Moderaterna kräver paus för omprövning av vattenkraftens tillstånd

Vattenkraften producerar ren el med pålitlig leverans. Ulf Kristersson meddelade i sitt tal på Industridagen att Moderaterna vill pausa omprövningarna av vattenkraftens tillstånd.

Sverige har drygt 2 000 vattenkraftverk. Vattenkraften är ren, stabil och fossilfri. Den står för cirka 45 procent av den svenska elproduktionen. Regeringen har beslutat att vattenkraftverkens miljötillstånd ska omprövas från och med detta år. Den omprövningen beräknas pågå i 15 år.

Omprövningen syftar till att säkerställa att samtliga vattenkraftverk lever upp till de moderna miljökraven, utan att energiproduktionen ska påverkas. Enligt planen får åtgärderna leda till en total minskning med drygt 2 procent av den totala produktionen av vattenkraften. Men experter varnar för att omprövningen kan leda till ett ännu större bortfall i den svenska elproduktionen.

Moderaterna kommer alltid att värna fossilfria och stabila energislag som vattenkraften och kärnkraften. Omprövningen av vattenkraftens miljötillstånd riskerar att leda till en oacceptabel minskning av den elproduktion som kommer från vattenkraften. Därför vill Moderaterna att omprövningarna av vattenkraftens tillstånd pausas omedelbart, meddelade Ulf Kristersson.

Det här går bara inte. Jag vill därför att regeringen pausar omprövningarna av vattenkraftens miljötillstånd.

Ulf Kristersson på Industridagen 2022

Moderaterna lägger skarpt förslag i riksdagen om sänkt elskatt

Innan jul presenterade Moderaterna ett förslag om att slopa skatten på el under januari och februari. Regeringen har dock inte valt att gå vidare med ett sådant förslag. Moderaterna lägger därför ett förslag i finansutskottet om att tillfälligt slopa skatten på el under januari och februari.

Svenska hushåll pressas just nu av historiskt höga elpriser. Omfattande problem i energiförsörjningen medför stigande elpriser som slår hårt mot jobb och tillväxt och hushållens ekonomi. Politiken behöver vidta åtgärder som leder till lägre elpriser här och nu, liksom på sikt. 

Kostnaden för el är en stor utgift för svenska hushåll.  Momsen på el uppgår till 25 procent på det totala elpriset inklusive elskatten. Hushållen betalar därför mer i skatt när elpriset stiger. På grund av de rekordhöga elpriserna har ökningen av skatteintäkterna på el varit stora.

Det är inte rimligt att staten ska få kraftigt ökade intäkter när elpriserna skenar. Moderaterna presenterade därför innan jul ett förslag om tillfälligt slopad elskatt under januari och februari. Vår uppfattning är att de extraintäker som staten får på grund av det höga elpriset ska gå tillbaka till hushållen. Därför har vi nu lagt ett skarpt förslag i finansutskottet om att tillfälligt slopa skatten på el under januari och februari. Det motsvarar en minskad kostnad för el på 1500-2000 kronor i månaden under januari och februari för en villa beroende på uppvärmning. Även tjänsteföretag som betalar full elskatt får ta del av sänkningen.

Läs Moderaternas förslag om slopad elskatt:

Läs presentationen från dagens pressträff:

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga