i förbundsstyrelsen och dess arbetsutskott.

Elin Petersson är ledamot i Moderatkvinnornas nationella förbundsstyrelse och vice ordförande för Moderaterna i Växjö stad, förbundets största partiförening. Hon har varit distriktsordförande i Moderata Ungdomsförbundet i Blekinge samt ledamot i förbundsstyrelsen i Blekinge samt föreningsstyrelsen i Karlshamn i ungefär tio år.

”Moderaterna ska vara det bästa alternativet för kvinnor som vill vara trygga på vägen hem från jobbet, klubben eller fritidsaktiviteter, som vill att jobbet ska löna sig bättre och att välfärden ska fungera. Jag ser fram emot att vi ska utveckla vår politik och våra aktiviteter.”, säger Elin Petersson, nyvald länsordförande för Moderatkvinnorna.

Kontaktuppgifter

Namn: Oliver Rosengren, förbundsordförande

Telefon: 072-3005577

E-post: [email protected]

Namn: Elin Petersson, länsordförande Moderatkvinnorna

Telefon: 070-8163888

E-post: [email protected]

Ida Eriksson föreslås till nytt förstanamn i Region Kronoberg

Valberedningen för Moderaterna i Region Kronoberg föreslår enhälligt Ida Eriksson till nytt förstanamn.

”Ida Eriksson är en rak och tydlig ledare som håller på med politik för att lösa problem. Ida är idag ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden. Hon har tidigare varit ordförande i Växjö kommuns största nämnd, utbildningsnämnden, och i regionens kulturnämnd. Hon har en stark förankring i partiet, bland annat som länsordförande för Moderatkvinnorna.” säger Oliver Rosengren, förbundsordförande och valberedningens ordförande.

Moderaternas fullmäktigegrupp i Region Kronoberg beslutade på söndagskvällen enhälligt att ingå samarbetsavtalet Ansvar för Kronoberg med Socialdemokraterna. Läs mer. En konsekvens är att Ida Eriksson föreslås till regionstyrelsens förste vice ordförande, regionråd och att fortsätta som ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

”Det är en stor ära att föreslås till Moderaternas nya förstanamn. I det rådande läget behövs stabilitet och handlingskraft. Jag är därför stolt över den nya Majoriteten och ser fram emot att förverkliga våra gemensamma åtaganden i Ansvar för Kronoberg. Nu ska vi genomföra politik för Kronobergarnas bästa.” säger Ida Eriksson, valberedningens förslag till nytt förstanamn i Region Kronoberg.

Presskontakt:

Ida Eriksson

Mobil: 073-825 26 13

Mail: [email protected]

Oliver Rosengren

Mobil: 072-300 55 77

Mail: [email protected]

Ansvar för Kronoberg – nytt ledarskap i regionen

Socialdemokraterna och Moderaterna har tecknat ett samarbetsavtal som vi kallar Ansvar för Kronoberg.
Samarbetet innebär att Region Kronoberg får ett majoritetsstyre. Samarbetet kommer att kallas Majoriteten, och det politiska programmet finns att läsa nedan.

Moderaterna vill stoppa för bidrag till studieförbundet Ibn Rushd i hela länet

Kronobergs län ska bli först med att stoppa varje skattekrona till studieförbundet Ibn Rushd, föreslår Moderaterna i Kronoberg. Först ut att agera på Folkbildningsrådets nya granskningsrapport är Region Kronoberg. Nu rekommenderar partiet samtliga länets kommuner att agera.

”Ibn Rushd har gång på gång ertappats med att sprida antidemokratiska budskap finansierat av skattebetalarnas pengar, nu senast för att ha studiematerial som uppmuntrar barnaga, homofobi och barnäktenskap. Det är oacceptabelt. Moderaterna i Kronoberg uppmuntrar nu våra företrädare i hela länet att stoppa alla utbetalningar.”, säger förbundsordförande Oliver Rosengren.

Folkbildningsrådet är en partssammansatt organisation med myndighetsuppgifter. De betalar ut statsbidrag till studieförbund och ansvarar för granskning av utbetalningar. Skattebetalarna bekostar årligen 4 miljarder kronor till folkbildning via statsbidrag. I fredags (8/12-23) släppte Folkbildningsrådet en granskningsrapport, som kritiserar studieförbundet Ibn Rushd för att inte uppfylla demokrativillkoret. Folkbildningsrådet återkräver dessutom utbetalt statsbidrag.

