Irene Svenonius slutar som regionråd efter sju år

Irene Svenonius har i dag meddelat den moderata fullmäktigegruppen i Region Stockholm att hon lämnar uppdraget som gruppledare och oppositionsregionråd samt övriga politiska uppdrag för att gå vidare till ett nytt uppdrag utanför partiet. 

Irene Svenonius har lett Moderaternas arbete i Region Stockholm sedan 2017. Under dessa år har regionen letts genom en pandemi, etablerat landets kortaste vårdköer och byggt ut kollektivtrafiken med nya tunnelbanelinjer samtidigt som det var ordning och reda i ekonomin med årliga överskott.  

I och med beskedet börjar Moderaternas nomineringskommitté arbetet med att utse en ny gruppledare. För mer info och kontakt med regionkansliet: Moderaterna i Region Stockholms pressmeddelande 

Våra förslag för att lösa trafikkaoset i Stockholm 

En stad är inte en stad utan liv och rörelse. Trots det införs hinder på hinder i Stockholm, både för bilister och för kollektivtrafik.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet håller på att skapa en stad anpassad endast för den som kan gå eller cykla. Det är inte en rättvis stad eller en stad anpassad efter de som bor, jobbar och lever i Stockholm. Det är ett hot mot framkomligheten för Stockholmsregionens 2,4 miljoner invånare och i förlängningen för hela Sverige. 

I en debattartikel i Expressen skriver Moderaternas toppnamn i Stockholms län om försämringarna för såväl biltrafik som för kollektivtrafik och presenterar fyra förslag för att öka mobiliteten i Stockholm.

Stockholm behöver:

 • En kollektivtrafik i världsklass som är tillgänglig även utanför stadskärnan. I stället för att skära ned bör Stockholms kollektivtrafik byggas ut och bli mer attraktiv så att fler väljer att ta buss, tåg, båt eller spårvagn. Just nu tvingas tusentals människor till fots eller bil för att busslinjer helt har skrotats och tågen slutat att gå. 
 • Rejäla, inbjudande och säkra infartsparkeringar. Många behöver ta bilen till kollektivtrafiken och då måste det vara enkelt, tryggt och säkert att göra det. Här måste regionen ta ett eget ansvar att bygga infartsparkeringar. 
 • Bygg klart Stockholms ringled genom en östlig förbindelse. Trafiken bör ledas runt staden i stället för rakt igenom. Få storstäder saknar en ringled men Stockholm är en av dem. Det skulle minska trafiken i innerstaden och möjliggöra smidigare resor i hela regionen. 
 • Nej till miljözoner, ja till morötter för fler elbilar. Kritiken mot införandet av den planerade miljözonen i Stockholms stad har varit massiv från såväl boende som besökande och företag. Vänsterstyret backade från att införa zonen i Gamla stan och bör göra detsamma för den ännu större zonen planerad mitt i stan. Vi vill i stället underlätta för människor att göra klimatsmarta val. Det är skadliga utsläpp som ska bekämpas, inte enskilda fordonstyper. 

Läs hela debattartikeln här och dela gärna!

Pressinbjudan: Pressträff om den politiska situationen i Botkyrka

Botkyrka har under det senaste året upplevt ett ihållande politiskt kaos. Det nuvarande styret saknar handlingskraft och möjlighet att göra skillnad på rätt sätt.

Moderaterna kallar därför till pressträff för att presentera ett nytt styre som tillsammans ska ta ett aktivt ansvar för Botkyrka och arbeta för Botkyrkabornas bästa.

Representanter för media är välkomna till pressträff. Vi hänvisar alla frågor till pressträffen.

Plats: Hågelby hus 
Tid: onsdag 18 oktober kl 14.00


Kontaktpersoner:

Ida Karlbom
Kommunikationschef, Moderaterna i Stockholms stad och län
[email protected]
0739-88 22 40

Stina Lundgren (M)
Gruppledare för Moderaterna i Botkyrka 
[email protected]
070-189 62 97

Pressbild på Stina Lundgren (M)
Foto: Emilia Öije Bergqvist/Moderaterna

Moderaterna i Stockholms stads eftervalsanalys

Moderaterna i Stockholms stad gjorde ett historiskt dåligt val hösten 2022. Valet utgör det sämsta för partiet på ett halvt sekel och nederlaget är tydligt i samtliga tre politiska församlingar.

