31 maj, 2023

Pressmeddelande: Kostnadsbesparande åtgärder inom hälso- och sjukvården

Kostnadsbesparande åtgärder inom hälso- och sjukvården

Det ekonomiska läget i Region Östergötland är allvarligt. Utvecklingen måste vändas snabbt och för att lyckas med det behöver befintliga resurser riktas ännu tydligare till de områden som bedöms som mest prioriterade, medan andra satsningar behöver utebli eller dras tillbaka.

När treårsbudgeten för Region Östergötland presenterades i början på veckan var ledningen för Östgötasamverkan tydlig med att det krävs prioriteringar inom samtliga verksamheter för att vända den ekonomiska utvecklingen. Det signalerades också att åtgärder här och nu är att vänta för att snabbt bromsa utvecklingen.

– I det läge vi befinner oss behöver vi våga prioritera och ompröva tidigare beslut. Pengarna räcker helt enkelt inte till. Vi kommer därför att upphäva beslutet om subventionerad grundvaccination TBE för vuxna, vilket är nytt sedan årsskiftet. Vi menar att barnen är prioriterade och fortsatt ska innefattas av subventionen, men att vuxna får betala fullt pris, dvs 400 kronor per dos istället för 200 kronor per dos, säger Fredrik Sjöstrand (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Dessutom backar vi på besluten om att etablera BB-mottagning vid Lasarettet i Motala (LiM), liksom utökad mobil röntgen till västra och centrala länsdelarna. Det här är beslut som funnits sedan tidigare, men som ännu inte har kunnat utföras enligt plan. Med det läge vi befinner oss i ser vi inte förutsättningar att genomföra detta och väljer därför att helt backa på det för att frigöra medel, fortsätter Fredrik Sjöstrand.

Samtliga uppdrag föreslås upphöra 1 juli 2023. Den beräknade ekonomiska effekten uppgår till sammantaget 20 miljoner kronor på helår. Frigjorda medel behålls av nämnden för andra behov.

  • Subventionerad grundvaccination mot TBE för vuxna (15 miljoner kr)
  • Etablering av BB-mottagning LiM (2 miljoner kr)
  • Utökad mobil röntgen (3 miljoner kr)

Översyn av egenavgifterna för sjukresor

Region Östergötland genomför just nu också en översyn av egenavgifterna för sjukresor. Förslaget är att höja från dagens 80 kr till 120 kronor från och med den 1 januari 2024.

– Region Östergötland har haft samma egenavgift för sjukresor sedan 2012 och avgiften är idag låg utifrån ett nationellt perspektiv. I vår närhet är exempelvis egenavgiften 135 kr i Region Jönköpings län och 120 kr i Region Kalmar län. Vi ser det här som en rimlig ökning att göra, inte minst utifrån det anstränga ekonomiska läget vi befinner oss i, avslutar Fredrik Sjöstrand.

Kontakt:

Fredrik Sjöstrand (M), 070-788 07 63

Ta ställning och dela artikeln