”Vårt tålamod är slut. Vi har tidigare övervägt om vi ska fortsätta ge stöd till organisationen. Region Kronoberg ska hellre betala ut för lite, än riskera att betala ut skattepengar till antidemokratiska organisationer som uppmuntrar barnaga, homofobi och barnäktenskap. Nu vill vi stoppa regionens utbetalningar och uppmuntrar därför Kronobergs länsbildningsförbund att pausa.”, säger Marcus Walldén, ordförande i Region Kronobergs kulturnämnd.

Region Kronobergs utbetalningar går via Kronobergs länsbildningsförbund. Kulturnämndens ordförande vill nu att utbetalningarna pausas och kräver redovisning av om de utpekade studiematerialen använts i vårt län. Då kan det finnas skäl att återkräva medel även i länet.

Kontaktuppgifter

Namn:         Oliver Rosengren                                  Marcus Walldén

Telefon:      072-3005577                                          070-6913637

E-post:        [email protected]    [email protected]

Staten är en av de största finansiärerna av kriminella

Skattepengar ska gå till de personer som har rätt till bidrag eller användas till exempelvis fler undersköterskor och poliser. Det handlar inte bara om pengar, bidragsbrottsligheten och felaktigt utbetalda ersättningar skadar tilltron till och legitimiteten för den skattefinansierade välfärden.

Uppskattningsvis betalades 14,6 miljarder kronor ut felaktigt under 2021 varav cirka hälften bedöms vara bidragsbrott. Välfärdssystemen finansieras genom skatter och utsätts systemen för brottslighet kommer statens medel gå till kriminella i stället för att hjälpa dem som är i störst behov av ekonomiskt stöd.ANNONS

Ett exempel på felaktiga utbetalningar är inom tillfällig föräldrapenning, eller VAB som det kallas, uppgår till nästan 1,4 miljarder kronor under 2021. Det motsvarar 13,8 procent av de totala utgifterna för den förmånen. Av dessa felaktiga utbetalningar uppskattas nästan 100 procent av felaktigheterna ha orsakats av den enskilde. Anledningen till bidragsbrottet är att man får lön samtidigt som man får VAB.

För att den gemensamma välfärden ska ha ett högt förtroende är det centralt att stärka hela kedjan att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra bidragsbrott.

Narkotikahandeln omsätter 10–12 miljarder årligen. Det går därför att anta att välfärdssystemen är på väg att bli en lika central inkomstkälla för kriminella som narkotikahandeln.

För Moderaterna är det av högsta prioritet att skattemedel inte finansierar den organiserade brottsligheten och vi vidtar därför en rad åtgärder. Sedan vi tillträdde regeringen har vi gett Försäkringskassan i uppdrag att prioritera att motverka bidragsbrott och felaktiga utbetalningar genom ökade kontroller. Vidare inrättas Utbetalningsmyndigheten som ska förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar. Vi vill förbättra folkbokföringen genom en folkräkning. Vi vill införa en ny huvudregel i sekretesslagstiftningen med innebörden att all relevant information ska delas med brottsbekämpande myndigheter för att bekämpa brott. Vi vill kartlägga felaktiga utbetalningar på kommunal och regional nivå och skärpa bidragsbrottslagen.

Genom dessa åtgärder stärker vi kontrollen av välfärden för att skattepengar ska gå till de personer och verksamheter som verkligen behöver det. Så stärker vi välfärden.

Anna Tenje, Äldre- och socialförsäkringsminister

Pernilla Tornéus, Oppositionsråd i Växjö kommun

Anton Olsson, Oppositionsråd i Växjö kommun

Magnus Gunnarsson, Kommunstyrelsens ordförande i Ljungby kommun

Claudia Crowley Sörensson, Oppositionsråd i Alvesta kommun

Jakob Willborg, Oppositionsråd i Älmhults kommun

Jörgen Kennedy, Kommunstyrelsens ordförande i Tingsryd kommun

Elin Svensson, Kommunstyrelsens vice ordförande i Markaryds kommun

Jessica Rask, Gruppledare i Uppvidinge kommun

Marcus Dackling, Oppositionsråd i Lessebo kommun

Rosengren samlar riksdagen för tillväxtreformer i Sydsverige tillsammans med Handelskammaren

Lansering av ”Tillväxttorsdag” – Riksdagsledamot Oliver Rosengren bjuder tillsammans med Sydsvenska Industri- och handelskammaren under hösten in samtliga riksdagsledamöter i Skåne, Blekinge, Kronoberg, Kalmar och södra Halland till Tillväxttorsdag – fyra lunchseminarier om tillväxt i södra Sverige. Målet är att samlas över partigränserna kring gemensamma problembeskrivningar och lösningar som kan lyfta tillväxten i Sydsverige.