För att analysera bakgrunden till valresultatet och en trend som pågått under flera val tillbaka tillsattes en arbetsgrupp hösten 2022. Gruppen har valt en ambitiös ansats och låtit arbetet ta tid. Titeln på rapporten är ”Mycket mer än en huvudvärk” och anspelar på den del i riksorganisationens valanalys som konstaterar att tappen i storstäderna, inte minst i Stockholm, är en av partiets största utmaningar framåt.

Valanalysen i korthet:

 • Moderaterna har tappat hälften av sina mandat i Stockholms kommunfullmäktige sedan 2006. Moderaterna har efter 16 år tappat makten i regionen. Moderaternas valresultat i riksdagsvalet är för första gången sedan enkammarriksdagens införande lägre i Stockholms stad än Moderaternas valresultat nationellt.
 • Moderaterna i Stockholms stad har tappat stockholmarnas förtroende över tid och uppfattas inte stå på stockholmarnas sida i lokala frågor. Exempelvis i frågor som skolan, privatiseringar, stadsbyggnad och i stadens trafikpolitik.
 • Moderaternas sjukvårdspolitik, eller en upplevd avsaknad av densamma, innebar en tydlig valförlust i regionvalet.
 • Moderaternas nationella vägval hade en negativ inverkan på partiets resultat i riksdagsvalet i Stockholm, men partiet lokalt bär själva en del av skulden genom att inte ha tagit en större roll i partiets politikutveckling.
 • Prioriteringen av lag- och ordning riks var i sig inte fel för Stockholm, men tonaliteten gick inte i takt med väljarna i Stockholm. Inte heller energipolitiken tog sin utgångspunkt i stockholmarna och ”sänkt bensinpris vid pump” lockade på intet sätt väljare i staden, snarare tvärtom.
 • Valanalysen konstaterar att Moderaterna behövt hantera såväl ett grönblått dilemma (samarbetet med MP i Stockholms stad) som ett blågult dilemma (SD-samarbetet riks). Båda dessa samarbeten skrämde bort väljare.
 • Det finns många exempel i vår omvärld som talar emot tesen att huvudstäder är förlorade till vänstern. Det stämmer helt enkelt inte. Senast i Berlin sopade högerpartiet CDU mattan med Socialdemokraterna och det ska vi jobba för även i Stockholm.

Vad behöver vi då göra framåt för att vända trenden? Gruppen har tagit fram ett antal rekommendationer. Det handlar bland annat om att formulera en optimistisk, urban och förändringsinriktad berättelse om vad vi vill med Stockholm, säkra stockholmsperspektivet i den nationella politiken och göra hemläxan i viktiga frågor som skolan och sjukvården.

Vi sitter i opposition nu i både Stockholms stadshus och i regionen. Oppositionsarbete är samtidigt en möjlighet till nystart. Det finns en vilja bland såväl föreningar som medlemmar och stockholmare i allmänhet att få tillbaka Stockholmspartiet Moderaterna. Ett parti som står upp för och har politik som tilltalar strävsamma och optimistiska stockholmare. Ett parti som älskar Stockholm och står upp för stockholmarna.

Gruppens medskick kommer att bli viktiga för Stockholmsmoderaternas arbete framåt mot att bli den starkaste politiska kraften i Stockholm igen. Väljarna ska veta att vi alltid står på Stockholm och stockholmarnas sida.

Läs gärna intervjun i Svenska Dagbladet HÄR

Moderaterna i Stockholms län föreslår sänkt reavinstskatt på bostäder för att öka rörligheten på bostadsmarknaden

Det måste bli lättare att hitta en bostad, inte minst i storstadsregionerna. Därför föreslår Moderaterna i Stockholms län sänkt reavinstskatt vid bostadsförsäljning, för att öka rörligheten på bostadsmarknaden.

– Vi vill göra det mer attraktivt för människor som vill växla ned från ett hus eller en större lägenhet att sälja och flytta till mindre. Flyttkedjorna fungerar dåligt och idag lönar det sig inte för många att sälja en större bostad och köpa något mindre, säger Michaela Fletcher (M), ordförande för Moderaterna i Stockholms län. 

Inte minst i storstäderna är det svårt för människor med vanliga inkomster att köpa sig en stor lägenhet till familjen eller ett hus med den frihet, trygghet och det lugn som ett eget hem med kanske en liten trädgård erbjuder. Av den anledningen väljer många familjer att lämna storstäderna för att kunna uppfylla den drömmen. Det vill vi förändra.

