24 januari, 2022

Moderaterna kräver paus för omprövning av vattenkraftens tillstånd

Vattenkraften producerar ren el med pålitlig leverans. Ulf Kristersson meddelade i sitt tal på Industridagen att Moderaterna vill pausa omprövningarna av vattenkraftens tillstånd.

Sverige har drygt 2 000 vattenkraftverk. Vattenkraften är ren, stabil och fossilfri. Den står för cirka 45 procent av den svenska elproduktionen. Regeringen har beslutat att vattenkraftverkens miljötillstånd ska omprövas från och med detta år. Den omprövningen beräknas pågå i 15 år.

Omprövningen syftar till att säkerställa att samtliga vattenkraftverk lever upp till de moderna miljökraven, utan att energiproduktionen ska påverkas. Enligt planen får åtgärderna leda till en total minskning med drygt 2 procent av den totala produktionen av vattenkraften. Men experter varnar för att omprövningen kan leda till ett ännu större bortfall i den svenska elproduktionen.

Moderaterna kommer alltid att värna fossilfria och stabila energislag som vattenkraften och kärnkraften. Omprövningen av vattenkraftens miljötillstånd riskerar att leda till en oacceptabel minskning av den elproduktion som kommer från vattenkraften. Därför vill Moderaterna att omprövningarna av vattenkraftens tillstånd pausas omedelbart, meddelade Ulf Kristersson.

Det här går bara inte. Jag vill därför att regeringen pausar omprövningarna av vattenkraftens miljötillstånd.

Ulf Kristersson på Industridagen 2022

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i dessa hjärtefrågor?

Eller se allt om #Energi

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga