Region Kronoberg

Det är nu snart fyra år sedan jag tillträdde som regionstyrelsens ordförande. Jag kunde inte då ana vilka utmaningar vi skulle ställas inför som inte bara drabbade Kronoberg utan hela världen.

Den 1 januari 2023 tillträde det nya moderatledda Alliansstyret i Region Kronoberg. Regionen har mängder av utmaningar som vi nu måste ta tag i. Mycket av vår verksamhet påverkas fortfarande av pandemin och dess efterverkningar, men även den demografiska utvecklingen ger oss stora utmaningar vad gäller kompetensförsörjning.

Pandemin innebar stora utmaningar för hela vår verksamhet, nu står vi med slutkörda medarbetare i sjukvården och sviktande biljettintäkter i kollektivtrafiken. Nu måste vi se till så att våra medarbetare får återhämtning och att fler väljer bussen igen. Samtidigt har vi hög inflation och höga elpriser som pressar våra invånare och vårt näringsliv. Detta är frågor som vi arbetar med tillsammans med kommunerna, länsstyrelsen och vårt näringsliv, för att underlätta den regionala utvecklingen.

Vår och hela samhällets kompetensförsörjning står inför stora utmaningar. I Kronoberg kommer antalet i arbetsför ålder bara öka med 1 % de närmsta 10 åren, samtidigt som åldersgruppen över 80 ökar med 40%. Om vi fortsätter att arbeta på samma sätt som vi har gjort, går denna ekvation inte ihop, därför måste hitta nya arbetssätt. Medarbetare behöver ibland växla arbetsuppgifter, mer måste göra digitalt (av de som kan och vill), och vi måste också bli bättre på att rekrytera och behålla medarbetare.

Vi gör vad vi kan för att ta oss an dessa utmaningar och vi gör det med småländsk klurighet, nytänkande och handlingskraft.

Mikael Johansson (M), Regionstyrelsens ordförande

Rätt recept för Kronoberg

Ladda ner kokboken

Se vår reklamfilm