21 april, 2024

Arbetsstämma för Moderaterna i Kronoberg

Igår samlades föreningarnas 100 ombud och förbundsstyrelsen för Moderaterna i Kronobergs län till arbetsstämma. Riksdagsledamoten och toppkandidaten till Europaparlamentet, Boriana Åberg, var stämmotalare. Elin Petersson valdes till ny länsordförande för Moderatkvinnorna.

”Kronobergs län är kanske ett av Sveriges mindre, men vi ska ha resultaten, genomslaget och självförtroendet för ett av de större. Vi har en plan, STÖRST 2030, för att vinna och växa till största parti i länet 2030. Vi är redo för Europaparlamentsval med skickliga kandidater och engagerade valarbetare.”, säger Oliver Rosengren, förbundsordförande för Moderaterna i Kronobergs län.

Beslut om politik

Förbundsstyrelsen hade beslutat att stämmans fokus ska vara medlemmarnas förslag. 20 motioner fyllda av förslag fanns inskickade och debatterades i flera timmar. Moderaterna i Kronoberg beslutade bland annat att ställa sig bakom:

  • Stegvis slopa den statliga inkomstskatten samtidigt som ränteavdraget slopas. Det blir offentligfinansiellt neutralt, men stärker drivkrafterna för arbete och minskar risken för överhettning på bostadsmarknaden.
  • Stärkt äganderätt för byggande på landsbygden.
  • Satsa på utveckling av ny teknik så att utbränt kärnbränsle kan återanvändas i ny kärnkraft. Det minskar behovet av förvar av kärnavfall.
  • Slå ihop Public Service-bolagen till ett, som i Storbritannien, bl.a. för att minska risken för dubbelarbete.

Kickoff inför Europaparlamentsval

Pernilla Tornéus, oppositionsråd i Växjö, berättade om Växjömoderaternas ambitiösa valplan. Kronobergs kandidat på valsedeln, Marcus Walldén, uppmanade till valarbete. Riksdagsledamoten och toppkandidaten till Europaparlamentet Boriana Åberg var inbjuden som stämmotalare och Europaparlamentarikern Jessica Polfjärd talade på EU-valskickoffen. Länets valledare Andreas Lindström berättade om förbundets plan för att stötta föreningarna.

Fyllnadsval till förbundsstyrelsen

Ida Eriksson har varit länsordförande för Moderatkvinnorna, men valdes till ordinarie ledamot efter Mikael Johansson. Elin Petersson valdes till ny länsordförande för Moderatkvinnorna och blir därmed ledamot i förbundsstyrelsen och dess arbetsutskott.

Elin Petersson är ledamot i Moderatkvinnornas nationella förbundsstyrelse och vice ordförande för Moderaterna i Växjö stad, förbundets största partiförening. Hon har varit distriktsordförande i Moderata Ungdomsförbundet i Blekinge samt ledamot i förbundsstyrelsen i Blekinge samt föreningsstyrelsen i Karlshamn i ungefär tio år.

”Moderaterna ska vara det bästa alternativet för kvinnor som vill vara trygga på vägen hem från jobbet, klubben eller fritidsaktiviteter, som vill att jobbet ska löna sig bättre och att välfärden ska fungera. Jag ser fram emot att vi ska utveckla vår politik och våra aktiviteter.”, säger Elin Petersson, nyvald länsordförande för Moderatkvinnorna.

Kontaktuppgifter

Namn: Oliver Rosengren, förbundsordförande

Telefon: 072-3005577

E-post: [email protected]

Namn: Elin Petersson, länsordförande Moderatkvinnorna

Telefon: 070-8163888

E-post: [email protected]

Ta ställning och dela artikeln