11 december, 2023

Moderaterna vill stoppa för bidrag till studieförbundet Ibn Rushd i hela länet

Kronobergs län ska bli först med att stoppa varje skattekrona till studieförbundet Ibn Rushd, föreslår Moderaterna i Kronoberg. Först ut att agera på Folkbildningsrådets nya granskningsrapport är Region Kronoberg. Nu rekommenderar partiet samtliga länets kommuner att agera.

”Ibn Rushd har gång på gång ertappats med att sprida antidemokratiska budskap finansierat av skattebetalarnas pengar, nu senast för att ha studiematerial som uppmuntrar barnaga, homofobi och barnäktenskap. Det är oacceptabelt. Moderaterna i Kronoberg uppmuntrar nu våra företrädare i hela länet att stoppa alla utbetalningar.”, säger förbundsordförande Oliver Rosengren.

Folkbildningsrådet är en partssammansatt organisation med myndighetsuppgifter. De betalar ut statsbidrag till studieförbund och ansvarar för granskning av utbetalningar. Skattebetalarna bekostar årligen 4 miljarder kronor till folkbildning via statsbidrag. I fredags (8/12-23) släppte Folkbildningsrådet en granskningsrapport, som kritiserar studieförbundet Ibn Rushd för att inte uppfylla demokrativillkoret. Folkbildningsrådet återkräver dessutom utbetalt statsbidrag.

”Vårt tålamod är slut. Vi har tidigare övervägt om vi ska fortsätta ge stöd till organisationen. Region Kronoberg ska hellre betala ut för lite, än riskera att betala ut skattepengar till antidemokratiska organisationer som uppmuntrar barnaga, homofobi och barnäktenskap. Nu vill vi stoppa regionens utbetalningar och uppmuntrar därför Kronobergs länsbildningsförbund att pausa.”, säger Marcus Walldén, ordförande i Region Kronobergs kulturnämnd.

Region Kronobergs utbetalningar går via Kronobergs länsbildningsförbund. Kulturnämndens ordförande vill nu att utbetalningarna pausas och kräver redovisning av om de utpekade studiematerialen använts i vårt län. Då kan det finnas skäl att återkräva medel även i länet.

Kontaktuppgifter

Namn:         Oliver Rosengren                                  Marcus Walldén

Telefon:      072-3005577                                          070-6913637

E-post:        [email protected]    [email protected]

Ta ställning och dela artikeln