Moderaterna i Stockholms län har antagit en proposition på länsförbundsstämman som nu blivit en motion till Moderaternas partistämma i höst. Frågan kommer att behandlas av Moderaternas partistämma i höst. Moderaterna i Stockholms län avser samla stöd i hela landet för att driva igenom denna förändring.

Mer info:

Skatten vid försäljning av bostäder är idag 22 procent. Moderaterna i Stockholms län föreslår en sänkning av reavinstskatten och tar som exempel upp en nedtrappning av reavinstskatten beroende på hur länge man ägt bostaden. Beslutet från stämman preciserar dock inte i detalj vilken nivå som är mest optimal, detta måste givetvis utredas vidare.

Partistyrelsen kommer att behandla motionen efter sommaren och den kommer sedan att behandlas under Moderaternas partistämma i Umeå den 19-22 november 2023.

Stockholmsnamnen Tobé och Kokalari toppkandidater till Europaparlamentsvalet 2024 för Moderaterna

Tomas Tobé från Tyresö, föreslås som förstanamn på Moderaternas lista till Europaparlamentsvalet 2024. Arba Kokalari från Nacka föreslås på plats fyra. Två av fyra toppkandidater är således från Stockholmsområdet. 

Om drygt ett år är det val till Europaparlamentet och nu har Moderaternas nomineringskommitté presenterat sitt förslag på kandidater. Två av fyra av Moderaternas toppkandidater till Europaparlamentet är från Stockholm. Tomas Tobé på första plats och Arba Kokalari på plats fyra. 

– Jag är hedrad av det starka stödet från de moderata förbunden och att bli föreslagen. Vi erbjuder svenska folket ett starkt lag som får mycket gjort tillsammans i Europaparlamentet. En röst på Moderaterna i nästa val handlar om att maximera svenskt inflytande i Europa, säger Tomas Tobé. 

– Jag är glad och hedrad över det starka stödet jag har fått Moderaternas förbund och föreningar från hela Sverige. Jag vill fortsätta vara en stark svensk frihetsröst i Europa och tillsammans med vårt lag leverera fler moderata framgångar i EU, säger Arba Kokalari. 

Nomineringskommittén har under flera månader samlat in nomineringar, hållit intervjuer och nu slutligen presenterat deras förslag på lista till Europaparlamentsvalet.

– Vi har föreslagit en lista med personer som har förmåga att i parlamentet fokusera på det som är gemensamt, marknadsekonomisk reformpolitik, fri handel, en digitalisering som gör Europa ledande, en klimatpolitik som bygger på utveckling och en migrations- och rättspolitik som ger stabilitet och säkerhet, säger nomineringskommitténs ordförande Gunnar Hökmark.

Det stundande valet är ett viktigt val och Moderaterna är redo och väl förberedda för att fortsätta arbeta för ett säkrare, grönare och friare Europa. Listan fastställs slutligt i samband med Moderaternas partistämma i Umeå i oktober i år.

– Jag vill börja med att tacka Gunnar Hökmark och nomineringskommittén för deras gedigna arbete i den här processen. Jag ser fram emot att ta på mig kampanjjackan och genomföra valrörelse igen med moderater runt om landet, säger Karin Enström, partisekreterare.

Hela listan med kandidater finns på moderaterna.se.

Listan fastställs slutligt i samband med en nomineringsstämma som hålls i anslutning till Moderaternas partistämma i Umeå i oktober 2023.

Europaparlamentsvalet äger rum söndagen den 9 juni 2024.

Valberedningens förslag till förbundsstyrelse för Moderaterna i Stockholms stad

Inför Moderaterna i Stockholms stad förbundsstämma den 12-13 maj 2023  presenterar valberedningen följande förslag till förbundsstyrelse. 

Nuvarande ordförande Johan Forssell, sedan hösten 2022 bistånds- och handelsminister i den moderatledda regeringen, föreslås till omval som ordförande. 

Som vice förbundsordförande föreslås omval av Dennis Wedin, oppositionsråd i Stockholms stad och som andra vice ordförande omval av Andrea Hedin, också oppositionsråd i Stockholms stad. 

Hela förslaget till förbundsstyrelse:

Förbundsordförande Johan Forssell Omval

1 vice förbundsordf Dennis Wedin Omval

2 vice förbundsordf Andrea Hedin Omval

 

Ledamöter

Kristina Axén Olin Omval

Lars Jilmstad Omval

Johan Nilsson Omval

Arin Karapet Omval

Christofer Fjellner Omval

Kristoffer Tamsons Omval

Ole-Jörgen Persson Omval

Jessica Rosencrantz Omval

Kristina Lutz Omval

Johan Paccamonti Omval

Sophia Granswed Baat Omval

Susanne Sjöblom Omval

Annika Elmlund Omval

Christoffer Hökmark Nyval

Greta Eulau (MUF) Väljs av MUF

Den nya styrelsen väljs formellt på Moderaterna i Stockholms stads förbundsstämma lördagen den 13 maj 2023.

