25 februari, 2024

Våra förslag för att lösa trafikkaoset i Stockholm 

En stad är inte en stad utan liv och rörelse. Trots det införs hinder på hinder i Stockholm, både för bilister och för kollektivtrafik.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet håller på att skapa en stad anpassad endast för den som kan gå eller cykla. Det är inte en rättvis stad eller en stad anpassad efter de som bor, jobbar och lever i Stockholm. Det är ett hot mot framkomligheten för Stockholmsregionens 2,4 miljoner invånare och i förlängningen för hela Sverige. 

I en debattartikel i Expressen skriver Moderaternas toppnamn i Stockholms län om försämringarna för såväl biltrafik som för kollektivtrafik och presenterar fyra förslag för att öka mobiliteten i Stockholm.

Stockholm behöver:

  • En kollektivtrafik i världsklass som är tillgänglig även utanför stadskärnan. I stället för att skära ned bör Stockholms kollektivtrafik byggas ut och bli mer attraktiv så att fler väljer att ta buss, tåg, båt eller spårvagn. Just nu tvingas tusentals människor till fots eller bil för att busslinjer helt har skrotats och tågen slutat att gå. 
  • Rejäla, inbjudande och säkra infartsparkeringar. Många behöver ta bilen till kollektivtrafiken och då måste det vara enkelt, tryggt och säkert att göra det. Här måste regionen ta ett eget ansvar att bygga infartsparkeringar. 
  • Bygg klart Stockholms ringled genom en östlig förbindelse. Trafiken bör ledas runt staden i stället för rakt igenom. Få storstäder saknar en ringled men Stockholm är en av dem. Det skulle minska trafiken i innerstaden och möjliggöra smidigare resor i hela regionen. 
  • Nej till miljözoner, ja till morötter för fler elbilar. Kritiken mot införandet av den planerade miljözonen i Stockholms stad har varit massiv från såväl boende som besökande och företag. Vänsterstyret backade från att införa zonen i Gamla stan och bör göra detsamma för den ännu större zonen planerad mitt i stan. Vi vill i stället underlätta för människor att göra klimatsmarta val. Det är skadliga utsläpp som ska bekämpas, inte enskilda fordonstyper. 

Läs hela debattartikeln här och dela gärna!

Ta ställning och dela artikeln