Redigt folk i riksdagen och rejäla reformer för Sverige.

Moderaterna i Kronobergs två riksdagsledamöter Oliver Rosengren och Thomas Ragnarsson

Kronobergs län förtjänar starka företrädare i riksdagen som står för sunt förnuft, hårt arbete och reformer som gör vardagen bättre för alla kronobergare som sliter varje dag – och därmed gör vårt land bättre. Vi är din röst i den nationella politiken.

Oliver Rosengren

I valet 2022 blev Oliver Rosengren personvald till riksdagen av kronobergarna bland alla moderata riksdagsledamöter är Oliver Rosengren den om fick flest kryss: 4510. Nu sitter han i arbetsmarknadsutskottet, utbildningsutskottet och finansutskottet. I Moderaternas riksdagsgrupp är han ansvarig för frågor som rör kompetensförsörjning, yrkesutbildning, vuxenutbildning, SFI och a-kassan. Han menar att Moderaterna ska vara ett parti för alla som arbetar, har arbetat och vill arbeta.

Riksdagsuppdraget handlar både om att reformera och att representera. För att kunna representera kronobergarna på bästa sätt arbetar Oliver för att vara nyfiken och närvarande på hemmaplan,
genom företagsbesök, praodagar, möten och andra engagemang runt om i länet.

I valet 2022 lovade han att prioritera:

  • Ordning och reda – i ekonomin, välfärden, vid gränsen och på gatorna. Fler poliser med högre lön och betald utbildning. Färre brottslingar med skärpta straff, slopade straffrabatter och fler övervakningskameror. Rätt till gedigen polisutredning när du utsätts för brott, till exempel vid stöld och inbrott. Färre ungdomsgäng med fler lovskolor, mer läxhjälp och stöd till föräldrar i utsatthet. Färre inbrott med skatteavdrag för hemlarm. Sveriges motståndskraft ska stärkas med NATO-medlemskap och mer pengar till försvaret. Mer pengar till välfärden med hårdare tag mot bidrags- och skattefusk.
  • Samhället ska fungera – mer i plånboken, växande företag och levande landsbygd. Sänk skatten på inkomster för jobb och företagande. Underlätta för jobbskapande med färre onödiga regler, lägre avgifter och bättre kompetensförsörjning. Underlätta pendling med 2-1-väg, viltstängsel och höjd milersättning. Billig och säker el med ny kärnkraft. Mer pengar i plånboken med sänkt skatt på el, bensin, diesel, snus och arbete. Attraktiva bostäder med slopat strandskydd. Bättre hälsa med korta köer till BUP, och med skatteavdrag för friskvård och PT-timmar.
  • Sverigelöftet – alla som kan arbeta ska arbeta och ansträngning ska löna sig. Färre arbetslösa med bidragstak och fler jobbskatteavdrag. Fungerande integration med ordnat mottagande och tydliga krav att delta i praktik och utbildning, lära sig språket och följa våra lagar. Stopp för bidragsinvandring och möjligheten att vara föräldraledig under SFI, Sverigeintroduktion eller andra etableringsinsatser. Byt ut flerbarnstillägget till ett nytt jobbskatteavdrag. Mer kunskap med mer undervisningstid, skickliga lärare och studiero i klassrummen.

Oliver Rosengren var tidigare kommunalråd och nämndordförande i Växjö kommun i åtta år. Där ansvarade han bland annat för arbetsmarknad, socialtjänst, vuxenutbildning och integration. Han har ingått i ett flertal nationella arbetsgrupper i Moderaterna med fokus på jobb och ekonomi. Vid sidan av det politiska arbetet har Rosengren tagit en masterexamen i nationalekonomi och en pol.kand. i statsvetenskap, samt läst juridik.


Thomas Ragnarsson

Valet 2022 slutade med att Kronobergarna gav Moderaterna förtroendet att företräda länet med ett andra mandat. Detta mandat gick till Thomas Ragnarsson. I riksdagen sitter han i socialutskottet och i kulturutskottet. I den moderata gruppen i socialutskottet ansvarar han för kompetensförsörjningsfrågor, folkhälsa, övergripande arbete kring cancerfrågor och är också ledamot i SMER ,som är statens medicinsk-etiska råd.

Som riksdagsledamot ska man både jobba med aktuella frågor, politikutveckling och närvaro i den egna valkretsen. Arbetet i den egna valkretsen sker via strukturerade besöksdagar i de olika kommunerna, där både Oliver och Thomas deltar, samt specifika möten med verksamheter och organisationer i länet som är kopplade till riksdagsuppdraget.

Thomas prioriterade områden i valet 2022:

  • Landsbygdsutveckling – en fungerande infrastruktur i hela landet bredband, el- och vattenförsörjning. Vi behöver bygga ett robust nät för att klara att försörja stad som landsbygd med el, vatten och bredband. Elförsörjningen måste vara stabil över tid och där kärnkraft blir en bärande del. Rent dricksvatten är inte en självklarhet i världen och därför måste vi jobba aktivt för att tillse att vårt vatten förblir så bra som det är i dag och hur vi ska säkerställa en säker och redundant vattenförsörjning i framtiden. Äganderätt och strandskyddsregler måste anpassas utifrån rimligheten att kunna bruka sin skog och mark, samt för att attrahera ett ökat bostadsbyggande på landsbygden.
  • Trygghet – för hela landet. Skjutningar och gängkriminalitet ska givetvis hanteras mycket hårt och samhället ska aldrig acceptera denna typ av verksamhet, men detta är inte en verklighet som det stora antalet medborgare möter. Verkligheten för de flesta är inbrott, dieselstölder och andra liknande vardagsbrott. Fler poliser, spridda över landets yta, större utredningsinsatser gällande mängdbrott. En fungerande och decentraliserad akutsjukvård i hela landet. Använda samhällets resurser mer samordnat där räddningstjänst i större utsträckning skulle kunna bistå ambulanssjukvården på landet, vilket skulle vara trygghetsskapande för den som drabbas av akut sjukdom eller olycka. Utbyggnad av det civila och militära försvaret för att kunna möta krissituationer och ofred, NATO-medlemskap.
  • Arbetslinjen-Arbete skapar möjligheter. Bättre ekonomi, minskat utanförskap och en fungerande integration. Ersättningsmodell för företag som kombinerar SFI och arbetsträning. För att möta framtidens kompetensbehov, så måste fler människor i arbete. Utbildningssystemet måste reformeras, valideringsmöjligheter måste tydliggöras och förenklas, sänkt skatt på arbete, underlätta regelverken för företag att anställa, nya anställningsformer och minskad regelbörda. Ökad kravställning på bidragstagare och hårdare straff för bidragsfusk.

Thomas Ragnarsson var tidigare regionråd med ansvar för regionala utvecklingsfrågor under 4 år och har sedan 35 år tillbaka jobbat inom ambulanssjukvården i Kronobergs län. Under den politiska karriären har han fortsatt att jobba en del som ambulanssjuksköterska, vilket han även gör nu som riksdagsledamot.


Sök gärna i fältet nedan på dina hjärtefrågor och läs mer om vad Moderaterna tycker

Inga sökresultat

{{ subject[0].name }}