Södra Sverige delar många utmaningar med resten av landet, men finns också problem som är annorlunda eller värre i vår del av Sverige: arbetskraftsbrist i kombination med låg självförsörjningsgrad, Europas sämsta eltillgång och underskott på infrastruktursatsningar.

”Sverige står inför omfattande ekonomiska problem och har ett sedan länge ett ackumulerat reformbehov inom vitt skilda områden. Givet detta känns det angeläget med att stärka utbytet mellan politiken och näringslivet, samt även bidra med policyutveckling med såväl forskningsförankring som näringslivsrelevans”, säger Johan Eklund, chefekonom på Sydsvenska handelskammaren och professor i nationalekonomi.

Alla riksdagsledamöter från alla partier i handelskammaren verksamhetsområde är inbjudna till fyra lunchseminarier med experter under hösten med följande teman:

 • 14 september – Yrkesutbildning
 • 5 oktober – Elsituationen i Sydsverige
 • 9 november – Infrastruktur
 • 14 december – Självförsörjning

Läs mer om innehållet för respektive seminarium längre ned i texten.

”Sveriges tillväxt är i Europas botten. Sydsverige behöver bli motorn för hela Sverige. Det kräver att vi säger som det är och gör vad som krävs för att komma till rätta med de allvarliga problem som vi delar med hela landet. Jag är glad att få stå värd för Tillväxttorsdagarna, en partiöverskridande kraftsamling för tillväxt i Sydsverige.”, säger Oliver Rosengren, riksdagsledamot och värd för seminarieserien, som idag besökte Sydsvenska handelskammarens huvudkontor i Malmö för möte med Johan Eklund, tillsammans med kommunpolitikern John Eklöf (M).

Kontaktuppgifter

Johan Eklund

040-690 24 14

[email protected]

Oliver Rosengren

072-3005577

[email protected]

Beskrivning av respektive ”Tillväxttorsdag”

14 september – Kompetensförsörjning

Företagen skriker efter kompetens. Många beskriver svårigheter att rekrytera rätt, längre rekryteringstider och att man tvingas sänka kraven för att kunna rekrytera alls. En av vårbudgetens största satsningar är 719 miljoner kronor till yrkesutbildning. Likt i Norrland pågår ett febrilt arbete med att lyfta yrkesutbildningarna, men kunskapen är ofta begränsad till platsen där utbildningen sker. Därför kommer experter bjuda på en fördjupad analys av de sydsvenska utmaningarna, vilka aktörer som agerar samt vilka satsningar som behöver uppmärksammas och spridas för att klara kompetensbehoven.

5 oktober – Elförsörjning

Sydsverige har Europas i särklass sämsta tillgång till effekt från elproduktion med ett underskott om 1 GW enligt de europeiska nätbolagens, ENTSO-e, vinterprognos. I Sydsverige saknas såväl egen produktion som elnät för import. Elen är dyrast i Sverige och det är svårt för företag att få anslutning till nätet. Elbristen har lett till att Invest in Skåne har tvingats tacka nej till investeringar motsvarande 3000 jobb och de är inte ensamma. Företag förväntas hantera bortkoppling från nätet med kort varsel. Det är unikt för hela Europa i modern historia. Sydsverige behöver lösningar nu som kan förbättra situationen inför kommande vinter och under kommande år.

9 november – Infrastruktur

Godsflödena i södra Sverige ökar med Kronoberg i topp mest i hela landet. Skåne och Halland är de enda länen som haft positivt flyttnetto varje år de senaste två decennierna. Vidare ritas kartan om för såväl arbetskraft som gods av ett av världens största byggprojekt, Fehmarn Belt-tunneln mellan Danmark och Tyskland. Malmö får plötsligt närmare till Hamburg än Stockholm. Norra Europas största forskningsanläggning öppnar strax fullt ut i Lund, ESS och MAX IV. Förändringarna är många och framtidsutsikterna goda. För att kunna nyttja tillväxtpotentialen krävs infrastruktursatsningar som möter utvecklingen – satsningar som saknas i den nationella planen för transportinfrastruktur.