 

Förslag till förbundsstyrelse för Moderaterna i Stockholms län:

Nuvarande vice ordförande Michaela Fletcher (M), KSO i Österåker, föreslås som ny förbundsordförande för Moderaterna i Stockholms län. Som vice förbundsordförande föreslås Erik Ottoson (tidigare andre vice ordförande), från Huddinge och som andre vice förbundsordförande föreslås Stina Lundgren från Botkyrka. Valberedningen har letts av ordförande Erik Langby.

Den nya styrelsen väljs formellt på Moderaterna i Stockholms läns förbundsstämma söndagen den 14 maj 2023.

Hela valberedningens förslag till förbundsstyrelse:

Förbundsordförande Michaela Fletcher, Österåker, nyval (tidigare första vice ordf)

Förste vice förbundsordförande Erik Ottoson, Huddinge, nyval (tidigare andra vice ordf)

Andre vice förbundsordförande Stina Lundgren, Botkyrka, nyval (tidigare ledamot)


Ledamöter

Alexandra Anstrell, Haninge, omval

Harry Bouveng, Nynäshamn, omval

Emma Feldman, Järfälla, omval

Josefin Malmqvist, Sundbyberg, omval

Alexander Rosenberg, Södertälje, omval

Omval Irene Svenonius, Täby, omval

Henrik Thunes, Sollentuna, omval

Erik Andersson, Täby, nyval

Daniel Källenfors, Lidingö, nyval

Lars Rådén, Solna, nyval

Oskar Weinmar, Upplands Väsby, nyval

Filip Wiljander, Nacka, nyval

Noa Samenius, MUF Omval (nomineras av MUF)

Läs hela pressmeddelandet här

Ladda ner pressbilder på Michaela Fletcher (M)

Foto: Emilia Öije Bergqvist/Moderaterna
Foto: Emilia Öije Bergqvist/Moderaterna

Moderaterna Stockholms stad och län söker organisationschef till förbundskansliet

Moderaterna i Stockholms stad och län söker en organisationschef för att leda en av två avdelningar på förbundskansliet. Förbundskansliet består av två förbund samlade i ett kansli, vilket är den största regionala organisationen inom Moderaterna med mer än en fjärdedel av partiets medlemmar. Våra förbund utgörs av 26 kommuner och Region Stockholm.

Rollen som organisationschef innebär att du har ett övergripande ansvar för viktiga delar av verksamheten såsom utbildning, konferenser, event, valformalia och säkerhet samt stöd till förbundsstyrelser, råd och nätverk. Du är del av kansliledningen som är ledande i planeringen av valrörelsen 2026. Du kommer att samarbeta nära kanslierna på stadshuset och regionen, samt med kommunal- och regionråd, riksdagsledamöter och politiska sekreterare i länet.

Organisationsavdelningen på förbundet består i dagsläget av 6 medarbetare. På förbundskansliet arbetar totalt 13 personer.


Vi söker dig som håller högt tempo, är driven, ordningsam och resultatorienterad. Du ska vara beslutsmässig, kunna arbeta självständigt, kunna ta initiativ och ha ett mycket gott omdöme. Vi värdesätter en mycket god förmåga att samarbeta, hög integritet och förmåga att snabbt etablera goda relationer. Du bör ha erfarenhet av arbetsledning. Stor vikt kommer att läggas vid dina kvalifikationer som ledare och chef. Kunskap om Moderaternas organisation är en merit.


Anställningen som organisationschef är en tillsvidareanställning på heltid med 6 månaders provanställning. Placering på förbundskansliet, Blasieholmen, Stockholm. Arbetet utgår från förbundskansliet men kan innefatta hela Stockholms län. Eftersom våra möten och arrangemang till stor del äger rum på både kvällar och helger förekommer kvälls- och helgtjänstgöring.
Du kommer att rapportera till chefombudsman, Lars-Peter Swärdh.

Låter detta som du?
Skicka in ansökan samt CV till [email protected] senast 21 april 2023.

För frågor, kontakta Lars-Peter Swärdh, lars- [email protected] alt. 0708-72 92 75.