3 juli, 2024

Rädda ätstörningsvården

På liv och död: Rädda ätstörningsvården

Mer än 1700 patienter med ätstörningar riskerar att bli utan vård när Socialdemokraterna i Region Stockholm lägger ned vård.

Detta kan leda till stora patientsäkerhetsrisker.
Patienter med ätstörning som inte får vård riskerar att bli sjukare. Anorexi, bulimi och hetsätning drabbar många gånger barn och unga, oftast flickor.

Anorexi har den högsta dödligheten av alla psykiatriska diagnoser. Vi får aldrig låta dessa patienter tyna bort i en vårdkö, akuta åtgärder krävs omgående.

Skriv på HÄR för att rädda ätstördas vård

Ta ställning och dela artikeln