14 december – Självförsörjning

Idag är nära 20% av befolkningen utrikesfödd. Många har inte etablerat sig på svensk arbetsmarknad och Sverige hade år 2018 det högsta sysselsättningsgapet mellan inrikes och utrikes födda i hela Europa. Nära hälften av de utrikesfödda med icke-västerländsk bakgrund är inte självförsörjande, och många saknar inkomst helt. Vi behöver drastiska åtgärder för att inte cementera situationen, men vad behöver göras? Utanförskap utifrån etniska och geografiska skiljelinjer analyseras utifrån både ett orsaks- och konsekvensperspektiv samt vad en låg självförsörjningsgrad ger för konsekvenser på ekonomin, den svenska modellen och tilliten i samhället.

Moderata riksdagsledamöter från hela sydöstra Sverige på besök i Kronoberg

I riksdagen samarbetar ledamöter inom partier över valkretsgränser i så kallade ”bänkar”. För mindre valkretsar är det särskilt viktigt för att öka inflytandet. Sydostbänken består av de elva ledamöterna från Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Blekinge och Gotland. Vår del av landet stod för tre av fyra vunna mandat för Moderaterna i riksdagsvalet 2022: Kronoberg, Kalmar och Gotland.

Ett led i detta samarbete var ett besök i Kronoberg den 21/5 där, utöver våra två ledamöter Oliver Rosengren och Thomas Ragnarsson från Kronberg, ytterligare fem moderata riksdagsledamöter deltog på medlemsträff och företagsbesök. De som besökte var Susanne Nordström (Östergötland), Jesper Skalberg Karlsson (Gotland), Mats Green (Jönköping), Camilla Brunnsberg (Blekinge) och Lars Engsund (Kalmar län) som under söndagskvällen träffade ett 40-tal nyfikna medlemmar och på måndagens agenda stod företagsbesök.

I Ljungby besökte de Kalmar/Cargotec samt Postnord Strålfors med fokus på exportvillkor och kompetensförsörjning. Man fick under lunchen på Gästgivaregården möjlighet att samtala med personal kring besöksnäringens villkor.

Dagen avslutades på sjön Bolmen tillsammans med Sjöräddningen och lokala räddningstjänsten och en inblick i deras livsviktiga arbete. Se bifogade bilder från respektive besök.

”Sydostbänken ökar Kronobergsmoderaternas inflytande i riksdagen. Jag är stolt att vi fick stå värd för det första bänkbesöket. Trots att det var en solig söndagskväll var det fullsatt på stadshotell för utfrågningen. På måndagen hade vi givande besök i Ljungby på Kalmar/Cargotec, Postnord Strålfors, Gästgivaregården, räddningstjänsten och sjöräddningen i sjön Bolmen. Kompetensförsörjning, beredskap och det ekonomiska läget var några aktuella frågor.”, säger Oliver Rosengren, riksdagsledamot och förbundsordförande för Moderaterna i Kronobergs län.

Sydostbänken kommer besöka alla sex län under mandatperioden. Kronoberg var först ut. Nästa besök sker i höst och då ska Blekinge stå värd.

Oliver Rosengren föreslås till ny förbundsordförande

Den 22:e april samlas 100 moderata ombud från länets åtta kommuner till Moderaterna i Kronobergs förbundsstämma. På förbundsstämman kommer man att debattera politiska förslag och välja en ny förbundsstyrelse. Avgående förbundsordförande Suzanne Frank meddelade valberedningen att hon inte stod till förfogande till omval och lämnar posten efter sex framgångsrika år.

En enig valberedningen föreslår stämman att välja Oliver Rosengren till ny förbundsordförande. Oliver Rosengren är riksdagsledamot, tidigare kommunalråd i Växjö, och har haft flera uppdrag inom partiet i länet. Han har suttit i förbundsstyrelsen i över tio år och avgick nyligen från kretsstyrelsen för Växjömoderaterna efter 15 år i styrelsen.

”Jag är hedrad för förtroendet att föreslås till förbundsordförande och trygg med att den styrelse som valberedningen satt ihop kommer stärka förbundet med olika erfarenheter, förmågor och perspektiv. Det är en välbalanserad kombination av förnyelse och stabilitet som jag hoppas får stämmans stöd” kommenterar Oliver Rosengren.

”Valberedningen har under våren arbetat med att få ihop en ny förbundsstyrelse och vi har kommit fram till att Oliver Rosengren ska bli vår nya förbundsordförande att leda Kronobergsmoderaterna. Vi är övertygade om att Oliver kommer att fortsätta det arbete som Suzanne Frank har lagt grunden för och att han är en kraft att leda partiet inför nästa val” säger valberedningens ordförande Thomas Ragnarsson.


”Medan Moderaterna krympte i landet växte vi i Kronoberg och för första gången på 40 år gick det bättre här än i riket. Jag söker nu stämmans förtroende att leda arbetet för att göra det som krävs för att vi ska bli största parti i länet 2030” avslutar Oliver Rosengren.

Valberedningens förslag
Moderaterna i Kronobergs förbundsstyrelse 2023-2024

Presidium

Ordförande:                       Oliver Rosengren

Vice ordförande:                Magnus Gunnarsson, Ljungby

Andre vice ordförande:      Claudia Crowley Sörensson, Alvesta

Moderatkvinnorna

Ordförande Moderatkvinnorna, tillika ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen: Ida Eriksson

Vice ordförande Moderatkvinnorna, tillika ersättare i förbundsstyrelsen: Jessica Tegnér

Ordinarie ledamöter

Marcus Dackling, Lessebo

Elin Svensson, Markaryd

Jörgen Kennedy, Tingsryd

Jessica Rask, Uppvidinge

Pernilla Tornéus, Växjö

Jakob Willborg, Älmhult

Mikael Johansson, Regionen

Ida Eriksson, Moderatkvinnorna

Emma Falkbacken, Moderata Ungdomsförbundet  

Ersättare

Helén Gustavsson, Alvesta

Margareta Löfström, Lessebo

Tilda Ragnarsson, Ljungby

Tindra Dahlström, Markaryd

Åke Nyberg, Tingsryd

Sara Lif Andersson, Uppvidinge

Anton Olsson, Växjö

Morgan Svensson, Älmhult

Roland Gustbée, Regionen

Jessica Tegnér, Moderatkvinnorna

Simon Borup Swalander, Moderata Ungdomsförbundet

Suzanne Frank lämnar som Moderaternas länsförbundsordförande

10/3-2023
Pressmeddelande

Moderaterna i Kronoberg

Suzanne Frank lämnar som Moderaternas länsförbundsordförande

Inför Moderaterna i Kronobergs länsförbundsstämma i Tingsryd den 22:e april har Suzanne Frank meddelat valberedningen att hon inte ställer upp för omval till förbundsordförande och därmed lämnar posten efter 6 år. Suzanne har framgångsrikt lett partiet genom två valrörelser och under hennes ledarskap har Moderaterna gått framåt kraftigt i många kommuner och dessutom säkerställt att partiet återigen har två riksdagsledamöter från Kronoberg. 

Det har varit väldigt roligt att få leda moderaterna i länet! Vi har lyckats utveckla vårt parti och vi har ett starkt moderat lag i Kronoberg! Uppdraget har gett mig mycket positiv energi och jag har känt ett starkt stöd från våra medlemmar och våra väljare! Nu är det dags för mig att lämna över stafettpinnen till nya krafter som kan ta över i god tid innan nästa val och önskar min efterträdare varmt lycka till att fortsätta leda arbetet för moderaterna i länet, avslutar Suzanne Frank.

Valberedningens arbete med att hitta en ny förbundsordförande pågår och valberedningens färdiga förslag kommer att presenteras i god tid inför förbundsstämman den 22:e april. Därefter är det upp till stämmans ombud att välja.

Vi vill från valberedningen givetvis tacka Suzanne för hennes 6 år som förbundsordförande, där hon lett arbetet, för att Moderaterna ska växa i länet och det har hon gjort med bravur. Väljarstödet har ökat i sex kommuner och Moderaterna har återtagit det andra mandatet till riksdagen, säger valberedningens ordförande Thomas Ragnarsson.